בעיות מילוליות כיתה ה וכיתה ו

בדף זה תמצאו בעיות מילוליות המתאימות ברמתן לכיתות ה-ו
עבור תלמידי כיתה ו קיימים דפים נוספים עם בעיות מילוליות:

תרגילים

בדף זה 13 תרגילים.
כל תרגיל הוא שונה מהאחר.

תרגילים 1-10 הם תרגילים ברמה הנדרשת בכיתות ה-ו. אני ממליץ לכם לדעת כיצד פותרים כל אחד מיהם.
תרגילים 11-13 הם תרגילים קשים מהרגיל ומומלצים למי שרוצה לפתח את החשיבה המתמטית שלו מעבר או להצטיין.

לכל התרגילים יש פתרון בכתב ובפתרון בוידאו. פתרון הוידאו מופיע לאחר הפתרון בכתב.

אם אתם מרגישים שאתם צריכים חזרה תוכלו לעשות זאת בדף בעיות מילוליות כיתה ד.

תרגיל 1
בקופסה יש 5 לחמניות. כמה לחמניות יש ב 6 קופסאות?

לצפייה בפתרון

פתרון
ב- 6 קופסאות יש פי 6 לחמניות מאשר בקופסה אחת:
30 = 6 * 5

תרגיל 2
4 עפרונות עולים 7 שקלים.
כמה עולים 12 עפרונות?

לצפייה בפתרון

פתרון
12 עפרונות הם פי 3 מ- 4 עפרונות.
לכן 12 עפרונות יעלו פי 3 מ 4 עפרונות.
21 = 7 * 3
תשובה: 12 עפרונות יעלו 21 שקלים.

פתרון התרגיל

 

תרגיל 3
במחסן יש 10 קופסאות. מתוכן 2 קופסאות גדולות הכוללות כל אחת 10 כדורים. ו- 8 קופסאות קטנות הכוללות כל אחת 3 כדורים.
כמה כדורים יש בסך הכל במחסן?

לצפייה בפתרון

פתרון

תיאור התרגיל

24 = 8*3    זה מספר הכדורים בקופסאות הקטנות.
20 = 10*2   זה מספר הכדורים בקופסאות הגדולות.

סך הכל בשתי הקופסאות יש:
44 = 24+20  כדורים.

 

תרגיל 4
אורך צלע מלבן היא 10 ס"מ. הצלע השנייה קטנה ב 6 ס"מ מהצלע הראשונה.
חשבו את שטח המלבן.
(הערה: שטח מלבן הוא מכפלת אורכי הצלעות).

לצפייה בפתרון

פתרון

שרטוט התרגיל

עלינו למצוא את אורך הצלע השנייה על מנת למצוא את שטח המלבן.
4=10-6  אורך הצלע השנייה הוא 4 ס"מ.
שטח המלבן הוא מכפלת הצלעות.
40=10*4
תשובה: שטח המלבן הוא 40 סמ"ר.

תרגיל 5
במחברת של גלית 30 תרגילים פתורים המתחלקים באופן שווה על פני 6 דפים.
כמה תרגילים יש בכול דף?

לצפייה בפתרון

פתרון
התרגיל הפותר את השאלה הוא:
5 = 6 : 30
תשובה: בכל דף יש 5 תרגילים.

דרך אחרת לפתור את התרגיל היא:
30 = __ + __ + __ + __ + __ + __
יש 6 מקומות ריקים ושווים שהסכום שלהם שווה ל- 30.
ניתן לכתוב את זה גם כך:
30 = ___ * 6
איזה מספר חסר במקום הריק?
5.
30 = 5 * 6
אתם צריכים ללמוד ששני התרגילים הללו הם תרגילים דומים:
___ = 6 : 30
30 = __ * 6

תרגיל 6
במעבדה לתיקון סמארטפונים יש שני עובדים.
העובד המיומן מתקן 5 סמארטפונים בשעה.
העובד החדש מתקן 2 טלפונים בשעה.
תוך כמה שעות יתקנו שני העובדים יחד 28 סמארטפונים?

לצפייה בפתרון

פתרון
שני העובדים ביחד מתקנים בשעה אחת:
7 = 2 + 5
נכתוב את התרגיל:
28 = ___ * 7

המספר במקום הריק הוא מספר השעות שעל העובדים לעבוד ביחד על מנת לתקן 28 סמארטפונים.
מה המספר החסר?
4.
כי:
28 = 4 * 7.

דרך פתרון נוספת.
לאחר שמצאנו ששני העובדים מתקנים 7 סמארטפונים בשעה ביחד ניתן לפתור את השאלה על ידי התרגיל.
4 = 7 : 28

תרגיל 7
בארגז תפוחים יש 60 תפוחים. מחציתם נאכלו עוד לפני שנמכרו והשאר נמכרו ל 10 אנשים שכל אחד מיהם קיבל את אותו מספר תפוחים. כמה תפוחים קנה כל אחד מעשרת האנשים?

לצפייה בפתרון

פתרון
מחצית של 60 היא 30.
לכן נותרו למכירה:
30 = 30 – 60
והם נמכרו ל 10 אנשים לכן.
3 = 10 : 30

אם רוצים לכתוב את התרגיל כולו בשורה אחת:
3=10:(60-30).
תשובה: כל אחד מעשרת האנשים קנה 3 תפוחים.

תיאור התרגיל

תרגיל 8
דני בן 10 ואביו בן 35.
בן כמה היה אביו של דני כאשר דני נולד?
בן כמה דני יהיה כאשר אביו יהיה בן 40?

לצפייה בפתרון

פתרון

הלידה של דני התרחשה לפני 10 שנים. לכן גילו של אביו של דני היה:
25 = 10 – 35 שנים.

אביו של דני יהיה בן 40 בעוד 5 שנים. לכן גילו של דני יהיה אז:
15 = 10 + 5 שנים.

תיאור הבעיה

 

תרגיל 9
בספריה 200 ספרים. 50 תלמידים שאלו 3 ספרים כל אחד מהספרייה. כמה ספרים נשארו בספריה?

לצפייה בפתרון

פתרון
150=50*3    אלו הספרים שהושאלו מהספרייה.
50=200-150  מספר הספרים שנשארו בספרייה.
ואם רוצים לכתוב את כל התרגיל בשורה אחת:
50=200-150=(3*50)-200.
תשובה: 50 ספרים נשארו בספרייה.

תיאור תרגיל

תרגיל 10
בחשבון קיבלנו שתי שאלות יותר מבתנ"ך (בשיעורי הבית).
באנגלית קיבלנו 4 שאלות יותר מבתנ"ך.
בלשון קיבלנו שאלה אחת פחות מבאנגלית.
בלשון קיבלנו 7 שאלות.
כמה שאלות קיבלנו בסך הכל?

לצפייה בפתרון

פתרון
המפתחות לפתרון שאלה מהסוג הזה הם:

 1. לא להתבלבל. לדעת למשל שאם "באנגלית קיבלנו 4 שאלות יותר מבתנ"ך" אז בתנ"ך קיבלנו 4 שאלות פחות מבאנגלית.
 2. למצוא "עוגן", מספר שהוא מוחלט ולהתחיל להתקדם ממנו בצורה מסודרת. בשאלה זו ה"עוגן" הוא שמספר השאלות בלשון הוא 7.

פותרים את השאלה כך:

 1. בלשון 7
 2. באנגלית 1 יותר 8.
 3. בתנ"ך 4 פחות 4.
 4. בחשבון 2 יותר 6.

סך כל השאלות שקיבלנו:
25 = 6 + 4 + 8 + 7
תשובה: קיבלנו 25 שאלות.

כך נראה הפתרון:

תיאור הפתרון
תיאור הפתרון

 

תרגילים קשים

התרגילים המופיעים כאן הם מעבר לרמה הרגילה של כיתה ה.

*תרגיל 11
בכיתות ה וכיתות ו ביחד יש 200 תלמידים.
מספר התלמידים בכיתות ו גדול ב 40 ממספר התלמידים בכיתה ה.
כמה תלמידים יש בכיתה ה וכמה תלמידים יש בכיתה ו?

לצפייה בפתרון

פתרון

תיאור התרגיל

אנו יודעים כי:
מספר התלמידים בכיתה ו = מספר התלמידים בכיתה ה + 40
וגם יודעים:
200 = מספר התלמידים ב כיתה ו + מספר התלמידים בכיתה ה.

נסמן מספר התלמידים בכיתה ה כמקום ריק "  ___"
לכן מספר התלמידים בכיתה ו יהיו מקום ריק  ועוד 40:  40 + ___
סכום שתי הכיתות הוא:
200 = 40 + ___ + ___
לכן:
160 = ___+ ___
160 = ___ * 2
כלומר פעמיים מספר התלמידים בכיתה ה שווה ל 160.
לכן בכיתה ה יש 80 תלמידים.

 

**תרגיל 12
ב- 3 מגרשי מכונית יש 150 מכוניות. במגרש הגדול מבניהם  יש 20 מכוניות יותר מהמגרש הקטן. במגרש הבינוני יש 10 מכוניות יותר מהמגרש הקטן.
כמה מכוניות יש בכול מגרש?

לצפייה בפתרון

פתרון

תיאור התרגיל

נסמן את מספר המכוניות שבמגרש הקטן בקו ריק __.
20 + __    זה מספר המכוניות במגרש הגדול.
10 + __ זה מספר המכוניות במגרש הבינוני.

סכום המכוניות בשלושת המגרשים הוא:
150 = 20 + ______ + 10 + ______ + _______
150 = 20 +10 + ___ + ___+ ____
120 = ___ + ___+ ____
120 = __ * 3
מה המספר החסר?
40.
לכן יש 40 מכוניות במגרש הקטן.

50=40+10 – מכוניות במגרש הבינוני.
60=40+20 – מכוניות במגרש הגדול.

ניתן לבדוק שהגענו לתשובה הנכונה:
150=40+50+60

הסבר מילולי נוסף לפתרון התרגיל
אם נבנה לנו מגרש עם 150 מכוניות אז נוכל להכניס לתוכו 3 פעמים את המגרש הקטן ועדיין ישאר מקום.
כמה מקום ישאר?
30 = 10 + 20
לכן ניתן לכתוב:
150 = 30 + ___ * 3
120 =  ___ * 3
כאשר המקום הריק מסמן את מספר המכוניות במגרש הקטן.
מכאן ניתן להגיע שמספר המכוניות במגרש הקטן הוא 40.

*** תרגיל 13
ארטיק אחד וגלידה אחת עולים יחדיו 18 שקלים.
7 ארטיקים ו 4 גלידות עולים 84 שקלים.
כמה עולה ארטיק וכמה עולה גלידה?

לצפייה בפתרון

פתרון

חלק מפתרון התרגיל
נחשב כמה עולים 4 ארטיקים ו 4 גלידות.
72=4*18
84 שקלים עולים 7 ארטיקים ו 4 גלידות.
לכן 3 ארטיקים עולים
12=84-72.
וארטיק אחד עולה:
4=12:3
ארטיק עולה 4 שקלים.
ארטיק אחד וגלידה אחת עולים 18 שקלים. לכן:
14=18-4
גלידה עולה 14 שקלים.

עוד באתר:

תרגילים נוספים

אם לא פתרתם בעצמכם את השאלות שלמעלה אני ממליץ לכם לנסות לפתור לבד את השאלות הבאות.

השאלות הללו דומות מאוד לשאלות 1-4 הנמצאות למעלה בדף.

תרגיל 1

בסלסלה יש 4 קילו עגבניות.
כמה קילו עגבניות יש ב – 6 סלסלות?

פתרון
24 = 4 * 6

תרגיל 2

5 מחקים עולים 8 שקלים.
כמה עולים 20 מחקים?

פתרון
20 זה פי 4 מ- 5.
לכן המחיר של 20 מחקים גדול פי 4 מהמחיר של 5 מחקים.
32 = 4 * 8
תשובה: 32 שקלים.

תרגיל 3

במחסן 20 ארגזים. 12 ארגזים הם ארגזי אגסים ובכול ארגז 20 אגסים. בשאר בארגזים יש בננות ובכול ארגז יש 30 בננות.
כמה פירות יש בסך הכל במחסן?

פתרון

תיאור התרגיל

240=12*20 – מספר האגסים במחסן.
8=20-12 – מספר ארגזי הבננות.
240=8*30 – מספר הבננות במחסן.
480=240+240.
תשובה: יש 480 פירות במחסן.

תרגיל 4

בספרייה יש 36 ספרים המתחלקים באופן שווה על 3 מדפים.
כמה ספרים יש בכול מדף?

פתרון

36 = ___ * 3
מה המספר החסר?
12
יש 12 ספרים בכל מדף.

דרך אחרת לפתור את התרגיל:
12 = 3 : 36

אהבתם? שתפו עם בני משפחה וחברים

יש לכם שאלה? השאירו תגובה באתר.
מצאתם טעות? יש לכם רעיון לשיפור האתר? כתבו לי 

25 מחשבות על “בעיות מילוליות כיתה ה וכיתה ו”

 1. הי,
  לא הבנתי את כל זה:
  כלאמר אני מבינה שאם ארטיק אחד וגלידה אחת עולים יחד 18 ש"ח אז 4 ארטיקים ו 4 גלידות עולים יחד 72 ש"ח
  אני רק לא מבינה איך זה פשוט ברור מאליו שלגלידות ולארטיקים יש את אותו ערך כביכול כאשר הם בכמות שווה.

  את זה הבנתי!

  84 שקלים עולים 7 ארטיקים ו 4 גלידות.
  לכן 3 ארטיקים עולים
  12=84-72.
  וארטיק אחד עולה:
  4=12:3
  ארטיק עולה 4 שקלים.
  ארטיק אחד וגלידה אחת עולים 18 שקלים. לכן:
  14=18-4
  גלידה עולה 14 שקלים.

 2. הי,
  לא הבנתי את כל זה:
  כלאמר אני מבינה שאם ארטיק אחד וגלידה אחת עולים יחד 18 ש"ח אז 4 ארטיקים ו 4 גלידות עולים יחד 72 ש"ח
  אני רק לא מבינה איך זה פשוט ברור מאליו שלגלידות ולארטיקים יש את אותו ערך כביכול כאשר הם בכמות שווה.

  את זה הבנתי!
  84 שקלים עולים 7 ארטיקים ו 4 גלידות.
  לכן 3 ארטיקים עולים
  12=84-72.
  וארטיק אחד עולה:
  4=12:3
  ארטיק עולה 4 שקלים.
  ארטיק אחד וגלידה אחת עולים 18 שקלים. לכן:
  14=18-4
  גלידה עולה 14 שקלים.

 3. שלום,
  יש לי מבחן עוד מעט ואחד הנושאים הוא בעיות מילוליות ואני לא מבינה בכלל..
  אני ניסיתי את התרגילים של ה-ו אבל אני פשוט לא מבינה איזה תרגיל אני צריכה לעשות כדי לקבל את התוצאה

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום היילי
   את צריכה לכתוב תרגיל שמתאר את מה שכתוב בבעיה.
   לצערי כרגע העזרה היא דרך הדפים בלבד, אני משאיר כאן קישור לתרגילים קלים יותר שיש להם גם פתרונות וידאו
   https://www.m-math.co.il/4th-grade/word-problems-4th/
   אם דברים לא מסתדרים אני ממליץ לשאול שאלה קצרה על תרגיל ספציפי. על זה ניתן לענות בתגובות.

