בגרות במתמטיקה 3 יחידות חינם

בדף זה תאוריה, תרגילים ופתרונות מלאים של בגרויות עבור תלמידי 3 יחידות מתמטיקה.

לדעתי אדם המעוניין בכך יכול ללמוד רק מאתר זה את חומרי הבגרות (אולי בתוספת תרגילים נוספים מספר).

חזרה על נושאים באלגברה שאתם צריכים לדעת

שימו שהדפים כאן לא מיועדים רק לתלמידי 3 יחידות, לכן יש צריך לפתור רק לפתור את התרגילים הראשונים והקלים יותר שבכול דף.
רק בנושא הראשון – משוואה עם נעלם אחד יש לדעת גם תרגילים בינוניים בחלק של משוואות ללא מכנה.

 1. פתרון משוואה עם נעלם אחד.
 2. פתרון שתי משוואות עם שני נעלמים.
 3. נוסחת השורשים.
 4. פירוק לגורמים על ידי הוצאת גורם משותף.
 5. צמצום שברים אלגבריים (התרגילים הפשוטים שבדף).

שאלון 182

סיכום התאוריה ותרגילים פתורים:

 1. בעיות מילוליות.
 2. בעיות גרף.
 3. פרבולה וגרפים.
 4. מבוא לסדרה חשבונית. סדרה חשבונית דף מסכם.
 5. שינוי נושא נוסחה.
 6. גיאומטריה אנליטית.
 7. טרינומטריה בסיסית. טריגונומטריה תרגילים קשים יותר. טריגונומטריה סיכום.
 8. הסתברות.
 9. ממוצע וחציון. ממוצע של קבוצות. סטטיסטיקה דף מסכם.

פתרונות מלאים של בגרויות:

 1. פתרון שאלון 182 קיץ 2018.
 2. פתרון שאלון 801 קיץ 2016 מועד א.
 3. פתרון שאלון 801 קיץ 2016 מועד ב.
 4. פתרון שאלון 801 חורף 2016.

שאלון 381

נושאים נוספים באלגברה
(לא תהיה על נושאים אלו שאלה נפרדת)

 1. חוקי חזקות (רק החלק העליון של הדף).
 2. צמצום שברים אלגבריים (רק על ידי הוצאת גורם משותף).

סיכום התאוריה ותרגילים פתורים:

 1. פרבולה.
 2. סדרה חשבונית.
 3. סדרה הנדסית.
 4. גידול ודעיכה.
 5. הנדסת המרחב.
 6. טריגונומטריה.
 7. טריגונומטריה במרחב.
 8. סטטיסטיקה.
 9. הסתברות.
 10. התפלגות נורמלית.

פתרונות מלאים לבגרויות:

 1. פתרון מלא שאלון 381 קיץ 2018.
 2. פתרון מלא שאלון 802 קיץ 2016 מועד א.
 3. פתרון מלא שאלון 381 קיץ 2016 מועד ב.
 4. פתרון מלא שאלון 802 חורף 2016.

שאלון 382

סיכום התאוריה ותרגילים פתורים:

 1. בעיות מילוליות קנייה ומכירה.
 2. גיאומטריה אנליטית. (וגם משוואת ישר, חישוב שטחים)
 3. פונקציות פולינום.
 4. פונקציה רציונלית.
 5. אינטגרלים.
 6. בעיות מינימום מקסימום.

פתרונות מלאים לבגרויות:

 1. פתרון מלא שאלון 382 קיץ 2018.
 2. פתרון מלא שאלון 382 קיץ 2016 מועד א.
 3. פתרון מלא שאלון 382 קיץ 2016 מועד ב.
 4. פתרון מלא בגרות במתמטיקה חורף 2016 שאלון 803.

דוגמאות לסרטוני וידאו שיש בדפים עבור שאלון 182

דוגמאות לסרטוני וידאו שיש בדפים עבור שאלון 381

דוגמאות לסרטוני וידאו שיש בדפים עבור שאלון 382

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.