פונקציה קווית, משוואת ישר

באתר זה נושא הפונקציה הקווית מכוסה מכל הכיוונים ובצורה מפורטת מאוד.
תוכלו ללמוד את הנושא מדף זה שהוא סיכום, אבל עדיין ארוך. 
או מהקישורים הבאים המלמדים כל נושא בנפרד.

5 הדרכים למצוא את משוואת הישר:
(שני הסרטונים שלמעלה הם סיכום של חמשת הדרכים)

 1. מציאת משוואת ישר על פי שיפוע ונקודה.
 2. מציאת משוואת ישר על פי 2 נקודות.
 3. מציאת משוואת ישר על פי ישרים מקבילים או מאונכים.
 4. ישרים מקבילים לצירים.
 5. מכשולים במציאת משוואת ישר.

נושאים משלימים וחשובים שעולים באותן שאלות:

 1. נקודות חיתוך עם הצירים.
 2. מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים.

דפים בנושא גרף פונקציה קווית:

 1. שרטוט גרף פונקציה קווית.
 2. גרף פונקציה קווית (הדף המרכזי).
 3. גרף פונקציה קווית בעיות מציאותיות (ברז ממלא בריכה, מכונית נוסעת).
 4. מציאת משוואת ישר על פי גרף.
 5. חישוב שטח משולש על מערכת צירים.

סיכומים:

 1. פונקציה קווית כיתה ח סיכום.
 2. גרף פונקציה קווית סיכום.

דפים חשובים פחות:

 1. מה הוא שיפוע (דף היכרות עם פונקציה קווית).
 2. טבלת ערכים.
 3. שאלות ששאלו אותי בנושא פונקציה קווית.

עבור תלמידי כיתה י:

 1. משוואת ישר לכיתה י.

בדף זה חלוקת הנושאים היא:

גרף פונקציה הקווית

 1. המשמעות של m במשוואת הישר.
 2. המשמעות של n במשוואת הישר.
 3. תרגילי התאמה בין גרף למשוואת ישר.
 4. מציאת נקודת חיתוך של משוואת הישר עם ציר ה X.
 5. תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית.
 6. האם נקודה נמצאת על הישר?

מציאת משוואת ישר

 1. מציאת משוואת ישר על פי שיפוע ונקודה.
 2. מציאת משוואת ישר על פי 2 נקודות.
 3. מציאת משוואת ישר על פי ישרים מקבילים.
 4. מציאת משוואת ישר על פי ישרים מאונכים.
 5. מציאת משוואת ישר מקביל לצירים.

גרף הפונקציה הקווית

1.המשמעות של m במשוואת הישר

משוואת ישר נראית כך: y=mx +n כאשר m ו n הם מספרים.
(בבתי ספר מסוימים נוהגים לכתוב y=ax+b).
m מייצג את שיפוע הישר.

אנו צריכים להתייחס לשני דברים במספר m:

 1. האם m חיובי או שלילי. אם הוא חיובי הפונקציה הקווית עולה ואם שלילי הפונקציה יורדת.
 2. מה הערך המספרי של m. ככול ש m גדול יותר בערכו המוחלט כך השיפוע של הישר גדול יותר והוא נראה לנו כ "תלול" יותר.
כל הקווים הכחולים עולים ולכן ערך ה m שלהם חיובי. כל הישרים האדומים יורדים לכן ערך ה m שלהם שלילי. ליד כל ישר מופיע ערך ה m שלו.
כל הקווים הכחולים עולים ולכן ערך ה m שלהם חיובי.
כל הישרים האדומים יורדים לכן ערך ה m שלהם שלילי.
ליד כל ישר מופיע ערך ה m שלו.
 • הדף שיפוע של ישר כולל הסברים מפורטים יותר על המושגים (שיפוע, עליה וירידה)

תרגיל.
זהו מי מבין הישרים הללו עולה ומי יורד.
מבין היורדים כתבו למי יש את ה m השלילי הגדול ביותר ולכן יורד בצורה החדה ביותר.
מבין העולים ציינו למי יש m גדול יותר ולכן עולה בצורה חדה יותר.
למי לדעתכם יש את ה m בערך המוחלט הגדול יותר?

שרטוט ישרים עם ערכי m שונים

 1. זה הישר היחידי שיורד.
 2. ישר עולה.
 3. ישר עולה.
 4. לישר ערך y קבוע לכול אורכו. לכן הוא לא עולה ולא יורד.

הישר B עולה צורה תלולה יותר מהישר C ולכן ערך ה m של ישר B גדול יותר.
השיפוע של A הוא החד ביותר ולכן הערך המוחלט של m שלו הוא הגדול ביותר.

