שתי משוואות עם שני נעלמים

שתי משוואות עם שני נעלמים הוא נושא טכני הדורש סדר ותרגול.
באתר זה יש קורס מלא ומקיף בנושא.

לאחר הקישורים לדפי הקורס תוכלו למצוא בדף:

 1. סרטון היכרות.
 2. שיטת השוואת המקדמים.
 3. שיטת ההצבה.
 4. שיטת ההצבה לעומת שיטת השוואת מקדמים.
 5. שתי משוואות הכוללות מכנה.

1.היכרות ומשמעות גרפית של שתי משוואות עם שני נעלמים

2.פתרון בשיטת השוואת המקדמים

המטרה של השיטה היא להשוות את המקדמים של x או y ואז "להעלים" את אחד המשתנים על ידי חיבור או חיסור של המשוואות.
לאחר מיכן מה שנותר הוא משוואה אחת עם נעלם אחד.

שלבי השיטה:

 1. אם צריך, הכפלת משוואה או שתי משוואות על מנת שנקבל מקדמים שווים או הפוכים בסימנם לאחד המשתנים.
 2. חיבור / חיסור המשוואות כך שנשאר עם משוואה עם נעלם אחד.
 3. פתרון המשוואה עם הנעלם האחד.
 4. הצבת הפתרון באחת משתי המשוואות המקוריות על מנת למצוא את המשתנה השני.

אדגים את השלבים על מערכת המשוואות:
3y – 2x=3   (משוואה 1)
4y+3x=5   (משוואה 2)
1. מכפילים את אחת המשוואות או את שתיהן על מנת שמקדמי אחד המשתנים יהיו שווים בערכם המוחלט.

במקרה שלנו צריך להכפיל את שתי המשוואות.
את משוואה (1) ב 3 ואת משוואה (2) ב 2.

3y – 2x = 3  / *3   ⇒    9y – 6x=9
4y + 3x = 5  / *2  ⇒  8y + 6x=10

הגענו למצב שבמשוואה אחת יש 6x ובשנייה 6x-.
כאשר נחבר את המשוואות ה x "יעלם" ונשאר עם משוואה הכולל y.

שלב 2: מחסרים או מחברים את המשוואות כך שנקבל משוואה עם נעלם אחד.
נחבר את המשוואות
9y-6x=9
8y+6x=10
ונקבל:
9y – 6x + 8y + 6x = 9 + 10
17y=19

שלב 3: נפתור משוואה עם נעלם אחד
עכשיו נשארנו עם משוואה עם נעלם אחד, נפתור אותה.
17y =19  / : 17
y = 1.117

שלב 4: נציב את התשובה שקיבלנו עבור משתנה אחד באחת משתי משוואות המקור על מנת למצוא את ערך המשתנה השני.
מצאנו y = 1.117.
עכשיו עלינו למצוא את x.

אלו המשוואות המקוריות שקיבלנו:
3y – 2x=3
4y + 3x=5
נציב את y = 1.117 במשוואה הראשונה ונמצא את x.

2x + 3 * 1.117 = 3-
2x + 3.351 = 3  / -3.351-
2x = -0.351   / : -2-
x = 0.1755

תשובה: y= 1.117,   x =  0.1755.

תרגילים

תרגיל 1: צריך לכפול רק משוואה אחת
6x-2y=24
x+5y=4

פתרון התרגיל

על מנת להשוות את מקדמי ה- X נכפיל את משוואה מספר 2 ב- 6 ונקבל:
x+5y=4  /*6
6x+30y=24

אלו שתי המשוואות שקיבלנו.
6x – 2y=24
6x + 30y=24

נחסר את משוואה (1) ממשוואה (2).
32y=0 /:32
y=0

נציב את הערך שקיבלנו עבור Y במשוואה (1) על מנת למצוא את ערך ה- X.

6x-2*0=24
6x=24 /:6
X=4
תשובה: X=4 , Y=0

תרגיל 2: יש להכפיל את שתי המשוואות
4x + 3y = -11
3x – 2y = -4

לחצו לפתרון התרגיל

על מנת שמקדמי ה- Y יהיו בעלי אותו ערך מוחלט נכפיל את משוואה 1 ב- 2 ואת משוואה 2 ב- 3.
8x + 6y=-22
9x – 6y=-12

נחבר את שתי המשוואות:
17x = -34 / :17
x= -2

נציב את ערך ה- X שקיבלנו במשוואה 1.
6y + 8 * (-2) = -22
6y – 16 = -22  / + 16
6y = -6  / : 6
y= -1
תשובה: x= -2,  y= -1

תרגיל 3: יש לסדר את המשוואות
(הערה: "סידור משוואות" היא לא פעולה הכרחית מבחינת מתמטית כי ניתן להכפיל ולאחר מיכן לחסר משוואות גם כשהם במצב הנוכחי אבל רבים נוהגים "לסדר משוואות" על מנת למנוע בלבול)
3x = 5y + 5
2y = 4x – 16

לחצו לפתרון התרגיל

במשוואה הראשונה נעביר את y לצד ה x.
3x=5y+5 / -5y
3x – 5y = 5

במשוואה השנייה נעביר את x לצד ה y.
2y = 4x-16 / -4x
2y – 4x= -16

אלו שתי המשוואות שקיבלנו:
3x – 5y = 5 / *2
2y – 4x = -16 / *5

נכפיל את הראשונה פי 2 ואת השנייה פי 5.
6x-10y=10
10y-20x=-80

נחבר את המשוואות.
14x = -70 / : -14-
x = 5

נציב את  x = 5 במשוואה מספר 2.
2y = 4x – 16
2y = 4*5 -16
2y = 20 – 16
2y = 4 / :2
y=2
תשובה: x=5, y=2.

 

3.שתי משוואות בשני נעלמים בשיטת ההצבה

סדר פעולות:

 1. אם יש מכנים מכפילים אותם המכנה המשותף.
 2. אנו מבודדים את אחד המשתנים ומציבים אותו במשוואה השנייה, כך שנוצרת משוואה עם נעלם אחד.
  חשוב: לא ניתן להציב במשוואה שבה בודדנו את המשתנה.
  איזה משתנה מבודדים? את המשתנה שהכי קל לבודד.
 3. לאחר שמצאנו ערך של משתנה אחד מציבים אותו במשוואה שבודדנו (לאחר שביצענו את הבידוד).
  אם לא ברור איפה מציבים תוכלו לראות זאת בתרגילים הפתורים או להציב באחת משתי המשוואות שקיבלתם לפתור.

תרגילים בשיטת ההצבה

תרגיל 1: הצבה מוכנה
  x = y – 6
3x + y = -2

לחצו לפתרון התרגיל

נציב את משוואה 1 במשוואה 2 ונקבל:
y-6)*3 + y = -2)
3y – 18 + y = -2 / +18
4y = 16 / :4
y = 4

נציב את ערך ה y שקיבלנו במשוואה 1.
x = 4 – 6
x = -2
תשובה: y= 4, x= -2

תרגיל 2
4y + 2x = 20
5x – 2y = -10

לחצו לפתרון וידאו

לחצו לפתרון כתוב

נבודד את משתנה x במשוואה 1.
4y + 2x = 20 / -4y
2x = 20 – 4y / :2
x = 10 – 2y

נציב את ערך X במשוואה 2.
10-2y) * 5 – 2y= -10)
50-10y-2y = -10 /-50
12y = -60 / : -12-
y = 5

נציב את ערך ה- y שקיבלנו במשוואה שבה בודדנו את x.
x = 10 – 2y
x = 10 – 2*5
x = 10 – 10
x = 0
תשובה: x=0, y=5

תרגיל 3
5y + 3x = 15
2y – 4x = -34-

לחצו לפתרון התרגיל

נבודד את משתנה y במשוואה 2.
2y – 4x = -34 / +4x-
2y = 4x – 34 /  : -2-
y = -2x + 17

נציב את ערך ה- y במשוואה 1.
2x+17) * 5 + 3x = 15-)
10x + 85 + 3x = 15 /-85-
7x = -70 /  : -7-
x = 10

נציב את ערך ה- x במקום שבו בודדנו את ה- y.
y = -2x + 17
y = -2*10+17
y = -20+17
y = -3
תשובה: x = 10, y = -3.

4.כיצד ניתן לבדוק שהגענו לתשובה הנכונה

עבור המשוואות האחרונות:
5y + 3x = 15
2y – 4x = -34-

מצאנו כי הפתרון הוא:
x = 10, y = -3.

איך נבדוק שפתרון זה נכון?
על ידי הצבה של הפתרון בשתי המשוואות.
לאחר ההצבה נוכל לראות אם הפתרון נכון עבור המשוואה או לא.

נציב  x = 10, y = -3 במשוואה:
5y + 3x = 15
15 = 10 * 3 + (3-) * 5
15 = 30 + 15-
15 = 15
הפתרון נכון עבור המשוואה הראשונה.

נציב  x = 10, y = -3 במשוואה:
2y – 4x = -34-
34- = 10 * 4 – (3-) * 2-
34 – = 40 – 6
34- = 34-
הפתרון נכון עבור המשוואה השנייה.

הפתרון x = 10, y = -3 נכון עבור שתי המשוואות ולכן הוא הפתרון של המשוואות.

עוד באתר:

5.שיטת ההצבה ושיטת השוואת מקדמים איזו שיטה עדיפה?

בקצרה אומר שאין שיטה אחת שיותר טובה בכול המקרים.
והדבר החשוב הוא שתבחרו בשיטה שאיתה אתם לא עושים טעויות.

לפעמים שיטת ההצבה מובילה אל הפתרון במהירות רבה יותר ולפעמים שיטת השוואת המקדמים.
אבל עבור מערכת משוואות רגילה שיטת השוואת המקדמים לרוב מהירה יותר.

5.לסיום: תרגילים עם מכנה בשתי השיטות

תרגיל 1
פתרו את מערכת המשוואות הזו בעזרת השוואת מקדמים.

תרגיל

פתרון
נתחיל בהפיכת המשוואה הראשונה לפשוטה יותר.

הפיכת המשוואה הראשונה לפשוטה יותר
הפיכת המשוואה הראשונה לפשוטה יותר

נהפוך גם את המשוואה השנייה לפשוטה יותר.

פתרון התרגיל

קיבלנו את שתי המשוואות:
26y – 8x = 50
9y + 5x = -6

אלו שתי משוואות "רגילות" שאנו יודעים לפתור.
נכפיל את המשוואה הראשונה פי 5 ואת השנייה פי 8.
130y – 40x = 250
72y + 40x = -48

נחבר את המשוואות
202y = 202 /:202
y = 1

נציב את ערך ה- y במשוואה הראשונה, לאחר שביטלנו את המכנים ועשינו כינוס איברים.
9y + 5x = -6
9+5x = -6 /-9
5x = -15 /:5
x = -3
תשובה: y = 1, x = -3

תרגיל 2
פתרו את המשוואות הבאות בשיטת ההצבה.

פתרון
נהפוך את המשוואה הראשונה לפשוטה יותר.

נהפוך את המשוואה השנייה לפשוטה יותר.

קיבלנו את שתי המשוואות:
2y – 5x=-30-
6y – 7x=2

נבודד את Y במשוואה הראשונה.
(הערה: אם לא היו הנחיות לפתור זאת בשיטת ההצבה היה נוח יותר לפתור את המשוואות הללו בשיטת השוואת המקדמים).

2y – 5x= -30 / +5x-
2y = 5x – 30 / : -2-
y = -2.5x + 15

נציב את הערך שקיבלנו במשוואה השנייה.
6y – 7x =2
2.5x+15) * 6 – 7x = 2-)
15x + 90 – 7x = 2 / -90-
22x = -88 / : -22-
x = 4

נציב את ערך ה- x שקיבלנו במשוואה שבודדנו בה את y.
y = -2.5 * 4 + 15
y = -10+15
y = 5
תשובה: x=4, y=5 .

עוד באתר:

אהבתם? שתפו עם בני משפחה וחברים

יש לכם שאלה? השאירו תגובה באתר.
מצאתם טעות? יש לכם רעיון לשיפור האתר? כתבו לי 

30 מחשבות על “שתי משוואות עם שני נעלמים”

 1. היי דבר ראשון תודה הכל כל כך ברור ומובןן אתה מלמד ממש טוב רציתי לשאול מה עשים אם יש לי במשוואה X, Y. וגם XY מה עלי לעשות במצב כזה?

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   צריך לבודד את אחד מהמשתנים ואז להציב במשוואה האחרת.
   למשל כך:
   x + 2y + 3xy = 0
   x(1 + 3y) = -2y
   (x = -2y / (1 + 3y

 2. שלום
  ההסברים שלך מצויינים ואני נהנית להשתמש באתר שלך.
  בסרטון השני שלך, המסכם את 2 השיטות, בשיטת ההצבה ישנה טעות: אם x=1 y=2 הרי שהמשוואה הראשונה שווה ל-7, ולא ל-6.
  בברכה, שירן

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום שירן
   תודה על המחמאות ותודה על התיקון.
   צפיתי בסרטון ולא ראיתי שנאמר של ש x = 1, y = 2 הוא הפתרון בשיטת ההצבה.
   x = 1, y = 2 הוא הפתרון עבור המערכת שבאה אחר כך (פתרון גרפי).
   אם את רואה משהו אחר אשמח שתגידי.
   תודה.

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   מצאת את אחד המשתנים, תציב אותו באחת משתי המשוואות הראשונות שקיבלת, תקבל משוואה עם נעלם אחד ותמצא את ערך המשתנה השני.

   לפעמים הדרך קצרה יותר אם פתרת בדרך של שיטת ההצבה.
   במקרה זה צריכה להיות לך משוואה שבאמצעותה ניתן להציב ולמצוא בצורה קצת יותר מהירה את המשתנה השני.

 3. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  שאלה
  איך ניתן לפתור משוואה עם שני נעלמים כאשר במכנה יש גם X וגם Y?

   1. היי אם יש לי משוואה למשל שכתוב בה ככה
    4y+ 5x+xy=6
    איך אני פותרת אותה עם האיקס וואי מחוברים?

    1. לומדים מתמטיקה

     שלום
     ניתן להשתמש בהוצאת גורם משותף על מנת לבודד את אחד המשתנים.
     למשל כך:
     4y+ 5x+xy=6
     xy + 4y = 6 – 5x
     y(x + 4) = 6 – 5x
     y = (6 – 5x) / (x + 4)
     ואז להציב את y במשוואה השנייה.

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   מכפלת המספרים היא תמיד המכנה המשותף. כך ש 180 היא תשובה.
   אבל במקרה הזה ניתן למצוא גם מכנה משותף קטן יותר והוא 90.
   90 = 9 * 10
   90 = 5 * 18

 4. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  יש גם פתיחה לנושא כלומר הנגשת החומר והרלוונטיות שלו בחיים??

 5. במשוואה השניה שבה מופיע השבר העשרוני 0.5.
  מדוע לא מתייחסים לשבר העשרוני כשבר רגיל (1/2) ואז מכפילים אותו ב2 ולא ב4 למציאת מכנה משותף?

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום שון
   אם אתה מדבר על התרגיל השני בחלק – תרגילים עם מכנה בשתי השיטות –
   אז יש שם מכנה 2 ומכנה 4.
   המכנה המשותף של 2 ו 4 הוא 4 ולכן מכפילים פי 4.
   מקווה שעזרתי

  1. לומדים מתמטיקה

   תודה דן. בנוגע לסרטונים אני מעדיף להתאים את עצמי למי שצריך זמן כדי להבין.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.