מבחן השוואת שברים בעזרת מכנה משותף כיתה ה

שאלון זה הוא בנושא השוואת שברים פשוטים בעזרת מכנה משותף.
מטרת השאלון לעזור לכם לדעת את החומר ולהכין אותכם לבחינה בכיתה.
המטרה היא לא לבחון אותכם.

מומלץ ללמוד את הדף השוואת שברים לפני שאתם עונים על השאלון.

מבנה השאלון
בשאלון 4 שאלות.

תוצג שאלה אחת בכל פעם.
לאחר שתענו על שאלה תוצג לכם התשובה הנכונה + נימוק.

בסיום השאלון תהיה לכם אפשרות לראות את כל השאלות וכל התשובות שעניתם עם ידי לחיצה על הכפתור " view שאלות".

בהצלחה.