לומדים מתמטיקה

או שמבינים או ששואלים

שטחים והיקפים של מלבן וריבוע כיתה ד

בדף זה תלמדו לפתור שאלות בנושא היקפים ושטחים של מלבן וריבוע.

הדף כולל בעיקר תרגילים עם פתרונות מלאים.
התרגילים מסודרים מהקל אל הקשה.
למרבית התרגילים יש הסברים ופתרונות גם בוידאו.

נוסחאות השטח והיקף של ריבוע ומלבן

מנויים לאתר רואים כאן סרטון הסבר.
לחצו כאן כדי לקבל מידע על מנוי.

נוסחאות שטח והיקף של מלבן וריבוע
נוסחאות שטח והיקף של מלבן וריבוע

תרגילים

  • ניתן להוריד את התרגילים שבדף זה כדף עבודה בקישור.

התרגילים מחולקים ל 5 סוגים:

  1. תרגילים בסיסיים – חישוב שטח והיקף על פי הנוסחה.
  2. השטח או ההיקף ידועים, צריך להשלים אורך צלע שחסרה.
  3. בניית מלבן / ריבוע על פי שטח או היקף ידועים
  4. שאלות המשלבות שטחים של מלבן וריבוע באותה שאלה.
  5. שאלות שטח עם שברים (ברוב בתי הספר לא נלמד בכיתה ד).

שאלות בנושא מעבר בין יחידות שטח מופיעות בנספח.

סוג 1: חישוב שטח והיקף על פי הנוסחה

תרגיל 1
במלבן הצלעות הן באורך של 3 ו 6 ס"מ.
חשבו את שטח והיקף המלבן.

שרטוט מלבן

פתרון
שטח המלבן
18 = 6 * 3
תשובה: שטח המלבן 18 סמ"ר.

היקף המלבן
18 = 3*2 + 6 * 2

תרגיל 2
אורך צלע ריבוע הוא 5 ס"מ.
חשבו את שטח והיקף הריבוע.
מצרפים יחד 3 ריבועים כאלו. מה שטח שלושת הריבועים.

ריבוע

פתרון
שטח ריבוע
25 = 5 * 5
תשובה: שטח הריבוע 25 סמ"ר.

היקף ריבוע
20 = 5 * 4
תשובה: היקף הריבוע 20 ס"מ.

שטח 3 ריבועים
כאשר מצרפים ריבועים השטח הכולל הוא סכום שטחי הריבועים.
שטח של ריבוע אחד הוא 25 סמ"ר.
לכן שטח של 3 ריבועים הוא:
75 = 25 * 3

2. ההיקף או השטח ידועים, צרך להשלים אורך צלע שחסרה

תרגיל 1: מלבן
היקף מלבן הוא 40 ס"מ ואורך אחת מצלעותיו היא 15 ס"מ.
1.מצאו את אורך הצלע השנייה.
2. חשבו את שטח המלבן

מלבן, מציאת צלע

פתרון
1.מציאת אורך צלע המלבן.
היקף מלבן כולל פעמיים את אורכה של כל צלע.
P=2a+2b
ניתן לכתוב את השאלה כך:
40 = __ + __ + 15 + 15
כאשר במקומות החסרים צריכה להופיע אורך הצלע החסרה.

היקף שתי הצלעות שאנו יודעים עליהם:
30 = 15 + 15
לכן מה שנשאר לצלע השנייה בתוך היקף המלבן הוא:
10 = 30 – 40
10 ס"מ.
אורך זה כולל את פעמיים הצלע.
AD + BC = 10

לכן אורך הצלע החסרה.
5=10:2
תשובה: אורך הצלע השנייה הוא 5 ס"מ.

בדיקה, נחבר את 4 צלעות המלבן:
40 = 5 + 5 + 15 + 15

2. חישוב שטח המלבן
75 = 15 * 5
תשובה: שטח המלבן הוא 75 סמ"ר.

תרגיל 2: ריבוע
שטחו של ריבוע הוא 36 מ"ר.
1.מה אורכה של צלע הריבוע?
2. חשבו את היקף הריבוע.

פתרון
1.מציאת אורך צלע הריבוע.
מכפלת צלעות הריבוע שווה ל 36
36 = ___ * ___
מלוח הכפל עלינו לדעת כי:
36 = 6 * 6
לכן אורך צלע הריבוע היא 6 מטרים
(נשים לב שנתנו לנו יחידות במטרים).

2. חישוב היקף הריבוע
היקף הריבוע הוא מכפלת צלע הריבוע ב 4.
24 = 6 * 4

3. בנו מלבן / ריבוע על פי שטח או היקף ידועים

מנויים לאתר רואים כאן סרטון הסבר.
לחצו כאן כדי לקבל מידע על מנוי.

6 מחשבות על “שטחים והיקפים של מלבן וריבוע כיתה ד”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *