לומדים מתמטיקה

או שמבינים או ששואלים

גידול ודעיכה

כאשר משהו גדל או קטן באופן קבוע ולאורך זמן זו שאלה שניתן לפתור בעזרת הנוסחה של גידול ודעיכה.

למשל:

 1. מחיר של בית העולה כל שנה ב- 10%.
 2. מחיר של מכונית היורד כל שנה ב- 10%.
 3. כמות אוכלוסייה העולה כל שנה ב- 3%.
 4. אדם המשמין כל שנה ב- 2%.

החלקים של דף זה הם:

 1. הנוסחה של גידול ודעיכה.
 2. כיצד למצוא את q.
 3. 2 מכשולים בולטים בשאלות בגרות.
 4. 4 שאלות הגנה ברמת בגרות.
 5. פתרונות לשאלות מהבגרות.

1.הנוסחה של גידול ודעיכה

מנויים לאתר רואים כאן סרטון.
לחצו כאן כדי לקבל מידע על מנוי.

הנוסחה שתשמש אותכם לפתרון השאלות היא:

Mt = M0qt

M0 – הכמות בהתחלה, בזמן אפס.
Mt – הכמות המתקבלת לאחר t זמן.
t – הזמן שעבר.
q – קצב הגדילה או הדעיכה.
למשל אם שיעור אוכלוסיה גדל ב 5% בשנה.
אז q=1.05.

 1. q הוא תמיד מספר חיובי.
 2. כאשר q > 1 הכמות גדלה.
 3. כאשר q מספר בין 0 ל- 1 הכמות קטנה.

הערה
שימו לב לסדר פעולות חשבון!
בנוסחה
Mt=M0qt
פעולה החזקה קודמת לכל הפעולות האחרות.

אם למשל המשוואה שקיבלתם היא:
mt = 5*23
אז הפעולה הראשונה שאתם עושים היא החזקה.
mt = 5*8
ורק לאחר מיכן מחשבים את הכפל.
mt = 5*8 = 40

2.כיצד מחשבים את q 

מציאת q כאשר נתונים אחוזים

בשאלות שתפתרו תקבלו את המשתנים Mt, M0, t מוכנים להצבה בנוסחה Mt=M0qt.

אבל את q אתם תצטרכו למצוא.

ברוב השאלות אתם תקבלו מספר אחוזים ואתם תצטרכו להפוך את זה לערך q.

למשל יכתבו קצב גדילה של 12% ואתם תצטרכו להפוך את זה ל q = 1.12
או קטן בקצב של 20% ואתם תהפכו את זה ל q = 0.8

כאשר הכמות גדלה ב %n בשנה הנוסחה היא:

לדוגמה:
כמות הקונים בחנות גדלה ב 7% בשנה. מה הוא q?
נציב בנוסחה שלמעלה ונקבל:

כאשר הכמות קטנה ב %n בשנה הנוסחה היא:

לדוגמה:
ערך רכב קטן בכול שנה ב 15%. מה הוא q?
נציב בנוסחה ונקבל:

דוגמאות מהירות נוספות.
דוגמאות של גידול
8%  ⇐   q = 1.08
15%  ⇐   q = 1.15
50%  ⇐   q = 1.5
3%  ⇐   q = 1.03

דוגמאות של ירידה
8%  ⇐   q = 0.92
14%  ⇐   q = 0.86
50%  ⇐   q = 0.5
10%  ⇐   q = 0.9

זכרו

q > 1
המשמעות שלו היא גדילה.

q < 1
המשמעות שלו היא קטינה.

מציאת אחוז לאחר שמצאנו את q

בחלק מהשאלות לאחר שנמצא את q ישאלו אותנו "מה השינוי באחוזים?".

כאשר q גדול מ 1

כאשר q גדול מ 1 נוריד 1 מ q.

תרגילים בנושא זה

שני התרגילים הראשונים הם מציאת q.
שני התרגילים שלאחר מיכן הם מציאת האחוז.

תרגיל 1

מחיר דירה עולה כל שנה ב 6%, חשבו את q.

פתרון התרגיל

מכוון שמדובר על גדילה נחשב את q בצורה הבאה:

תשובה: q = 1.06.

תרגיל 2

משקל חיידקים במבחנה יורד כל שנה ב 17%, חשבו את q.

פתרון התרגיל

מכוון שמדובר על דעיכה נחשב את q בצורה הבאה:

תשובה: q = 0.83.

תרגיל 3

q = 1.12

 1. האם זה ביטוי לגדילה או דעיכה?
 2. מה אחוז השינוי ליחידת זמן?
פתרון התרגיל

q > 1
לכן זו גדילה.

על מנת למצוא את אחוז השינוי נחסר 1.

1.12 – 1 = 0.12

תשובה: אחוז הגדילה ליחידת זמן הוא 12%.

תרגיל 4

q = 0.87

 1. האם זה ביטוי לגדילה או דעיכה?
 2. מה אחוז השינוי ליחידת זמן?
פתרון התרגיל

q < 1
לכן זו דעיכה.

על מנת למצוא את אחוז השינוי נחסר את q מ 1.

1 – 0.87 = 0.13

תשובה:  13% אחוז של דעיכה ליחידת זמן.

3. 3 מכשולים בולטים בתרגילים

מנויים לאתר רואים כאן סרטון.
לחצו כאן כדי לקבל מידע על מנוי.

4.תרגילי הכנה לבגרות

שישה תרגילים, בכול תרגיל תמצאו רכיב אחר חסר במשוואה Mt=M0qt

מנויים לאתר רואים כאן סרטון.
לחצו כאן כדי לקבל מידע על מנוי.

 

עוד באתר:

5.פתרונות לתרגילים מהבגרות

בחלק זה מופיעים הפתרונות בלבד.
את השאלונים והשאלות עצמן ניתן למצוא באינטרנט.

בגרות קיץ 2018 שאלה 3

סעיף א
m0 = 20,000
q = 1.03
t=1
m1 = ?

המשוואה שלנו היא:
Mt=M0qt
Mt = 20,000*1.03 = 20,600

סעיף ב
עבור t = 8  המשוואה תהיה:
M8 = 20,000*1.038 = 25335.4
תשובה: לאחר 8 שני החוב הוא 25335.4

סעיף ג
4666.6  = 25335.4 – 30,000

סעיף ד
הנתונים הם:
m0 = 4666.6
t = 2
m2 = 4758.36
q = ?

4666.6q² = 4758.36  / : 4666.6
q² = 1.09
q = 1.01

תשובה: 1%.

בגרות קיץ 2017 מועד א שאלה 3

א. מחיר הקנייה 120,000 שקלים.
כעבור 4 שנים המחיר 78,7322 שקלים.

ב. נחשב את q על פי הנוסחה
Mt=M0qt
הנתונים שלנו הם:
m0 = 120,000
mt = 78,732
t=4
q= ?
78,732 = 120,000q4
q4 = 0.651
q=0.9
תשובה: לכן מחיר המכונית יורד ב 10%% כל שנה.

ג. כעבור 6 שנים הנתונים הם:
m0 = 120,000
mt = ?
t=6
q= 0.9
mt = 120000 * 0.9= 120000* 0.531 = 63,773
תשובה: מחיר המכונית כעבור 6 שנים הוא 63,773 שקלים.

בגרות קיץ 2016 מועד א שאלה 3

Mt=M0qt
Mt – 50,000
M0 – 40,000
t – 20.
q – ?

המשוואה שלנו היא:
40,000q20 = 50,000  / : 40,000
q20 = 1.25
q=1.0112

עכשיו עלינו להפוך את המספר שקיבלנו לאחוזים.
x  הוא מספר האחוזים שבהם העץ גודל בכול שנה.

תשובה: כמות העץ גדלה בכול שנה ב- 1.12%.

סעיף ב
M20 =50000*1.011220=50000*1.25=62,500
תשובה: 62,500 עצים.

סעיף ג
על מנת לדעת מה היה לפני 5 שנים נציב במשוואה q-5.
M-5 =50000*1.0112-5 = 47,291
תשובה: לפני 5 שנים היו 47,291 עצים ביער.

בגרות קיץ 2016 מועד ב שאלה 2

סעיף א
לאחר 4 שנים

לאחר 5 שנים

סעיף ב

טעות שחלק עושים היא לחלק את אחוז העלייה (נניח 50%) במספר השנים (נניח 5). זו טעות משום שהכסף לא גדל כל שנה ב- 10% מהסכום המקורי אלא בכול שנה הוא גדל באחוז מסוים ממה שיש בקופה, שזה יותר מהסכום המקורי.

פתרון.
נפתור זאת בעזרת משוואת גידול.
Mt=M0qt
m0  – 2000
Mt – 2800.
t – 4 שנים.
q – ?

המשוואה היא:
2000q4 = 2800
q4 = 1.4
q = 1.0877

עבור התוכנית השנייה:
M0   – 2000 שקלים.
Mt   – 3000.
t –5 שנים.
q  – ?

המשוואה היא:
2000q5 = 3000
q5 = 1.5
q = 1.0844

תשובה: אנו רואים שה – q בתוכנית הראשונה גדול יותר ולכן גם אחוז הגדילה גדול יותר בתוכנית הראשונה.

בגרות חורף 2016 – שאלה 3

סעיף א
כעבור 2 שנים: 640 גרם.
כעבור 5 שנים: 327.68 גרם.

 סעיף ב
מכוון שקצב הירידה הוא מעריכי קבוע אנו יכולים להתייחס אל "כעבור שנתיים" כאל נקודת ה- 0. ואז:
Mt=640
M0=327.68
t=3
q=?

נציב במשוואה:
Mt=M0qn
640q³ = 327.68
q³ = 0.512
q = 0.8

על מנת לתרגם את q לאחוזים עלינו להכפיל ב- 100.
0.8*100=80%
תשובה: קצב הירידה הוא 100-80=20%.

סעיף ג
נציב את הנתונים שקיבלנו כעבור שנתיים על מנת למצוא את M0.

תשובה: הכמות ההתחלתית הייתה 1000 גרם.

48 מחשבות על “גידול ודעיכה”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

 1. איך מוצאים mo יש לי את m3 ואני צריכה למצוא מה היה בהתחלה איך מוצאים אם אפשר לתת דוגמא תודה רבה!

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   יד דוגמה בחלק השלישי של הדף.
   הדרך הפשוטה ביותר היא להגדיר את m0 כמשתנה ואת t = 3

 2. איך מחשבים בכמה גדל האוכלוסייה משנה 2000 ל2020 כשאומרים לנו שזה גדל כל שנה ב1.2 אחוז

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   מבחינת מספר השנים, t זה תלוי אם השנים בקצוות כלולות או לא.
   מבחינת ה q הוא שווה ל 1.012.
   מציבים את ה t והq בנוסחה.
   אם הכמות ההתחלתית לא ידועה מציבים אותה כ x.

   1. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

    הי איך מחשבים את t?
    למשל אדם הפקיד 80 שקל לפי 10 אחוז ולאחר t שנים משך ושם במקום אחר ל15 אחוז לt שנים נוספות ונהיה לו שם 500 שקל מצא את t

 3. היי!
  אלעד הפקיד סכום כסף בתכנית חיסכון, בריבית דריבית שנתית קבועה למשך 15 שנים לאחר שנתיים היו בתכנית החיסכון 11025 שקלים (המשך השאלה הוסר מהאתר).

  תודה רבה!!!!

 4. לאחר 19 שנה נותרה מחומר רדיואקטיבי 0.2 מהכמות המקורית
  א. כמה אחוזים ממשקלו מאבד החומר בכל שנה?
  ב. איזה חלק נותר ממשקלו של החומר כעבו 10 שנים?

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   זה לא שירות של פתרון תרגילים מחוץ לאתר.
   אם הייתה מסבירה מה ניסית לעשות ומה לא הבנת באתר היית מקבלת סיוע.

 5. היי
  תודה על האתר עוזר לי בהרבה נושאים
  לגבי גדילה ודעיכה
  אם נתון לי שמשקל של חומר קטן פי 2 תוך 8 שנים
  והשאלה היא כמה אחוזים ממשקלו מפסיד בתוך 5 שנים איך אני יכולה לעשות זאת ?
  ה Q=0.917004 מה שיצא לי

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   במשוואה הראשונה מציבים:
   m0 = x
   m8 = 0.5x
   ומוצאים את q.

