חשבון לכיתה ה

בדף זה תמצאו הסברים ותרגילים לחומר הלימוד בחשבון בכיתה ה.
בכיתה ה נלמדים 3 נושאים גדולים: שברים, אלגברה והנדסה.

שברים

שברים פשוטים ועשרוניים הם הנושא המרכזי בכיתה ה.

שברים עשרוניים:

 1. כיצד לכתוב ולקרוא  שבר עשרוני בצורה נכונה.
 2. הקשר שבין עשיריות למאיות ולאלפיות.
 3. השוואה בין שברים עשרוניים.
 4. מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט.
 5. חיבור וחיסור שברים עשרוניים.
 6. אומדן ועיגול שברים עשרוניים.
 7. מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני.

שברים פשוטים:

 1. צמצום והרחבת שברים.
 2. מציאת מכנה משותף.
 3. כיצד עוברים משבר פשוט לשבר עשרוני.

אלגברה

 1. בעיות מילוליות כיתה ה.
 2. חילוק ארוך.
 3. בעיות מילוליות הכוללות שברים כיתה ה.
 4. ממוצע – כיצד מחשבים.
 5. אחוזים כיתה ה.

הנדסה ושטחים

 1. מבוא למרובעים.
 2. מרובעים כיתה ה.
 3. מקבילית כיתה ה.
 4. שטחים כיתה ה.
 5. שטחים של צורות מורכבות.
 6. אלכסונים במרובעים.
 7. סימטריה שיקופית.
 8. סימטריה סיבובית.

סיכומים

 1. שברים פשוטים יסודות.
 2. שברים פשוטים 4 פעולות חשבון.
 3. שברים עשרוניים יסודות.
 4. שברים עשרוניים 4 פעולות חשבון.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.