לומדים מתמטיקה

או שמבינים או ששואלים

משיק לפונקציית פולינום 3 יחידות

בדף זה נלמד למצוא משיק לפונקציה ברמת 3 יחידות.

החלקים של דף זה הם:

  1. סרטון הסבר.
  2. תכונות המשיק.
  3. תרגילים.

1.סרטון הסבר

2.תכונות המשיק

כדאי שתכירו ותבינו את התכונות הללו, בעזרתם בונים את המשוואות של כל סוגי התרגילים שתמצאו כאן.

תכונה 1: למשיק ולפונקציה יש שיפוע שווה בנקודת ההשקה

ולכן אם נגזור את הפונקציה ונציב את ערך ה x של נקודת ההשקה הדבר יהיה שווה לשיפוע המשיק.

למשל עבור f(x) = x²

הנגזרת היא f ' (x) = 2x

אם נציב x = 1 בנגזרת נקבל f ' (1) = 2*1 = 2

כלומר שיפוע הפונקציה ב x = 1 הוא 2, ולכן משוואת המשיק בנקודה זו חייבת להיות מהצורה y= 2x + n
(n הוא מספר כלשהו).

ואם נבחר נקודה אחרת, למשל x = -2 אז ערך הנגזרת הוא f ' (-2) = 2 * -2 = -4
ולכן משוואת המשיק בנקודה x = -2 חייבת להיות מהצורה y = -4x + n.

לפונקציה ולמשיק יש שיפוע שווה בנקודת ההשקה
לפונקציה ולמשיק יש שיפוע שווה בנקודת ההשקה
תכונה 2: הפונקציה והמשיק עוברים דרך נקודת ההשקה (ושם יש להם אותו x ואותו y)

כלומר ניתן להציב את ערכי נקודת ההשקה במשוואת הפונקציה ובמשוואת המשיק ולקבל ביטוי נכון.

דוגמה
הפונקציה f (x) = x²   עוברת בנקודה 1,1.
משוואת המשיק בנקודה הזו היא y = 2x  -1.

לכן, כאשר נציב במשוואת הפונקציה ובמשוואת המשיק
x = 1
y = 1

נקבל ביטוי נכון.

הצבה בפונקציה:
f (x) = x²
1² = 1
1 =1

הצבה במשוואת הישר:
y = 2x  -1
1 – 2 = 1
1 =1

אלו שתי התכונות שבעזרתם בונים משוואות בתרגילי משיק.

לסיכום שלבי הפתרון הם:

  1. מציבים את ערך ה x או ערך ה y של נקודת ההשקה בפונקציה על מנת למצוא את נקודת ההשקה המלאה.
  2. גוזרים את הפונקציה ומציבים את ערך ה x של נקודת ההשקה בנגזרת.
    כך נמצא את השיפוע של הפונקציה בנקודת ההשקה ושיפוע זה שווה לשיפוע המשיק.
  3. מוצאים את משוואת המשיק על פי נקודה (שהיא נקודת ההשקה) ושיפוע (שהוא שיפוע הפונקציה בנקודת ההשקה).
לפונקציה ולמשיק שלה יש שתי תכונות משותפות: הם עוברים באותה נקודה ויש להם את אותו שיפוע באותה נקודה
לפונקציה ולמשיק שלה יש שתי תכונות משותפות: הם עוברים באותה נקודה ויש להם את אותו שיפוע באותה נקודה

2.תרגילים

תרגיל 1 הוא שאלה תאורטית.

תרגילים 2-3 דומים. מקבלים ערך x וצריך למצוא משוואת משיק.

תרגיל 4 שונה בכך שמה שמקבלים זה ערך y של נקודת ההשקה.

תרגיל 1

בחרו את המשפט הנכון.

1.על מנת למצוא את שיפוע הפונקציה נציב את ערך ה x בפונקציה.

2.על מנת למצוא את שיפוע הפונקציה נציב את ערך ה x בנגזרת.

פתרון התרגיל

המשפט השני הוא המשפט הנכון.

הדרך שלנו למצוא שיפוע היא להציב בנגזרת.

הצבה בפונקציה לא תיתן לנו את השיפוע.