   במשוואה השנייה הדבר היחידי שלא ידוע הוא m5.

 6. חגית לוי

  אתר מושלםםםםםםם!!!!!!!!!!
  רציתי לדעת בפתרון הבעיה הראשונה למה לא לעשות -5
  ואחכ לכתוב את הכמות בM0 כמו שכתוב לפני זה בהסבר?

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   תודה.
   לא הבנתי את השאלה.
   אם מדובר על השאלה הזו:
   במפעל לשבבי עץ כמות השבבים עולה בכול שעה ב 50%.
   אז מדובר בשאלה שבה יש רק נעלם אחד והוא m0.

  2. חגית לוי

   במפעל לשבבי עץ כמות השבבים עולה בכול שעה ב 50%.
   ידוע כי 5 שעות לאחר תחילה העבודה במפעל כמות השבבים הייתה 303.75.
   כמה שבבים היו במפעל בתחילת היום?
   ראיתי שכתוב שאם רוצים לדעת מה היה לפני כמו מה היה לפני מצרפת את ההסבר
   במקרה זה עליכם להציב 5- בחזקה של q.
   q-5 במשוואה, חזקה שלילית תיקח אותכם לאחור.
   בנוסף m0 כלומר הכמות ההתחלתית שמציבים בנוסחה היא הכמות שידועה היום
   אז אני הצבתי -5 בזמן ובכמות התחלתית שמתי 303.75 ואז הייתי צריכה לפתור משוואה של MT=צ303.75*1.5בחזקת -5 ויצא לי אותה תשובה 40 האם זה נכון לעשות כך?

   1. לומדים מתמטיקה

    הדרך שפתרת נכונה.
    אבל בדרך כלל כאשר שואלים "כמה יש עכשיו" מגדירים M0 כמשתנה.
    יש כאן מקום לבלבול מבחינת ניסוח. אבדוק אם ניתן לשפר משהו בהסבר.
    תודה.

 7. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  שלום למה. אחוז 50.= 1.5?
  חישבתי במחשבון לא היתה התשובה ככה

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   אם זו עליה של 50% אז 1.5 מבטא אותה לצורך חישוב המחיר הסופי.
   למשל מחיר התחלתי של 8 ועלייה של 50% אז המחיר הסופי יהיה
   12 = 1.5 * 8

 8. היי,
  בשאלת הכנה לבגרות מספר 2:
  לא הבנתי את השלב הזה של הפיתרון-
  q = 4√2.0736 =1.2
  האם מדובר ב- ארבע כפול שורש 2.0736 ?
  או שמדובר בארבע חזקת 4 לשורש 2.0736 ?

  תודה על הסרטונים וההסברים

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   מדובר בשורש רביעי של 2.0736.
   השורה שלפני זה הייתה:
   q^4 = 2.0736
   לכן מוצאים שורש רביעי.

    1. לומדים מתמטיקה

     שורש רביעי זה כמו חזקת רבע (0.25).
     לכן במחשבון ניתן לכתוב את המספר בחזקת 0.25.
     על פי אותו עיקרון שורש שלישי זה חזקת שליש 0.333
     שורש חמישי זה חזקת חמישית 0.2.
     שורש שני זה חזקת חצי 0.5.

 9. אנונימי

  אם יש שני דברים ומצאתי עבורם את Q (הQ שונים) דרך זמן מחצית חיים ואז שואלים אותי מתי אחד היה גדול מהשני 25. איך אני מחשב את זה? כמות ההתחלתית 300 ו200 והקיויים הם 0.965 ו0.982 בהתאמה.

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   צריך לבחור את t כמשתנה.
   להגדיר בעזרת t את הכמות לאחר t זמן בשני הדברים.
   והמשוואה היא ששתי הכמויות שוות.

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   כאשר יש את הנתונים האחרים מציבים אותם בנוסחה ופותרים משוואה עם נעלם אחד, כאשר הנעלם הוא m0.
   יש לכך דוגמה בחלק של הדוגמאות.