 4. הי,
  איך מחשבים את השאלה הבאה, איך עונים נכון לשאלה כזו. לעידו 27 ק"ג קמח הוא חילק שווה בין חמשת חבריו. כמה ק"ג קמח קיבל כל אחד.

  תודה!

 5. היי רציתי לדעת איפה אפשר למצוא עוד שאלות כאלה עם יש ספר או חוברת מומלצת אשמח לדעת

 6. שלום, יש בעיה מילולית:
  תלמידי שכבה ו' ערכו משאל על כיבוד המועדף לערב השכבה. שליש מהתלמידים מעדיפים פיצה ו- 25% מהתלמידים מעדיפים בורקס. שאר התלמידים מעדיפים כריכים.
  א. איזה חלק מתלמידי הכיתה מעדיפים כריכים? הציגו את דרך הפתרון
  ב. האם יתכן שבשכבה ו' 80 תלמידים? הסבירו

 7. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  תודה עזרתה לי מאודדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד

 8. משתמש אנונמי ( לא מזוהה )

  לא הבנתי את התרגיל עם המגרשי מכוניות.
  כולם מנסים להסביר לי ואני לא מבינה
  תוכל להסביר לי?

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום. זה באמת תרגיל קשה.
   את צריכה לדעת שבכיתות ה- ו יש לך כלים מתמטיים מסוימים. שתגיעי לכיתות ז-ח יהיו לך יותר כלים ויהיה הרבה יותר קל להסביר תרגילים מהסוג הזה.
   ניסיתי לשפר את ההסבר, בדקי אם את מבינה את הפתרון בדרך הזו:
   אם נבנה לנו מגרש עם 150 מכוניות אז נוכל להכניס לתוכו 3 פעמים את המגרש המכוניות הקטן ועדיין ישאר מקום.
   כמה מקום ישאר?
   30 = 10 + 20
   לכן ניתן לכתוב:
   150 = 30 + ___ * 3
   120 =  ___ * 3
   כאשר המקום הריק מסמן את מספר המכוניות במגרש הקטן.
   מכאן ניתן להגיע שמספר המכוניות במגרש הקטן הוא 40.

 9. שלום,
  האם ניתן להשתמש בתרגילים אלו להצגה בכיתה?
  בנוסף, האם ניתן להשתמש בתרגילים אלו לכתיבת מערכי שיעור?

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום שירה.
   לא ניתן להשתמש בתרגילים או לפרסם אותם בכול צורה מחוץ לגבולות האתר.

 10. עזרה בבקשה בפתרון בעיות מילוליות-ה4

  רוני ואלעד קנו מתנה לכבוד יום ההולדת של סבא. מחיר המתנה היה 89 ש"ח.
  כמה שילם אלעד אם רוני שילמה 19 ש"ח יותר מאלעד?

  אלעד- 44.5 ש"ח

  אלעד- 35 ש"ח

  אלעד-37ש"ח

  אלעד- 19 ש"ח

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום ליה
   אני מקווה שההסבר שלי יהיה מובן.
   נסמן במקום ריק ____ את המחיר ששילם אלעד.
   לכן רוני שילמה ____ + 19.
   בסך הכל הסכום ששולם הוא:
   89 = 19 + ___ + ___
   לכן
   70 = ___ + ____
   איזה מספר ועוד עצמו שווה ל 70?
   35, לכן התשובה היא 35.

   השאלה הזו מאוד דומה לשאלה 11 שבדף, זו השאלה עם 200 התלמידים. ממליץ לנסות לפתור גם אותה.
   מקווה שעזרתי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.