2.המשמעות של n במשוואת הישר

במשוואה y=mx +n המספר n מייצג את נקודת החיתוך עם ציר ה y.
מדוע זה כך?
משום שאם נציב x=0 במשוואה y=mx +n שזו הדרך למצוא את נקודת החיתוך עם ציר ה y נקבל:
y=m * 0  + n
y=n

על פי נקודת החיתוך עם ציר ה y ניתן לדעת את ערך ה m במשוואת הישר
על פי נקודת החיתוך עם ציר ה y ניתן לדעת את ערך ה m במשוואת הישר

תרגיל.
מצאו את ערכי ה n של הישרים הבאים:

שרטוט ישרים עם ערכי n שונים

פתרון
נמצא את נקודת החיתוך של הישרים עם ציר ה y וזה יהיה ערך ה n של הישר.

ערך n של ישר הוא נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה y.

 

3.תרגילי התאמה בין גרף למשוואת ישר

נתונות משוואות הישר הבאות:

 1.   y = 5x – 2
 2.   y = x – 2
 3.   y = -3x +1
 4.   y = -3x-4

בהסתמך על מה שלמדנו על m ו n זהו לאיזו משוואה מתאים כל גרף?

גרף משוואת הישר

פתרון

שרטוט ההתאמה בין גרף למשוואה

הסבר לפתרון:
שלב ראשון נפריד בין הגרפים העולים ליורדים.

גרפים 3-4 עולים לעומת 1-2 שיורדים.
לכן גרפים 3-4 יכולים להיות משוואת 1,2.

לגרף 4 שיפוע חד יותר ביחס ל 3 לכן גרף 4 מתאים ל m=5 לעומת m=1 בגרף 3.
גרף 4 הוא y = 5x – 2 גרף 3 הוא y = x – 2.

למשוואת 1-2 אותו שיפוע יורד.
אך הם חותכים בנקודות שונות את ציר ה y.
גרף 2 חותך ה y=1 ולכן מתאים ל n=1.
גרף 2 הוא y = -3x +1.
גרף 1 הוא y = -3x-4.

דף נוסחאות משוואת הישר כולל תרגילים נוספים הקשורים למשמעות הפרמטרים m,n.

4.מציאת נקודת חיתוך של משוואת הישר עם ציר ה X

מוצאים את נקודת החיתוך עם ציר ה x על ידי הצבה y=0 במשוואת הישר.

תרגיל 1
מצאו את נקודת החיתוך של הישר y=2x-4 עם ציר ה x/

פתרון
נציב y=0 במשוואת הישר ונקבל.
2x-4=0  / +4
2x=4  /:2
x=2.
נקודת החיתוך עם ציר ה x היא (0, 2).

מציאת נקודת החיתוך עם ציר ה x.
מציאת נקודת החיתוך עם ציר ה x.

תרגיל
מצאו את נקודת החיתוך של הישר y = -x+1 עם ציר ה x.

פתרון
נציב y=0 במשוואת הישר.
x+1 = 0-
x=1
נקודת החיתוך היא (1,0).

משוואת הישר y = -x+1

וידאו: מציאת נקודת חיתוך עם הצירים

5.תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית

פונקציה קווית חיובית כאשר ערכי ה Y שלה גדולים מ 0 וזה קורה כאשר היא מעל לציר ה X.
פונקציה קווית שלילית כאשר ערכי ה Y שלה קטנים מ 0 וזה קורה כאשר היא מתחת לציר ה X.

מציאת תחומי חיוביות שליליות נעשית בשני שלבים:

 1. מוצאים את נקודת החיתוך של הפונקציה הקווית עם ציר ה X.
 2. מזהים אם הפונקציה עולה או יורדת על פי ה m.
  אם הפונקציה עולה היא חיובית מימין לנקודת החיתוך.
  אם הפונקציה יורדת אז היא חיובית משמאל לנקודת החיתוך.
  (מומלץ לשרטט סקיצה מהירה כאשר אתם עונים על סעיף זה).

למשל: y= – x+4.
נמצא את נקודת החיתוך עם ציר ה X על ידי הצבה y=0.
x+4=0  / +x-
x=4
מכוון ש m=-1 משוואת הישר יורדת ותחום החיוביות הוא x<4.

שרטוט הגרף y= - x+4.

6.האם נקודה נמצאת על הישר?

מציבים את ערכי הנקודה במשוואת הישר ואם יוצא משהוא שהוא תמיד נכון כמו 4=4,  0=0 אז הנקודה נמצאת על הישר.
אם יוצא משהוא שהוא תמיד לא נכון כמו 6=4, 0=5 אז הנקודה לא נמצאת על הישר.

תרגיל לדוגמה: האם הנקודה (1,3)  או (1,0-) נמצאות על הישר y=2x+2?
נציב את ערכי הנקודה (1,3) במשוואת הישר.
2+ 2*2 =3
6=3    – זה תמיד לא נכון לכן הנקודה (1,3) לא נמצאת על הישר.
נציב את ערכי הנקודה (1,0-) במשוואת הישר.
0 = 2*(-1) +2
0 = 2-2
0=0    – זה תמיד נכון לכן הנקודה  (1,0-) נמצאת על הישר.

בדיקה האם נקודות נמצאות על הישר y=2x+2
בדיקה האם נקודות נמצאות על הישר y=2x+2

נושאים נוספים הקשורים לגרף משוואת הישר

נושאים אלו מפורטים בקישורים:

 1. שרטוט גרף משוואת ישר.
 2. מציאת נקודת חיתוך של שני ישרים.
 3. פתרון אי שוויון בדרך גרפית.

נעבור עכשיו לנושא הגדול השני – והוא מציאת משוואת ישר.

2. מציאת משוואת ישר

1.מציאת משוואת ישר על פי שיפוע ונקודה

על מנת למצוא משוואת ישר אנו צריכים לדעת שני דברים:

 1. השיפוע של הישר (m).
 2. ונקודה אחת דרכה הישר עובר (X1,Y1).

נציב את הערכים הללו במשוואה (y-y1=m(x-x1 ונקבל את משוואת ישר.

תרגיל לדוגמה: מה היא משוואת הישר העובר דרך הנקודה (3,2) ושיפועו הוא 3?
(y-2=3(x-3
y-2=3x-9
y=3x-7  – זו משוואת הישר.

משוואת הישר y=3x-7 והנקודה הנמצאת עליו (3,2)
משוואת הישר y=3x-7 והנקודה הנמצאת עליו (3,2)

בשאלות מסוימות לא יגידו ישירות את הנקודה דרכה עובר הישר אלא יסבכו קצת את התרגיל, למשל:

 1. יגידו שהישר עובר דרך "ראשית הצירים" ואז הכוונה היא לנקודה 0,0.
 2. יגידו שהישר עובר דרך נקודת המפגש של ישר אחר עם ציר ה X או ציר Y. במקרה זה עליכם למצוא את נקודת החיתוך ואז את משוואת הישר.

תרגילים:

 1. מצאו את משוואת הישר ששיפועו 3- ועובר דרך ראשית הצירים.
 2. מצאו את משוואת הישר ששיפועו 0.5 ועובר דרך נקודת המפגש של הישר y=2x-6 עם ציר ה x.

פתרונות

תרגיל 1.
ראשית הצירים היא הנקודה 0,0.
נציב במשוואת הישר:
(y-y1=m(x-x1
(y-0 = -3 (x-0
y= -3x  זו משוואת הישר.

y= -3x
y= -3x

תרגיל 2
נקודת החיתוך של הישר y=2x-6 עם ציר ה x מתקבלת כאשר y=0.
0=2x-6
2x=6
x=3.
הנקודה היא 3,0.
עלינו למצוא את משוואת הישר ששיפועו 0.5 ועובר בנקודה 0, 3.
(y – 0 = 0.5 (x-3
y = 0.5x -1.5 זו משוואת הישר.

y = 0.5x -1.5
הקו הכחול הוא הקו שאת נקודת החיתוך שלו עם ציר ה X חיפשנו.
הקו האדום הוא הקו שאת משוואתו חיפשנו.

וידאו: מציאת משוואת ישר על פי שיפוע ונקודה

דרכים למציאת שיפוע

פעמים רבות לא יגידו מה שיפוע הישר אלא נצטרך למצוא אותו בעזרת נתונים אחרים.
יש בסך הכול 3 סוגי נתונים בהם ניתן להשתמש.
בכול שלושת המקרים לאחר שנמצא את השיפוע נמשיך את מציאת משוואת הישר על ידי הצבת השיפוע והנקודה בנוסחה: (y-y1=m(x-x1.

1.מציאת שיפוע בעזרת שתי נקודות

כאשר נותנים לנו שתי נקודות (x1, y1) ו (x2, y2) אנו מציבים אותם בנוסחה המופיעה מטה ומקבלים את השיפוע.

שיפוע ישר על פי 2 נקודות

(m = (y1-y2) / (x1 – x2

תרגיל לדוגמה: מצאו את השיפוע ומשוואת הישר העובר דרך הנקודות (5,2) ו (7,8).
(m= (8-2) : (7-5
m=6:2=3

מציבים את השיפוע וערכי אחת מהנקודות (לא חשוב איזו נקודה) בנוסחה למציאת משוואת הישר (y-y1=m(x-x1.
(y-2=3(x-5
y-2=3x-15
y=3x-13

משוואת הישר y=3x-13 ושתי נקודות שעליו (5,2) ו (7,8).
משוואת הישר y=3x-13 ושתי נקודות שעליו (5,2) ו (7,8).

תרגילים:
(לאחר התרגילים יש וידאו המסביר כיצד לפתור תרגילים דומים).

 1. מצאו את משוואת הישר העובר דרך הנקודות (2,4) (8,0).
 2. מצאו את משוואת הישר העובר דרך הנקודות (0.5, 2-)  (0, 1).
 3. ידוע כי ישר עובר דרך שתי הנקודות (5,4) (6,8). מצאו את הנקודה (x, 10) אם ידוע כי הנקודה נמצאת על הישר.

פתרונות

תרגיל 1

הנקודות (2,4) (8,0).
השיפוע:
m = (4-0) / (2-8) = 4 / -6 = -0.66

משוואת הישר (y-y1=m(x-x1
y-0 = -0.66(x-8) = y = -0.66x +5.33

משוואת הישר y = -0.66x +5.33
משוואת הישר y = -0.66x +5.33

תרגיל 2

הנקודות (0.5, 3-)  (0, 1)
השיפוע:
m = (0.5 – 0)  / (-3-1) = 0.5 / -4 = -0.125

משוואת הישר (y-y1=m(x-x1
y-0 = -0.125(x-1) = y = -0.125x + 0.125

משוואת הישר y = -0.125x + 0.125
משוואת הישר y = -0.125x + 0.125

תרגיל 3

אם שתי הנקודות (5,4) (6,8) נמצאות על הישר זה אומר שכאשר x עולה ב 1 אז y עולה ב 4. (m=4).
ערך ה y בנקודה (x, 10) עולה ב 2 ביחס ל (6,8) לכן ערך ה x צריך לעלות ב 0.5 והנקודה המבוקשת היא (6.5,10).

וידאו: מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות

הוידאו כולל הסבר ותרגילים.

2. מציאת שיפוע בעזרת קווים מקבילים

לקווים מקבילים שיפועים שווים.
תרגיל לדוגמה:
מצאו את משוואת הישר של הישר המקביל לישר y=8x-1 ועובר דרך הנקודה (4-,1-)

פתרון
שיפוע הישר המבוקש הוא 8. נציב את הנתונים במשוואה (y-y1=m(x-x1.
(y+4 = 8(x+1
y+4 = 8x +8 /-4
y=8x+4 – משוואת הישר המבוקש.

משוואת הישר המבוקש y=8x+4 נקודה דרכה הוא עובר והישר המקביל אליו.
משוואת הישר המבוקש y=8x+4 נקודה דרכה הוא עובר והישר המקביל אליו.

תרגילים:

 1. מצאו את משוואת הישר המקביל לישר y = 6x ועובר דרך הנקודה (5,3).
 2. מצאו את משוואת הישר המקביל לישר y-3x=0 ועובר דרך הנקודה (1,4).

פתרונות

תרגיל 1
שיפוע הישר המבוקש הוא 6.
y-3 = 6(x-5)= 6x-30
y=6x-27

תרגיל 2
נשים לב שמשוואת הישר אינה בצורה "המפורשת". לכן נבצע בה שינויים:
y-3x=0  / +3x
y=3x
שיפוע ישר זה הוא 3.
y – 4 = 3(x-1) = 3x-3
y=3x+1

3. מציאת שיפוע בעזרת קווים מאונכים

מכפלת השיפועים של קווים מאונכים היא 1-.

תרגיל לדוגמה:
מצאו את משוואת הישר המאונך לישר y=4x+2 ועובר דרך הנקודה (1,1-).

פתרון
נניח כי שיפוע הישר המבוקש הוא m. אז מתקיים:
1- = 4 * m.
m = – 0.25.
נציב את השיפוע והנקודה במשוואת הישר (y-y1=m(x-x1.
(y-1 = -0.25 (x+1
y-1 = -0.25x – 0.25 /+1
y=-0.25x +0.75   – משוואת הישר המבוקש.

משוואת הישר y=-0.25x +0.75, נקודה דרכה הוא עובר והישר המאונך אליו
משוואת הישר y=-0.25x +0.75, נקודה דרכה הוא עובר והישר המאונך אליו

תרגילים

 1. מצאו את משוואת הישר המאונך לישר y = -0.2x+2 ועובר דרך הנקודה (1,8).
 2. מצאו את משוואת הישר המאונך לישר y=x ועובר דרך נקודת החיתוך של הישר y=2x+3 עם ציר ה y.

פתרונות

תרגיל 1
אם שיפוע הישר המבוקש הוא m אז מתקיים:
m * -0.2 = -1 / * -5
m= 5

נציב במשוואת הישר:
y – 8 = 5 (x- 1) = 5x – 5
y = 5x+3

תרגיל 2
אם שיפוע הישר המבוקש הוא m אז מתקיים:
m * 1 = -1
m= -1

נמצא את נקודת החיתוך של הישר y=2x+3 עם ציר ה y על ידי הצבה x=0.
y = 2*0+3=3
הנקודה היא (0,3).

נציב במשוואת הישר:
y – 3 = -1(x-0) = -x  / +3
y= – x +3

משוואת הישר המבוקש באדום והישר המאונך לו בכחול.
משוואת הישר המבוקש באדום והישר המאונך לו בכחול.

 

סיכום שלושת הדרכים למציאת שיפוע:

 1. שיפוע ניתן למצוא בעזרת שתי נקודות על פי הנוסחה: (m = (y1-y2) / (x1 – x2
 2. לישרים מקבילים שיפוע שווה.
 3. מכפלת השיפועים של ישרים מאונכים היא 1-.

4.מציאת משוואת ישר המקביל לצירים

ישרים מקבילים לצירים הם מהצורה y=k ואז הישר מקביל לציר ה x.
או x=k ואז הישר מקביל לציר ה y.
k יכול להיות כל מספר (0,100, 8, 10- …..).

כאשר הישר הוא מהצורה y=k ניתן להשתמש כול השיטות אותם למדנו כדי למצוא את משוואת הישר שלו.

כאשר הישר הוא מהצורה x=k זה ישר מיוחד משום שהשיפוע אינו מוגדר ולכן גם לא ניתן למצוא את השיפוע.
במקרה זה עלינו לזהות כי מדובר בישר המקביל לציר ה y על פי הנקודות שנותנים לנו.

איך מזהים ומוצאים משוואת ישר המקביל לציר ה y?

(נזכיר, זאת משוואה מהסוג x=k).

1.כאשר אומרים לנו שישר עובר דרך שתי נקודות שיש להם את אותו ערך X אז הישר מקביל לציר ה Y.
משוואת הישר תהיה ערך ה x של הנקודות למשל:
(5,2)   (10, 5).  משוואת הישר המתאימה x=5.
(4-, 6-)    (6, 6-). משוואת הישר המתאימה x= -6.
(0,3)  (1-, 0)  משוואת הישר הישר היא x=0.

שרטוט הישרים על פי הנקודות שצוינו למעלה

2. כאשר אומרים לנו שישר מקביל לציר ה y או שהישר מקביל לישר אחר המקביל לציר ה y.

למשל מצאו את משוואת הישר המקביל לציר ה y ועובר דרך הנקודה (4,2-).

או מצאו את משוואת הישר המקביל לישר x=6 ועובר דרך הנקודה (4,2-).

פתרון
שתי השאלות הללו הן עצם אותה שאלה שהפתרון שלה הוא x = -4.

שרטוט הישר x = -4.

3. כאשר אומרים לנו שישר מאונך לישר המקביל לציר ה X.

למשל, מצאו את משוואת הישר המאונך לישר y=2 ועובר דרך הנקודה (4,1).

פתרון
יש אינסוף ישרים המאונכים לישר y=2, ואלו כל הישרים המקבילים לציר ה y. אבל יש רק ישר אחד שהוא גם מאונך וגם עובר בנקודה (4,1) והוא x=4.

שרטוט הישר x=4

תרגילים ובעיות מילוליות בנושא פונקציה קווית

התרגילים המופיעים כאן הם תרגילים מסכמים וקשים יחסית. הם מיועדים למי שיודע כיצד מוצאים משוואת ישר. למי שרוצה חזרה הנושא יש תרגילים נספים בדף מציאת משוואת ישר.

תרגיל 1

במשולש ישר זווית ABC הניצבים הם AB⊥BC.
הנקודה (D(5,4 נמצאת על AB.
(A (6,6)  , C(8,0

 1. מצאו את משוואת הישר AB.
 2. האם הנקודה (E (0,0 נמצאת על הישר AB?
 3. מצאו את משוואת BC.
 4. מצאו את הנקודה B.

שרטוט התרגיל

פתרון

חלק 1.
משוואת הישר AB היא משוואת הישר AD (כי D נמצאת על AB).
(A (6,6)  , D(5,4
m = (6-4) / (6-5) = 2 /1=2
נציב במשוואת הישר:
y – 6 = 2(x-6) = 2x-12
y = 2x-6 זו משוואת AB.

חלק 2.
נציב (E (0,0 במשוואת AB.
0 = 6- 2*0
0= 6-
זה לא נכון לכן (E (0,0 לא נמצאת על AB.

חלק 3.
(C(8,0.
BC מאונך ל AB לכן מכפלת השיפועים שלהם היא 1-.
m * 2 = -1
m = -0.5
נציב במשוואת הישר:
y – 0 = -0.5(x-8) = -0.5x +4
y = -0.5x +4 זו משוואת הישר BC.

חלק 4.
הנקודה B היא נקודת המפגש של AB ו BC.
y = -0.5x +4 הישר BC.
y = 2x-6 הישר AB.
2x-6 = -0.5x + 4  / +0.5x + 6
2.5x = 10 / :2.5
x=4

נציב את x=4 במשוואת אחד הישרים (לא משנה איזה).
y=2*4-6=2
(B(4,2

תרגיל 2

מלבן ABCD עובר דרך 3 נקודות
(A(2,8
(B(1-, 2
(C(1,1

 1. מצאו את משוואת הצלע AD.
 2. מצאו את משוואת הצלע CD.
 3. מצאו את הנקודה D.

שרטוט גרף התרגיל

פתרון

1. מציאת משוואת הישר AD.
הצלע AD מקבילה לצלע BC ולכן יש להם את אותו שיפוע.
נמצא את השיפוע של BC.
m = (2-1) : (-1-1) = 1:-2= – 0.5

נמצא את משוואת AD על פי השיפוע  0.5 – והנקודה (A(2,8.
(y-y1=m(x-x1
(y-8= – 0.5 (x-2
y-8= -0.5x+1  / +8
y= – 0.5x +9 – זו משוואת הישר AD.

2. מציאת משוואת הישר CD.
הישר CD מאונך לישר AD לכן מכפלת השיפועים שלהם היא 1-.
m * -0.5= -1
m=2
נמצא את משוואת CD על פי השיפוע 2 והנקודה (C(1,1.
(y-1=2(x-1
y-1=2x-2  /+1
y=2x-1 – זו משוואת הישר CD.

3. מציאת הנקודה D.
הנקודה D היא נקודת החיתוך של
y=2x-1 – הישר CD.
y= – 0.5x +9 – הישר AD.
2x-1= – 0.5x+9 / +0.5x +1
2.5x=10 /:2.5
x=4
נמצא את ערך ה Y של הנקודה D על ידי הצבה במשוואת CD.
y=2*4-1=7
(D(4,7  – זו נקודה D.

תרגיל 3

יום אחד כאשר פטר הלך ביער הוא פגש 2 אנשים קוטפים פטריות. מנקודת זמן זו פטר עקב אחרי כמות הפטריות שיש להם בסלסלה ורשם אותה בגרף. פטר המשיך לרשום עד שהסלסלה התמלאה.
ידוע כי הקוטפים קוטפים פטריות בקצב קבוע.

אלו הפונקציות הקוויות ששרטט פטר:

הגרפים שפטר שרטט

 

 1. האם לשני הקוטפים היו סלסלות ריקות כאשר פגש אותם פטר?
 2. מי מהקוטפים קוטף מהר יותר.
 3. מתי לשני הקוטפים הייתה אותה כמות של פטריות בסלסלה?
 4. נסו לחשב בעזרת הגרף כמה פטריות בשעה קוטף כל אחד מהקוטפים?
 5. כתבו פונקציות קוויות מתאימות לכל אחד מהקוטפים.
 6. כעבור כמה זמן מילאו הקוטפים את הסלסלות?

פתרון

 1. לא. לקוטף א היו 6 פטריות בסלסלה כאשר פטר פגש אותו.
 2. רואים שהגרף של קוטף ב עולה מהר יותר ולכן הוא קוטף מהר יותר.
 3. על פי הגרף זה נראה כעבור 1.5 שעות.
 4. ניתן לראות כי קוטף ב התחיל עם 0 פטריות וכעבור שעה היו לו 6 פטריות.
  לכן קוטף נ קוטף 6 פטריות בשעה.
  קוטף א התחיל עם 6 פטריות וכעבור שעה הגיע ל- 8 פטריות.
  לכן קוטף ב קוטף 2 פטריות בשעה.
 5. מצאנו עבור קוטף א כי n=6 ו m=2 לכן המשוואה היא y=2x+6.
  מצאנו עבור קוטף ב כי n=0 ו m=6 לכן המשוואה היא y=6x.
 6. קוטף ב מילא את הסלסלה כעבור 3 שעות.
  קוטף  מילא את הסלסלה כעבור קצת יותר מ- 6 שעות.

תרגיל 4 – קשה מהרגיל

בגינה יש ערוגה מלאה בצמחי סתיו וערוגה עם צמחי אביב (שהתחילה כערוגה ריקה). עם תחילת האביב עוקרים את צמחי הסתיו ושותלים את צמחי האביב. קצב השתילה והעקירה הוא קבוע (אך לא זהה).
העובדים התחילו לעקור ולשתול באותו זמן.
לאחר 4 שעות עבודה נמצאו בערוגת האביב 30 צמחים.
בערוגת הסתיו לאחר 4 שעות היו 150 צמחים ולאחר 10 שעות 78 צמחים.

 1. רשמו את הפונקציה הקווית המייצגת את תהליך השתילה בערוגת האביב.
 2. רשמו את הפונקציה הקווית המייצגת את תהליך העקירה בערוגת הסתיו.
 3. כמה שתילים היו בערוגת הסתיו לפני תחילת העקירה?
 4. תוך כמה זמן ימלאו את ערוגת האביב באותו מספר פרחים כמו שהיה בערוגת הסתיו לפני העקירה.
 5. מתי היו בערוגת הסתיו וערוגת האביב אותו מספר פרחים.
 6. במידה ונשרטט גרף של כמות השתילים כפונקציה של הזמן.. איך נזהה את הנקודה שמצאנו בסעיף 5. איך נזהה את הנקודה שמצאנו סעיף 3.

פתרון

 1. ידוע כי ערוגת האביב התחילה עם 0 צמחים. (מספר זה מייצג את ה- n במשוואת הישר).
  לאחר 4 שעות היו בגינה 30 צמחים. כלומר קצב השתילה הוא 30:4=7.5 שתילים בשעה. m=7.5.
  לכן הפונקציה הקווית היא y=7.5x.
 2. ידוע כי בערוגת הסתיו לאחר 4 שעות היו 150 צמחים ולאחר 10 שעות 78 צמחים. כלומר תוך 6 שעות נעקרו 72 צמחים.
  קצב העקירה הוא 72:6=12. (מספר זה מייצג את ה m במשוואת הישר. במשוואה עצמה נציב 12- (מינוס 12) משום שמדובר בעקירת צמחים ולא שתילה).
  "לאחר 4 שעות היו 150 צמחים". במהלך 4 השעות הראשונות נעקרו 4*12=48 צמחים. לכן בתחילת העקירה היו 150+48=198 צמחים בערוגת הסתיו.
  משוואת הישר המתארת את תהליך העקירה היא y=-12x+198.
 3. כפי שמצאנו בסעיף 2 – 198 צמחים.
 4. על ערוגת האביב להגיע למספר 198. ונשתלים בערוגה 7.5 שתילים בשעה.
  אם X הוא מספר השעות עד שהדבר קורה אז:
  7.5X=198 / :7.5
  x=26.4 שעות.
 5. "אותו מספר פרחים" זה אומר המשוואות הישר שוות.
  7.5x=12x+198
  19.5x=198
  x=10.15  שעות.
 6. הנקודה שמצאנו בסעיף מספר 5 היא נקודת המפגש של  שני משוואות הישר.
  הנקודה שמצאנו בסעיף מספר 3 הוא נקודת המפגש עם ציר ה- Y של פונקציית העקירה.

עוד באתר:

אהבתם? שתפו עם בני משפחה וחברים

יש לכם שאלה? דברו איתי בצאט או השאירו תגובה
מצאתם טעות? יש לכם רעיון לשיפור האתר? כתבו לי 

41 מחשבות על “פונקציה קווית, משוואת ישר”

 1. ממש עזר לי , אבל יש לי שאלה.
  אם אני צריכה לכתוב את ה-n, מה אני כותבת? את הy של הנקודה שלו? את ה-x?
  תודה רבה!

 2. פשוט סרטונים מעולים אתה עוזר כל כך להרבה ילדים על תפסיק!!!!!
  ויש לי שאלה אני לא יודע אם תוכל לעזור כי זה לא כל כך קשור לחומר אבל כן למתמטיקה אבל עדין אני ישאל….
  שמתי לב שאני יודע את החומר ושיעורים אני תמיד הראשון שעונה והכול אבל במבחן לא הולך לי….. יש לך אולי עצה?

  גם אם לא תענה זה בסדר 🤣🤣

  ושוב תמשיך ככה הסרטונים פשוט מעולים

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום.
   תודה על המחמאות.
   אני יכול לחשוב על שלוש סיבות למצב הזה. כמובן שתתכן סיבה רביעית או שסביר שלכל אחת מהסיבות יש חלק קטן בדבר.
   סיבה ראשונה: לא עברת על כל החומר, כך שיש דברים שאתה יודע ודברים שאתה לא. הפתרון לכך הוא לעבור על כל שיעורי הבית. או כאן באתר לעבור על כל התרגילים הנמצאים בדף. לקרוא ולדעת שאתה יודע את דרך הפתרון.
   סיבה שנייה: על מנת לענות בכיתה בדרך כלל נדרשת הבנה של משהו מסוים. לעומת זאת תרגיל במבחן דורש רצף של פעולות נכונות ויתכן שיש לך קושי לעשות זאת, אולי בגלל אובדן תשומת לב לאורך זמן.
   אם זה כך הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לא להקל ראש. להבין שטעות אחת מתוך 10 פעולות זה לא 9 מתוך 10 נכונים אלא טעות ההורסת תרגיל שלם.
   במקרה זה עליך לרשום את סוג הטעויות שאתה עושה על מנת לראות אם הן חוזרות על עצמן.
   כמו כן כאשר אתה עושה טעות כזאת בשיעורי הבית תתעכב עליה, תשנן לעצמך מה עשית לא טוב ותפתור תרגיל נוסף שיצא טוב.
   סיבה שלישית: יכולה להיות התרגשות במהלך מבחן, והיא נכונה אם תרגילים שאתה פותר טוב בבית לא נפתרים טוב במבחן. במקרה זה רצוי שתבחן את עצמך בבית מידי פעם. תבחר מספר תרגילים מספר פתור אותם כמבחן ותן לעצמך ציון. או תן לעצמך ציון לאחר כל שיעורי בית שאתה מקבל. כמה תרגילים פתרת נכון וכמה לא. רשום את זה ובדוק האם יש שיפור.
   אלו העצות שלי, כמובן שיכולות להיות גם אחרות טובות.
   שיהיה בהצלחה.

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   משוואה מסודרת היא משוואה שבה יש y בצד אחד וכל שאר האיברים בצד השני.
   מבודדים את ה y בדיוק באותה צורה שמבודדים את ה x כאשר פותרים משוואה עם נעלם.
   למשל במקרה שלך:
   y−2x+9=0 / +2x – 9
   y = 2x – 9
   באתר יש דף מיוחד לנושא "כיצד מסדרים משוואת ישר", אני ממליץ לבקר בו.
   http://www.m-math.co.il/analytic-geometry/linear-function/standard-equation-of-linear-function/
   מקווה שעזרתי.

 3. היי יש לי שאלה,
  איך אני מסדר פונקציה קווית למשל: y−2x+9=0
  אני פשוט לא הבנתי…
  תודה מראש!

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   משוואה מסודרת היא משוואה שבה יש y בצד אחד וכל שאר האיברים בצד השני.
   מבודדים את ה y בדיוק באותה צורה שמבודדים את ה x כאשר פותרים משוואה עם נעלם.
   למשל במקרה שלך:
   y−2x+9=0 / +2x – 9
   y = 2x – 9
   באתר יש דף מיוחד לנושא "כיצד מסדרים משוואת ישר", אני ממליץ לבקר בו.
   http://www.m-math.co.il/analytic-geometry/linear-function/standard-equation-of-linear-function/
   מקווה שעזרתי.

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום רועי
   תקן אותי אם אני טועה אבל השאלה שלך היא לא על שאלה מתוך הדף. נכון?
   בכול אופן אם נתונה טבלה ומבקשים ממך לבנות ביטוי אלגברי עליך לזהות את נקודת ההתחלה.
   נקודה זו תהיה n בתוך המשוואה y = mx +n.
   לאחר מיכן עליך לזהות את קצב הגדילה של הפונקציה (קצב גדילה = שיפוע).
   קצב הגדילה זה אומר: כאשר x גדל ב 1 מה השינוי של ה y?
   ערך זה הוא m במשוואת הישר.
   אם זה לא מובן ויש לך שאלה ספציפית כתוב אותה כאן.
   שני דפים רלוונטים יש באתר:
   כתיבת ביטוי אלגברי:
   http://www.m-math.co.il/math-7th-grade/algebraic-expression/
   פונקציה קווית כיתה ח:
   http://www.m-math.co.il/math-8th-grade/linear-function-8th-grade/
   חזור אלי אם יש עדיין בעיה.

 4. היי, אם יש ביטוי אלגברי ואין בו את נקודת b/n זה אומר שנקודת החיתוך עם ציר y היה 0, או שגרף קבוע?

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום.
   זה אומר שנקודת החיתוך היא y=0, ראשית הצירים.
   בגרף קבוע המקביל לציר ה x נראה כך:
   y= k כאשר k הוא מספר כלשהו, ולכן יש במשוואה זו b/n.

   ישר המקביל לציר ה y אינו עונה להגדרות של משוואת ישר או לפונקציה. כי פונקציה דורשת שלכל x יהיה ערך y יחיד.
   אבל בכול אופן גם כאן יש מספר חופשי, והמשוואה היא מהצורה
   x = k
   מקווה שעזר

 5. לא הבנתי בכלל את הנושא מציאת משוואת ישר על פי קווים מקבילים ומאונכים..
  תוכלו להסביר יותר בפירוט?

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום תאיר.
   קודם כל מדובר בנושא חשוב מאוד שאת לא יכולה לעזוב אותו מבלי לדעת אותו. כך שכמה שאלות שיהיו לך בנושא אענה עליהם.
   באופן כללי "משוואת ישר על פי ישרים מקבילים" וגם "משוואת ישר על פי קווים מאונכים" נועדו על מנת לתת לך את השיפוע של הישר (m).
   לאחר שמצאת את m את מוצאת את משוואת הישר על פי שיפוע ונקודה.
   ברור עד כאן?

   משוואת ישר על פי קווים מקבילים.
   כיצד קווים מקבילים עוזרים לך למצוא את m?
   לקווים מקבילים שיפוע שווה.
   לישר המקביל לישר y = 2x + 5
   יש שיפוע 2.
   לאחר שמצאת שהשיפוע 2, את מוצאת את משוואת הישר על פי שיפוע ונקודה.

   משוואת ישר על פי קווים מאונכים.
   מכפלת השיפועים של קווים מאונכים היא 1-.
   כלומר השיפוע של הישר המאונך לישר y = 2x + 5
   הוא 0.5-.
   לאחר שמצאת שהשיפוע 0.5-, את מוצאת את משוואת הישר על פי שיפוע ונקודה.

   בדף הבא בסעיפים 3-4 יש דוגמאות נוספות
   http://www.m-math.co.il/analytic-geometry/equation-of-linear-function/

   מדובר בנושא חשוב מאוד שאת לא יכולה להרשות לעצמך לא לדעת אותו.
   אם יש לך עוד שאלות תשאלי.
   בהצלחה

 6. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  עד עכשיו לא הבנתי כלום מהחומר הזה והיתקשתי.
  ראיתי את הסרטון ופתאום הבנתי. תודה רבה לך.
  קיבלתי בזכותך 98

  1. לומדים מתמטיקה

   תודה על המחמאות על האתר.
   הצלחת והתקדמת בזכותך ואם תמשיך להתאמץ ולהקפיד לא ליצור אפילו פער קטן מהכיתה אני מאמין שתמשיך בציונים הגבוהים.
   זכור לא להזניח את החומר, אפילו לא מעט ואם יש לך שאלה על החומר, בכול תחום של המתמטיקה, יש לך כאן כתובת לשאלות.
   להתראות.

לתגובה

האימייל לא יוצג באתר.