 10. היי תודה על ההסבר
  דבר אחד שאני תמיד מיסתבחת בו זה איך להפוך את הקיו לאחוזים ? כי אני תמיד מציבה במשווה וזה יוצא לי לא טוב …

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום רוני
   בחלק השני יש הסבר למעבר בין q לאחוזים.
   בעיקרון
   q = 1.04
   זה עליה של 4%.

 11. היי אשמח לדעת איך הופכים את האחוז למספר
  למשל אם מחיר של מכונית יורד כל שנה ב10% אז איך הופכים את האחוז למספר רגיל?
  תודה?

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום שילת
   המספר המתאים ל 10% הוא 0.1.
   כאשר 10% יורד זה אומר שצריך להכפיל ב 0.9 כדי לדעת מה נשאר.
   הסרטון השני בדף מסביר כיצד למצוא את q.

 12. היי
  קודם כל חייבת לציין שהאתר הזה ממש טוב ומובן !
  דבר שני …
  לא הצלחתי לפתור את השאלה הזו: במדינה מסוימת מספר התושבים גדל פי 2 בתוך 10 שנים. פי כמה גדלה האוכלוסיה כל שנה?

 13. היי
  קודם כל תודה רבה על האתר המושלם וההסברים הטובים, עוזר הרבה!!!
  לא הבנתי למה בסרטון הראשון הוא הסביר ש50% זה 1.5 איך הוא הגיע לזה?
  זה לא אומר להיות 0.5?

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום שילת
   מדובר בעליה של 50%. בשביל לחשב עלייה של 50% נכפיל פי 1.5 את הגודל המקורי.

 14. שלום רב.
  רציתי לשאול מה זאת אומרת כאשר רשום
  במבחנה השנייה היו 18000 חיידקים בתחילה. מספר החיידקים במבחנה השנייה גדל באחוז קבוע. כעבור שלוש שבועות במבחנה השנייה יהיו 23958 חיידקים.
  בכמה אחוזים גדל מספר החיידקים במבחנה השניי?
  השאלה שלי מה זה אחוז קבוע כאילו מה הכוונה הם מתכוונים פה לאחוז אחד כאילו ככה1%??
  תודה לעונים

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום רון
   בקבוע מתכוונים לכך שבכל שבוע העלייה הייתה באותו אחוז.
   אם בשבוע אחד העלייה הייתה ב 4% אז בכל אחד מהשבועות העלייה הייתה ב 4%.

 15. בשמורת הטבע היו ביום מסויים 10,000 חיות בר. מספר חיות הבר גדל בכל שנה באחוז מסויים ואחרי 10 שנים מהיום המסויים היו בשמורה 20,000 חיות בר.
  רשמתי 20,000-10,000=10,000 לפי פתרון אחר שרשמת ואני חושבת שטעיתי תוכל לעזור בבקשה?
  ובכמה אחוזים גדל מספר חיות הכל שנה.
  תודה

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   בנוסחה הזו
   Mt=M0qt
   בשאלה נתון את כל הפרטים חוץ מ q.
   תציב את הנתונים ותקבל משוואה עם נעלם אחד.

   גם תרגיל מספר 2 שבדף הוא דומה מאוד, נסו להבין אותו.
   אם לאחר שני אלה יש עדיין בעיה ניתן לחזור אליי עם שאלה מדויקת.

 16. רציתי לדעת איך אני מוצאת את ה q שמחיר של מוצר יורד בסכום מסוים של שקלים
  כגון: ערכה של מכונית יורד בכל שנה במספר אחוזים, מחירה של מכונית חדשה 32000 ש"ח , ולאחר 3 שנים
  יורד מחירה ב – 8672 ש"ח ,
  מה היה מחירה לפני 3 שנים , ומהו אחוז הירידה בכל שנה?
  תודה רבה

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   מצאי את המחיר לפני 3 שנים על ידי החישוב
   8672 – 32,000

   ועכשיו יש לך את
   m0 32,000
   mt 32,000 – 8672
   t -3
   תציבי אותם בנוסחה ומצאי את q.

   הליכה שנים אחורה מוסברת בדף תחת הכותרת מכשולים.