תרגיל 2
מצאו את משוואת המשיק לפונקציה f(x) = 6x² בנקודה x = 1.

פתרון התרגיל

שלב א: נמצא את נקודת ההשקה
נציב x = 1 במשוואת הפונקציה ונמצא את נקודת ההשקה.
f(1) = 6 * 1² = 6
נקודת ההשקה היא (6, 1).

שלב ב: נמצא את שיפוע הפונקציה בנקודת ההשקה, זה גם שיפוע המשיק
על מנת למצוא את שיפוע המשיק נגזור את הפונקציה.
f ' (x) = 6 * 2x = 12x

נציב x = 1 בנגזרת ונמצא את שיפוע הפונקציה ב- x = 1.
f ' (1) = 12 * 1 = 12
שיפוע הפונקציה ב- x = 1 הוא 12.

שיפוע המשיק שווה לשיפוע הפונקציה בנקודת ההשקה.
לכן שיפוע המשיק הוא 12.

שלב ג: מציאת משוואת המשיק על פי שיפוע ונקודה
המשיק עובר דרך (6, 1) ושיפועו 12.
נמצא את משוואת המשיק על פי שיפוע ונקודה.

נציב את הנתונים בנוסחה:
(y-y1=m(x-x1
(y – 6 = 12 (x – 1
y – 6 = 12x – 12  / +6
y = 12 x – 6

תשובה: y = 12 x – 6

גרף הפונקציה והמשיק
גרף הפונקציה והמשיק

תרגיל 3
מצאו את משוואת המשיק לפונקציה f (x) = 2x³ – 4x בנקודה x = -1.

פתרון התרגיל

שלב א: נמצא את נקודת ההשקה.
נציב x = -1  במשוואת הפונקציה.
(f (-1) = 2*(-1)³ -4* (-1
f (-1) = -2+ 4 = 2
נקודת ההשקה היא (2 , 1-).

שלב ב: נמצא את שיפוע הפונקציה בנקודת ההשקה. זה גם שיפוע המשיק.
נגזור את הפונקציה:
f ' (x) = 6x² – 4

נציב x = -1 בנגזרת ונמצא את השיפוע הפונקציה בנקודה.
f ' (-1) = 6 * (-1)² – 4 = 6 – 4 = 2

2 הוא שיפוע הפונקציה בנקודת ההשקה ושיפוע המשיק.

שלב ג: נמצא את משוואת המשיק.
יש לנו שיפוע 2, ונקודה (2 , 1-).
נציב בנוסחה:
(y-y1=m(x-x1
(y – 2 = 2(x + 1
y – 2 = 2x + 2  / +2
y = 2x + 4

תשובה: y = 2x + 4

גרף הפונקציה וגרף המשיק
גרף הפונקציה וגרף המשיק

תרגיל 4

מצאו את משוואת המשיק לפונקציה f (x) = -2x²  בנקודה שבה y = -8 וברביע השלישי.

פתרון התרגיל

שלב 1: נמצא את ערך ה x בנקודת ההשקה על ידי הצבה y = -8 במשוואת הפונקציה f (x) = -2x²

8- = 2x² –
x² = 4
x = 2,  x = -2

מכוון שביקשו משיק ברביע השלישי התשובה המתאימה היא x = -2.
נקודת ההשקה היא (8-, 2-)

שלב 2: נגזור את הפונקציה ונמצאת את שיפוע הפונקציה בנקודת ההשקה

f (x) = -2x²
f ' (x) = -4x
f ' (-2) = -4 * -2 = 8

שלב 3: נמצא את משוואת המשיק על פי שיפוע ונקודה

שיפוע המשיק שווה לשיפוע הפונקציה בנקודה ההשקה (8).
נקודת ההשקה היא (8-, 2-).
נציב במשוואה למציאת משוואת ישר על פי שיפוע ונקודה:
(y-y1=m(x-x1
((y – (-8)  = 8 (x – (-2
y + 8 = 8x +16   / -8
y = 8x + 8  זו משוואת המשיק.

הפונקציה f (x) = -2x² והמשיק אליה ברביע השלישי כאשר y = -8
הפונקציה f (x) = -2x² והמשיק אליה ברביע השלישי כאשר y = -8

עוד באתר:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *