לומדים מתמטיקה

או שמבינים או ששואלים

בעיות מילוליות, קנייה ומכירה שאלון 382

הדף הזה הוא דף מסכם בנושא בעיות קנייה ומכירה.

עיקר הדף בוא 7 בעיות מסכמות של קנייה ומכירה.
התרגילים הללו מגוונים ועונים על מספר סוגי שאלות שתוכלו לפגוש.

שאלות 1-3 פתוחות לכולם.
שאלות 4-7 הם למנויים.

לפני דף זה עליכם להכיר את  מבוא לבעיות קנייה ומכירה שאלון 382.

או לבקר בדפים הבאים שמלמדים באופן הדרגתי את היסודות:

 1. אחוזים, תחילת העבודה עם משתנים.
 2. בעיות אחוזים הנפתרות בשלב אחד.
 3. בעיות אחוזים עם שינוי כפול.

1.בניית משוואות לשאלות ברמת בגרות

לפתרון בעיות יש 3 שלבים:

 1. הגדרת משתנים.
 2. בניית משוואה או משוואות.
 3. אלגברה – פתרון של המשוואה או משוואות.

בחלק זה של הדף נתרגל את שלבים 1 ו 2. כלומר נבנה משוואות לשאלות אך לא נפתור אותן.

תרגילים 1-2 הם תרגילים קלים ברמת בגרות וכוללים רק סעיף אחד.
תרגילים 3-4 הם תרגילים עם יותר סעיפים או קשים יותר.
תרגילים 5-6 תרגילים קשים יותר אבל עדיין ברמת בגרות.

לרוב התרגילים יש פתרון וידאו המופיע לאחר הפתרון הכתוב.

תרגיל 1

מחיר כדורגל נמוך ב 30% ממחיר כדורסל (בשקלים).
יורם קנה 2 כדורי רגל ו 2 כדורי סל ושילם עליהם 272 שקלים.

 1. מה מחיר הכדורגל ומה מחיר הכדורסל?
פתרון וידאו

פתרון עם טבלה

מבנה הטבלה

אנו צריכים שורה אחת לכדורי הרגל ושורה לכדורי הסל, סך הכל שתי שורות.

נוסיף את הנתונים שאנו יודעים (כמויות).

מחיר כמות סך הכל
כדור סל 2
כדור רגל 2

בחירת משתנה והשלמת טבלה

כדי לבצע חישוב בשורה עלינו לדעת שני דברים בשורה, לכן נבחר את המחיר כמשתנה.

x  מחיר הכדורסל  בשקלים.
0.7x  מחיר הכדורגל בשקלים.

נוסיף את הנתונים הללו לטבלה.

נחשב את הטור של סך הכל.

מחיר כמות סך הכל
כדור סל x 2 2x
כדור רגל 0.7x 2 1.4x

המשוואה מבוססת על המשפט " יורם קנה 2 כדורי רגל ו 2 כדורי סל ושילם עליהם 272 שקלים"
לכן המשוואה היא:
2x + 1.4x = 272

אם היינו ממשיכים לפתרון מלא של התרגיל היינו מקבלים ש x = 80 (מחיר הכדור סל) ומחיר הכדורגל 56 שקלים

פתרון התרגיל ללא טבלה

שלב א: הגדרת משתנה
x  מחיר הכדורסל  בשקלים.
0.7x  מחיר הכדורגל בשקלים.

שלב ב: בניית משוואה
2x  המחיר ששולם עבור שני כדורי הסל.
1.4x  המחיר ששולם עבור שני כדורי הרגל.

המשוואה מבוססת על המשפט " יורם קנה 2 כדורי רגל ו 2 כדורי סל ושילם עליהם 272 שקלים"
לכן המשוואה היא:
2x + 1.4x = 272

אם היינו ממשיכים לפתרון מלא של התרגיל היינו מקבלים ש x = 80 (מחיר הכדור סל) ומחיר הכדורגל 56 שקלים

תרגיל 2
מחיר מכנס הוא פי 3 ממחיר חולצה בשקלים.
במכירת סוף העונה מחיר החולצה ירד ב 20% ומחיר המכנס ירד ב 30%.
איציק קנה 4 מכנסיים ו 2 חולצות בסוף העונה ושילם 500 שקלים.

 1. מה מחיר המכנסיים ומה מחיר החולצה לפני הנחת סוף העונה?
פתרון וידאו

פתרון עם טבלה

מבנה הטבלה

אנו צריכים שורה אחת למכנס ושורה אחת לחולצה, סך הכל שתי שורות.

נוסיף את הנתונים שאנו יודעים (כמויות).

מחיר כמות סך הכל
חולצה 4
מכנסיים 4

בחירת משתנה והשלמת טבלה

כדי לבצע חישוב בשורה עלינו לדעת שני דברים בשורה, לכן נבחר את המחיר כמשתנה.

x   מחיר רגיל של חולצה.
3x   מחיר רגיל של מכנסיים.

0.8x  מחיר חולצה בסוף עונה.

3x * 0.7 = 2.1x   מחיר מכנסיים בסוף עונה.

נוסיף את הנתונים הללו לטבלה.

נחשב את הטור של סך הכל.

