חיבור וחיסור שברים עשרוניים

בדף זה נלמד את הנושא של חיבור וחיסור של שברים עשרוניים.
בדף נלמד 3 נושאים:

 1. תרגילי חיבור וחיסור שברים עשרוניים שניתן לבצע בעל פה.
 2. תרגילי חיבור וחיסור במאונך – זה החלק העיקרי בדף והוא כולל תרגילים מסוגים שונים.
 3. כתיבת בעיה מילולית על פי תרגיל.

1. חיבור וחיסור שברים עשרוניים בעל פה

יש תרגילי חיבור וחיסור שניתן לפתור בעל פה.
יש כאן תרגילים וגם סרטון וידאו המסביר את הדרך וגם פותר תרגילים.

תרגילי חיבור

 1. = 1.2 + 2.6
 2. = 2.51 + 1.11
 3. = 0.61 + 4
 4. = 1  + 0.43

פתרון

 1.   3.8 = 1.2 + 2.6
 2.   3.62 = 2.51 + 1.11
 3.   4.61 = 0.61 + 4
 4.   1.43 = 1  + 0.43

תרגילי חיסור

את תרגילי החיסור מבצעים כמו את תרגילי החיבור, מחסרים שלמים משלמים, עשיריות מעשיריות ומאיות ממאיות.

 1.   = 1.2 – 2.5
 2.   = 0.1 – 4.1
 3.   = 0.3 – 2
 4.  = 0.2 – 5
 5. * =  0.72 – 4

פתרון

 1.  1.3 = 1.2 – 2.5
 2.  4  = 0.1 – 4.1
 3.  1.7 = 0.3 – 2
 4.  4.8 = 0.2 – 5
 5. 3.28 =  0.72 – 4

2. חיבור וחיסור במאונך

4 מכשולים עיקריים בחיבור וחיסור במאונך

חיבור וחיסור שברים עשרוניים במאונך דומה מאוד לחיבור וחיסור במאונך של מספרים שלמים.

יש 4 קשיים עיקריים שאתם יכולים להיתקל בהם בתרגילים מסוג הזה.

1. שמירה על הסדר.
עלכם להקפיד שכל ספרה תהיה מתחת לספרה המתאימה לה.
אחדות מתחת לאחדות.
עשיריות מתחת לעשיריות.
מאיות מתחת למאיות.

הדרך הטובה ביותר להיות בטוחים שאתם כותבים את התרגיל נכון היא לוודא שהנקודה העשרונית במספר העליון נמצאת מעל הנקודה העשרונית במספר התחתון.

הכתיבה בצד ימי לא נכונה. הנקודה העשרונית לא נמצאת מתחת לנקודה העשרונית. וגם שאר המספרים לא נמצאים מתחת למתאימים להם
הכתיבה בצד ימי לא נכונה. הנקודה העשרונית לא נמצאת מתחת לנקודה העשרונית. וגם שאר המספרים לא נמצאים מתחת למתאימים להם
הכתיבה בצד ימי לא נכונה. הנקודה העשרונית לא נמצאת מתחת לנקודה העשרונית. וגם שאר המספרים לא נמצאים מתחת למתאימים להם
הכתיבה בצד ימי לא נכונה. הנקודה העשרונית לא נמצאת מתחת לנקודה העשרונית.
וגם שאר המספרים לא נמצאים מתחת למתאימים להם

2. מה עושים כאשר "חסרה" ספרה.
כיצד נפתור את התרגיל:

הרי הפעולה הראשונה שלנו היא לחסר מאיות ממאיות.
צריך לחסר מה- 4 משהו. מה נוריד ממנו?

התשובה היא שבכול פעם שיש במספר אחד יותר ספרות לאחר הנקודה ממספר אחר מוסיפים אפסים בסוף המספר האחר.
הרי כאשר מוסיפים אפסים למספר עשרוני ערכו לא משתנה.

דוגמאות להשלמת אפסים
דוגמאות להשלמת אפסים

3. מצבים בהם צריך לחסר ספרה גדולה מספרה קטנה (המרה).
בדיוק כמו בחיסור של מספרים שלמים לפעמים נצטרך לחסר ספרה גדולה מספרה קטנה.
למשל:

כיצד נחסר 9 מ- 4?
כיצד נחסר 9 מ- 4?
פתרון התרגיל

התשובה היא "שנפרוט" מ- 2 השלמים 10 עשיריות.
כך שיהיו לנו 14 עשיריות ומיהם נחסר את ה- 9.

4. מצבים בהם צריך לחסר ספרה גדולה מספרה קטנה והספרה שמשמאל היא 0.
בבעיה מסוג זה נתקלתם כבר בתרגילי חיבור וחיסור במאונך של מספרים שלמים.

כיצד פותרים תרגיל מהסוג הזה:

= 1.58 - 3.02

בתרגיל הזה הפעולה הראשונה שאנו צריכים לעשות היא:
= 8 – 2  (אי אפשר).
והספרה שמשמאל ל- 2 היא 0 ולכן אי אפשר לקחת ממנה "עזרה".
מה עושים? הולכים עוד ספרה שמאלה ולוקחים מה- 3.
בצורה הזו:

1.44 = 1.58 - 3.02

תרגילי חיבור וחיסור במאונך

תרגילי חיבור

כתבו את התרגילים הבאים במאונך ופתרו אותם.

 1.   = 1.42 + 3.85
 2.   = 1.76 + 2.04
 3.   = 3.58 + 13.6
 4.   = 6.2 + 1.95
 5.  = 12.37 + 21.64

פתרון

1.42 + 3.85

1.42 + 3.85 = 5.67

2. = 1.76 + 2.04

2.04 + 1.76 = 3.8

3. = 3.58 + 13.6

13.6 + 3.58 = 17.18

4. = 6.2 + 1.95

6.2 + 1.95 = 8.15

5.  = 12.37 + 21.64

21.64 + 12.37 = 34.01

תרגילי חיסור

 1.  = 2.45 – 5.88
 2.  = 3.12 – 3.41
 3.  = 7.55 – 9.22
 4.  = 1.29 – 4
 5. = 6.05 – 8.02
 6. = 4.27 – 5.04

פתרון

1.  = 2.45 – 5.88

 = 2.45 - 5.88

2.  = 3.12 – 3.41

0.29 = 3.12 - 3.41

3.  = 7.55 – 9.22

1.67 = 7.55 - 9.22

4.  = 1.29 – 4

2.71 = 1.29 - 4

5.   = 6.05 – 8.02

 1.97 = 6.05 - 8.02

6.  = 4.27 – 5.04

5.04-4.27 = 0.77

תרגילים נוספים

תרגיל 1
השלימו את הספרות החסרות בתרגיל.

התרגיל

פתרון

שימו לב שבשורה של התוצאה יש לנו מספר שלם.
בשתי השורות של פעולת החיסור תמיד יש לנו מספר אחד ידוע ומספר אחד חסר.

פתרון התרגיל

תרגילים מסוג שני
כיצד פותרים תרגילים כמו אלו שבחלק זה?
אם נתון לנו:
6.32 = ____ + 4.25
זה אומר שפתרון התרגיל הוא תוצאת התרגיל:
___ = 4.25 – 6.32

 1.   4.58 = ____ + 1.23
 2.  2.25 =  ___ + 1.16
 3.  6.24 = ___ + 5.83

פתרון

 1.    4.58 = ____ + 1.23

3.35 = 1.23 - 4.58

נפתור את התרגיל:
= 1.23 – 4.58

תשובה: המספר החסר הוא 3.35
4.58 = 3.35 + 1.23

2.    2.25 =  ___ + 1.16

נפתור את התרגיל:
= 1.16 – 2.25

1.09 = 1.16 - 2.25

תשובה: המספר החסר הוא 1.09
2.25 =  1.09 + 1.16

תרגילי חיסור

 1.   2.61 = ___ –  5.88
 2.   3.47 = ____ – 10

פתרון

1.   2.61 = ___ –  5.88

נפתור את התרגיל:
= 2.61 – 5.88

3.27 = 2.61 - 5.88

תשובה: המספר החסר הוא 3.27
2.61 = 3.27 –  5.88

2.    3.47 = ____ – 10

נפתור את התרגיל:
= 3.47 – 10

6.53 = 3.47 - 10

תשובה: המספר החסר הוא 6.53
3.47 = 6.53 – 10

3. כתיבת בעיה מילולית על פי תרגיל

יתכן ויתנו לכם תרגיל חיבור / חיסור של שברים עשרוניים ויבקשו ממכם לכתוב בעיה מילולית מתאימה לתרגיל.
למשל:

= 1.25 + 3.48

בעיה מילולית היכולה להתאים לתרגיל הזה היא:
שירה שמה בקופה הריקה שבביתה 3.48 שקלים ביום הראשון ו 1.25 שקלים ביום השני.
כמה כסף יש בקופתה של שירה?

תרגיל 2: כתבו בעיה מילולית המתאימה לתרגיל הזה:
= 4.25 – 7.60

פתרון
לשיר 7.60 שקלים בכיס.
הוא קונה ארטיק ב- 4.25 שקלים.
איזה סכום כסף נשאר לשיר בכיס?

תרגיל 3: כתבו בעיה מילולית המתאימה לתרגיל הזה:
8.37 = ___ + 2.

פתרון
משה הוסיף לקופה הריקה שבביתו 2 שקלים ולאחר מיכן הוסיף סכום נוסף כך שסך הכל היו בקופה 8.37 שקלים.
מה גודלו של הסכום הנוסף שהוסיף משה?

עוד באתר:

אהבתם? שתפו עם בני משפחה וחברים

יש לכם שאלה? דברו איתי בצאט או השאירו תגובה
מצאתם טעות? יש לכם רעיון לשיפור האתר? כתבו לי 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.