שטח מקבילית לבית הספר היסודי

בדף זה נלמד על שטח וגם היקף מקבילית ברמה המתאימה לבית ספר היסודי.

בדף 12 תרגילים הבנויים מהקל לקשה.
תרגילים 1-5 מתאימים לכולם.

תרגילים 6-9 קשים יותר ונדרשים בהתאם לכיתה.

חלקי הדף הם:

  1. הנוסחה לחישוב שטח מקבילית.
  2. תרגילים לבית הספר היסודי (תרגילים 1-9).

להרבה מהתרגילים יש פתרונות וידאו המופיעים לאחר הפתרון הכתוב.
לפעמים המספר המופיע על הסרטון לא יתאים למספר השאלה שהוא פותר.
במקרה זה התעלמו מהמספרים – הוידאו יופיע מתחת לתרגיל שהוא פותר.

1.הנוסחה לחישוב שטח מקבילית

שטח מקבילית הוא:
צלע כפול הגובה המגיע אל הצלע.

לרוב מסמנים:
s שטח.
a צלע.
h גובה אל הצלע.

שימו לב שיש שתי דרכים שונות לחשב שטח של כל מקבילית.
כי למקבילית יש שתי צלעות עם אורכים שונים ושני גבהים עם אורכים שונים.

היקף מקבילית שווה לסכום שתי צלעות סמוכות כפול שתיים. (p=2(a+b.

חישוב שטח מקבילית
חישוב שטח מקבילית

 

2.תרגילים

תרגיל 1-2 הוא תרגיל בסיסי להצבה בנוסחה.
תרגילים 3-4 הם חישוב שטח עם גובה חיצוני.
תרגילים 5-6 בודקים האם אתם מבינים את הנוסחה.
תרגילים 7-8 מבקשים להציע גדלי צלעות על פי שטח.
תרגילים 9-12 הם תרגילים קשים יותר.

תרגילים 3-12 הם תרגילים למנויים באתר.

תרגיל 1: חישוב שטח והיקף על פי הנוסחה

אורכי צלעות מקבילית הן 5,8 סנטימטר.
אורך הגובה אל הצלע שאורכה 8 סנטימטר הוא 4 סנטימטר.

  1. חשבו את שטח המקבילית.
  2. חשבו את היקף המקבילית
חישוב שטח מקבילית

פתרון

חישוב שטח
שטח מקבילית שווה לצלע כפול הגובה אליה.
32 = 4 * 8.
תשובה: שטח המקבילית 32 סמ"ר.

חישוב היקף
היקף מקבילית שווה לסכום הצלעות כפול 2.
= (5 + 8) *2
26 = 13 * 2
תשובה: היקף המקבילית 26 סנטימטר.

תרגיל 2: (כמו תרגיל 1)

אורך צלעות המקבילית הוא 6 ו- 4 סנטימטר.
אורך הגובה המגיע אל הצלע שאורכה 6 סנטימטר הוא 3 סנטימטר.

  1. חשבו את שטח המקבילית.
  2. חשבו את היקף המקבילית.

שטח מקבילית, שרטוט התרגיל

פתרון

חישוב השטח
שטח מקבילית שווה למכפלת צלע המקבילית בגובה המגיע אליה.
18 = 3 * 6
תשובה: שטח המקבילית הוא 18 סמ"ר.

חישוב ההיקף
במקבילית צלעות נגדיות (צלעות הנמצאות אחת מול השנייה) שוות זו לזו.
לכן אורך צלעות המקבילית הוא 6,6,4,4.
ההיקף הוא סכום ארבעת הצלעות.
20 = 4 +4 + 6 + 6
תשובה: היקף המקבילית 20 סנטימטר.

מנויים לאתר רואים כאן סרטון / הסבר / תרגילים פתורים.
לחצו כאן כדי לקבל מידע על מנוי.

מנויים באתר יכולים לשאול שאלות גם דרך המייל:
help@m-math.co.il

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.