היקף טרפז

היקף טרפז שווה לסכום צלעות הטרפז.
נהוג לסמן היקף של צורה באות P.

אם אורך צלעות הטרפז הן a,b,c,d אז היקף הטרפז הוא P=a+b+c+d.
אם אורך צלעות הטרפז הן a,b,c,d אז היקף הטרפז הוא P=a+b+c+d.

לדוגמה:
בטרפז אורכי הצלעות הן AB=4, BC=6, CD=10, DA=5.
מה היקפו של הטרפז?

פתרון
סכום ארבעת הצלעות:
P = 5+10+6+4 = 25
תשובה: היקף הטרפז 25 ס"מ.

בשאלות רבות משלבים בין היקף הטרפז לשטח הטרפז. זו הנוסחה של שטח טרפז:

שטח טרפז שווה לסכום בסיסי הטרפז כפול גובה הטרפז לחלק ב 2.

שטח טרפז שווה לסכום הבסיסים של הטרפז כפול הגובה לחלק ב 2.
בסיסי הטרפז הן הצלעות המקבילות של הטרפז.

תרגילים

תרגיל 1: חישוב היקף על פי הנוסחה
בטרפז שווה שוקיים אורך שוק הטרפז BC היא 4 ס"מ. אורך הבסיס הקטן AB הוא 3 ס"מ. אורך הבסיס הגדול CD הוא 7 ס"מ.
א)חשבו את היקף הטרפז.
ב) אם ידוע כי אורך הגובה בטרפז הוא 3 ס"מ. חשבו את שטח הטרפז.

שרטוט התרגיל
שרטוט התרגיל

פתרון
מכוון שהטרפז שווה שוקיים שתי השוקיים של הטרפז שוות ל 4 ס"מ.
BC = AD =4
ולכן היקף הטרפז הוא:
P = 4+4+3+7 = 18
תשובה: היקף הטרפז הוא 18 ס"מ.

שטח הטרפז
סכום בסיסי הטרפז הוא:
AB+BC = 3+7=10
שטח הטרפז:
S = (10 *3) /2 = 30/2 =15
תשובה: שטח הטרפז 15 סמ"ר.

תרגיל 2
בטרפז ישר זוויות אורכי הצלעות הם 2,3,4,7
חשבו את היקף ושטח הטרפז.

פתרון
ההיקף הוא סכום הצלעות.
P= 7 + 3 + 4 + 2 = 16
תשובה: היקף הטרפז הוא 16 סמ"ר.

בטרפז ישר זווית הצלע BC היא גם הגובה של הטרפז.
לכן השטח הוא:

תשובה: שטח הטרפז הוא 11 סמ"ר.

תרגיל 3: היקף הטרפז ידוע צריך לחשב אורך של צלע בטרפז
היקף של טרפז שווה שוקיים הוא 20 ס"מ.
אורך הבסיס הגדול של הטרפז הוא CD=8 ס"מ.
אורך שוק הטרפז היא BC=3 ס"מ.
חשבו את אורך הבסיס הקטן של הטרפז.

פתרון
שוקי הטרפז בטרפז שווה שוקיים שווים זה לזה:
BC=AD =3.

אורך שלושת הצלעות שאנו יודעים הוא:
14 = 8 + 3 + 3
היקף הטרפז כולו הוא 20.
לכן הצלע החסרה צריכה להוסיף:
6 = 14 – 20

אורך הבסיס הקטן הוא 6 סנטימטר.

תרגיל 4 הוא למנויים באתר.

מנויים לאתר רואים כאן סרטון / הסבר / תרגילים פתורים.
לחצו כאן כדי לקבל מידע על מנוי.

עוד באתר:

מנויים באתר יכולים לשאול שאלות גם:
1.וואטסאפ: 0527-586-585
2.דרך המייל: help@m-math.co.il

מי שאינו מנוי יכול להשאיר שאלה על ידי השארת תגובה באתר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.