מחיר כמות סך הכל
חולצה 0.8x 2 1.6x
מכנס 2.1x 4 8.4x

נבנה משוואה
המשוואה מבוססת על המשפט "איציק קנה 4 מכנסיים ו 2 חולצות בסוף העונה ושילם 500 שקלים"

לכן המשוואה היא:
8.4x + 1.6x = 500

אם היינו ממשיכים לפתרון מלא היינו מקבלים x = 50 (מחיר חולצה) ומחיר מכנסיים 150 שקלים.

פתרון ללא טבלה
שלב א: נגדיר משתנה ומחירים בסוף עונה
x   מחיר רגיל של חולצה.
3x   מחיר רגיל של מכנסיים.

0.8x  מחיר חולצה בסוף עונה.
3x * 0.7 = 2.1x   מחיר מכנסיים בסוף עונה.

שלב ב: נבנה משוואה
המשוואה מבוססת על המשפט "איציק קנה 4 מכנסיים ו 2 חולצות בסוף העונה ושילם 500 שקלים"

0.8x * 2 = 1.6x    המחיר ששולם עבור 2 חולצות.
2.1x * 4 = 8.4x   המחיר ששולם עבור 4 מכנסיים.

לכן המשוואה היא:
8.4x + 1.6x = 500

אם היינו ממשיכים לפתרון מלא היינו מקבלים x = 50 (מחיר חולצה) ומחיר מכנסיים 150 שקלים.

תרגיל 3

מחיר של עץ גדול ב 50 שקלים ממחיר של תבלין.
דני קנה 4 תבלינים ו 3 עצים ושילם 220 שקלים.

 1. כמה עולה עץ וכמה עולה תבלין? (בנו משוואה)
 2. מחיר קקטוס באביב הוא y. בחורף מחיר הקקטוס ירד ב 20%. לקראת סוף החורף המשתלה החליטה להוריד את מחיר הקקטוס ב 10% נוספים. כתבו משוואה המתארת את מחיר הקקטוס החדש.
 3. אם המשתלה הייתה מורידה את מחיר הקקטוס ב 30% בבת אחת. האם מחירו היה גבוה או נמוך יותר מהמחיר שמצאתם בסעיף ב?
פתרון וידאו

פתרון עם טבלה

מבנה הטבלה

אנו צריכים שורה אחת לתבלין ושורה אחת לעציץ, סך הכל שתי שורות.

נוסיף את הנתונים שאנו יודעים (כמויות).

מחיר כמות סך הכל
תבלין 4
עציץ 3

בחירת משתנה והשלמת טבלה

כדי לבצע חישוב בשורה עלינו לדעת שני דברים בשורה, לכן נבחר את המחיר כמשתנה.

x  מחיר תבלין בשקלים.
x + 50 מחיר עץ בשקלים.

נוסיף את הנתונים הללו לטבלה.

נחשב את הטור של סך הכל.

מחיר כמות סך הכל
תבלין  x 4 4x
עציץ  x + 50 3 3(x + 50)

נבנה משוואה

4x  מחיר 4 תבלינים.
x + 50)*3)   מחיר 3 עצים.

המשוואה מבוססת על המשפט "דני קנה 4 תבלינים ו 3 עצים ושילם 220 שקלים"
4x + 3(x + 50) = 220

אם היינו ממשיכים לפתרון מלא היינו מקבלים x = 10 (מחיר תבלין) ומחיר עץ 60 שקלים.

סעיף ב:
מחיר קקטוס לאחר הוזלה של 20% ו 10%.
0.72y

סעיף ג:
לעומת הורדה של 30%
כאשר מחיר קקטוס הוא y והוא יורד ב 30% המחיר שלו הוא:
0.7y

0.72y  >  0.7y
לכן הורדה חד פעמית של 30% במחיר הקקטוס תגרום למחיר נמוך יותר ביחס לירידה של 20% ו 10%

פתרון ללא טבלה
שלב א: בחירת משתנה
x  מחיר תבלין בשקלים.
x + 50 מחיר עץ בשקלים.

שלב ב: בניית משוואה
4x  מחיר 4 תבלינים.
x + 50)*3)   מחיר 3 עצים.

המשוואה מבוססת על המשפט "דני קנה 4 תבלינים ו 3 עצים ושילם 220 שקלים"
4x + 3(x+50) = 220

אם היינו ממשיכים לפתרון מלא היינו מקבלים x = 10 (מחיר תבלין) ומחיר עץ 60 שקלים.

סעיף ב:
מחיר קקטוס לאחר הוזלה של 20% ו 10%.
0.72y

סעיף ג:
לעומת הורדה של 30%
כאשר מחיר קקטוס הוא y והוא יורד ב 30% המחיר שלו הוא:
0.7y

0.72y  >  0.7y
לכן הורדה חד פעמית של 30% במחיר הקקטוס תגרום למחיר נמוך יותר ביחס לירידה של 20% ו 10%.

תרגילים 4-7 הם למנויים בלבד.

מנויים לאתר רואים כאן סרטון / הסבר / תרגילים פתורים.
לחצו כאן כדי לקבל מידע על מנוי.

2 מחשבות על “בעיות מילוליות, קנייה ומכירה שאלון 382”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *