גיאומטריה 581 5 יחידות

בדף זה שני חלקים.

בחלק הראשון 10 טיפים לפתרון שאלות בגיאומטריה.
בחלק השני פתרונות מלאים לשאלות מהבגרות.

10 טיפים ודרכים לפתרון שאלות בגיאומטריה

1.כאשר נתון קוטר במעגל סמנו אותו גם כשני רדיוסים

כלומר סמנו את האות R במקום המתאים.
למה לעשות זאת? בשאלות מסוג זה הרבה פעמים נוצרים משולשים שווי שוקיים / שווה צלעות על ידי הרדיוסים. אם לא תסמנו את הרדיוסים בסימון המתאים יתכן שלא תזהו את המשולשים הללו.

סיבה נוספת היא שממרכז הקוטר (מרכז המעגל) יכול לצאת קטע אמצעים במשולש / טרפז וזה יהיה לנו ברור יותר אם נסמן את חלקי הקוטר ב R.

דוגמה לכך היא השאלה מקיץ 2017 מועד א. בה רשמו כי CB הוא קוטר ולאחר מיכן היה צריך להשתמש גם בקטע אמצעים בטרפז וגם במשולשים שווי שוקיים שיצרו הרדיוסים.

נתון כי BC הוא קוטר. אבל כאשר נסמן BO=CO=R נוכל לזהות בקלות רבה יותר כי OE הוא קטע אמצעים בטרפז וגם את משולש OEC כמשולש שווה שוקיים. ואת שתי הדברים הללו יש לעשות על מנת לפתור את השאלה.
נתון כי BC הוא קוטר.
אבל כאשר נסמן BO=CO=R נוכל לזהות בקלות רבה יותר כי OE הוא קטע אמצעים בטרפז וגם את משולש OEC כמשולש שווה שוקיים.
ואת שתי הדברים הללו יש לעשות על מנת לפתור את השאלה.

2. כאשר נתון קוטר במעגל חפשו את הזווית ההיקפית הנשענת עליו

ואם אין זוויות היקפית הנשענת עליו בדקו האם אתם צריכים לבנות אחת כזאת כבניית עזר.
בכמעט כל שאלה שמופיע בה קוטר מופיע גם המשפט "זווית היקפית הנשענת על קוטר גודלה 90 מעלות"

3. אם מופיע בשאלה נתון שלא השתמשתם בו, אז לא תצליחו לפתור את השאלה עד שלא תשתמשו בנתון זה

למשל אם מופיעה בשאלה המילה "משיק" ועדיין לא השתמשתם בתכונה זו כפתרון סביר שלא תצליחו לפתור את השאלה עד שלא תבינו כיצד להשתמש בתכונות של "המשיק". במקרה זה עליכם להריץ במוח את כל המשפטים המדברים על משיק ולראות באיזה משפט אתם יכולים להשתמש בשאלה זו.

4. אם מוספים לכם קווים תוך כדי התרגיל עליכם לשרטט אותם

לפעמים בסעיף ג של השאלה יגידו לכם שמעבירים קו נוסף בשרטוט ואתם בגלל שתהיו עמוסים או שתחשבו שאתם מסוגלים להבין את המשמעות של הקו הזה גם בלי לשרטט אותו "תדלגו" על שרטוט הקו.
אז אל תעשו את זה. ואם מוסיפים לכם קו במהלך התרגיל עצרו שנייה כדי לשים אותו בשרטוט. משום שהשאלות אינן קלות ועליכם לראות את כל השרטוט במדויק מול העיניים.

5. צרו שתי משוואות שצד אחד של המשוואה קיים בשתיהן

(ואז הפכו אותן למשוואה אחת).
אם אתם צריכים להוכיח ש x=y
אז תמצאו כי:
x=z
y=z
ולכן x=y.

בהרבה מהשאלות שבהם אתם צריכים להוכיח משהוא בסגנון של: AC*AD=FG*CD עליכם למצוא זוג צלעות שניתן ליצור לו משוואה עם צד ימין של המשוואה (FG*CD) ועם צד שמאל (AC*AD).
למשל:
AC*AD=TR * DF
TR * DF=FG*CD
ולכן: AC*AD=FG*CD
דוגמה מתוך שאלה בבגרות: חורף 2017 שאלה 4 סעיף ג

בגרות חורף 2017 גיאומטריה 581

צריך להוכיח כי R* BD = r * CE.
(R הוא רדיוס המעגל הגדול ו r הוא רדיוס המעגל הקטן).
ידוע כי: O1D ΙΙ O2E
וגם BD ΙΙ CE

פתרון

 1. r/ R = AD / AE – על פי ההרחבה הראשונה למשפט תאלס (במשולש AEO2).(זו ההגדרה הראשונה).
 2. BD / CE = AD / AE – על פי ההרחבה הראשונה למשפט תאלס (במשולש ΔACE). (זו ההגדרה השנייה).
 3. r/ R = BD / CE (זה השוויון שנוצר משתי ההגדרות).
  r*CE = R * BD – מש"ל.

6. לזכור את הקשר שבין גדלי מיתרים לגדלי זוויות במעגל

בקשר שבין זוויות לזוויות נעשה שימוש רב ולכן לרוב מחפשים וזוכרים אותו (על פי המשפטים "זוויות היקפיות שוות נשענות על מיתרים שווים" וגם "זווית מרכזית כפולה בגודלה מזווית היקפית הנשענת על אותה קשת")

הקשר שבין זוויות לצלעות הוא פחות שימושי ולכן לפעמים מתעלמים ממנו.
יש לעשות שימוש בקשר זה כאשר אנו מחפשים גודל של צלע – למשל על מנת ליצור חפיפת משולשים.
המשפט בו נעשה שימוש לצורך זה הוא " מיתרים שווים נשענים על זוויות היקפיות שוות".

7. כאשר נותנים לכם יחס בשאלה עליכם להגדיר משתנה

כאשר אומרים לכם AB=2AC זה אומר שעליכם לבחור באחת מהצלעות כמשתנה ולהגדיר באמצעותה כמה שיותר נתונים בשאלה.
אותו דבר לגבי נתונים על יחס בין זוויות.

גם כאשר בשאלה מבקשים למצוא יחס. למשל "מצאו את היחס AB:AC" גם אז עליכם להגדיר משתנה ובאמצעותו למצוא את AB,AC.

8. נתון על יחס בין שטחי משולשים כולל בתוכו לרוב מידע סמוי

כאשר אומרים לכם שהיחס בין שטחי משולשים הוא .. לרוב עליכם לחפש את אחד משני הדברים הבאים:

1. האם למשולשים הללו יש גובה משותף או צלע משותפת? אם יש להם אחד כזה זה אומר שמה שאינו משותף שומר על פרופורציות שטחי המשולשים.

היחס בין שטח משולש ABE לשטח משולש CBE שוו ליחס AE:CE בגלל ש BO הוא גובה משותף לשניהם
היחס בין שטח משולש ABE לשטח משולש CBE שוו ליחס AE:CE בגלל ש BO הוא גובה משותף לשניהם

2. האם קיים דמיון משולשים בשאלה? בעזרת דמיון משולשים נוכל להפוך את היחס בין שטחי משולשים ליחס בין צלעות.

בניות עזר שכדאי להכיר

 9. רדיוס אל נקודת ההשקה של משיק

כאשר נתון לכם משיק למעגל לפעמים כדאי להעביר רדיוס אל נקודת ההשקה, להשתמש במשפט "רדיוס המעגל מאונך למשיק למעגל בנקודת ההשקה" ולראות האם זה מקדם אותכם אל הפתרון.

דוגמה לכך הייתה בשאלה מחורף 2017 הרדיוסים O1D, O2E לא היו חלק מהשרטוט המקורי והיה צורך לשרטט אותם כבניית עזר על מנת להגיע לפתרון.

בגרות חורף 2017 גיאומטריה 581

10. הוספת רדיוסים במעגל ליצירת משולשים שווה שוקיים / שווה צלעות

לפעמים צריך להוסיף בניית עזר של רדיוסים על מנת ליצור משולשים שווה שוקיים או משולשים שווה צלעות ולהשתמש בנתונים שניתן להפיק מהמשולשים הללו.

11. העברת גובה, חוצה זווית תיכון במשולש שווה שוקיים

כאשר נתקלים במשולש שווה שוקיים, וזה קורה הרבה, צריך לחשוב אם העברת גובה / חוצה זווית / תיכון מקרבת אותכם אל פתרון השאלה.

12. בטרפז, העברת ישר המקביל לשוקיים

בבניית העזר הזו לא נתקלתי בבגרות אבל זו בניית עזר ידועה שנמצאת בהרבה שאלות פשוטות יותר. אולי יום אחד יחליטו להשתמש בה גם בבגרות.

בטרפז ניתן להעביר ישר המקביל לשוק, ואז נוצרת מקבילית (על פי המשפט "מרובע שיש בו שתי זוגות של צלעות מקבילות הוא מקבילית"). בטרפז שווה שוקיים נוצרת מקבילית וגם משולש שווה שוקיים.

כאשר מעבירים קו מקביל לשוק בטרפז נוצרת מקבילית (ABCE). כאשר הטרפז הוא שווה שוקיים נוצר גם משולש שווה שוקיים (ADE)
כאשר מעבירים קו מקביל לשוק בטרפז נוצרת מקבילית (ABCE).
כאשר הטרפז הוא שווה שוקיים נוצר גם משולש שווה שוקיים (ADE)

עוד באתר:

קיץ 2019

סעיף א
TG * ML = MG²
נשים לב ששלושת הצלעות המבוקשות לא שייכות למשולש יחיד.
אבל כאשר מעבירים את MG נוצרים לנו שני משולשים ישרי זווית.
ומשולש ישר זווית הוא משולש שקל יחסית לבנות בו משוואות.
עלינו לחשוב כיצד אנו מכניסים את שלושת הצלעות הללו למשוואה אחת.

 1. זווית MTG = 90 כי היא חד צדדית לזווית TMGבין ישרים מקבילים.
 2. נגדיר GMT = β.

במשולש ישר זווית MTG המשוואה היא:

 1. MGL = 90 רדיוס מאונך למשיק בנקודת ההשקה.
 2. GLM = a  ניתן להגיע לכך על ידי השלמת זוויות.

במשולש ישר זווית MGL המשוואה היא:

משתי המשוואות הללו ניתן לקבל:

נכפיל במכנה המשותף ונקבל את שהתבקשנו להוכיח:
TG * ML = MG²

הערה
ניתן לבנות את אותה משוואה גם בעזרת הוכחת דמיון המשולשים:
MTG ∼ LGM
ולאחר מיכן שימוש ביחס הדמיון.

סעיף א חלק שני
על פי סעיף א אנו יודעים:TE

לכן כל מה שנותר לנו זה למצוא את MK.
ניתן לעשות בשתי דרכים.

דרך ראשונה: לעשות מה שעשינו קודם
להוכיח את דמיון המשולשים:
MTE ∼EKM.
וממנו לבנות את המשוואה:

בנוסף אנו יודעים:
TE = TG = a  כי ישר היוצא ממרכז המעגל ומאונך למיתר חוצה את המיתר לשני חלקים שווים.
לכן המשוואה שקיבלנו היא:

והתשובה הסופית לסעיף זה היא:

דרך שנייה לפתרון הסעיף
נוכיח את חפיפת המשולשים
MGL ≅ KRK
לכן:
MK = ML
ומגיעים לאותו תשובה כפי שמצאנו קודם:
KL = ML + MK

את חפיפת המשולשים מוכיחים בעזרת הזוויות הבאות:

סעיף ב
שלב א: הוכחה כי KL הוא קטע אמצעים בטרפז.

 1. BHIC הוא טרפז כי אם שתי צלעות מקבילות אחת לשנייה גם החלקים של הצלעות הללו מקבילים אחד לשנייה.
  בנוסף זוויות B  ו C לא שוות 90 מעלות כי אם הם היו שוות אז מרובע ABCD היה מלבן.
 2. ML הוא קטע אמצעים בטרפז BHIC כי ישר היוצא מאמצע צלע (M) ומקביל לבסיסים בטרפז הוא קטע אמצעים.
 3. LK הוא קטע אמצעים בטרפז ABCD כי ישר היוצא מאמצע צלע (L) ומקביל לבסיסים בטרפז הוא קטע אמצעים.

שלב ב: נוכיח BC = KL

קטע אמצעים בטרפז שווה למחצית סכום הבסיסים ולכן:

במרובע החוסם מעגל סכום שתי צלעות נגדיות שווה לסכום שתי הצלעות הנגדיות הנוספות.
לכן ניתן לכתוב:

ולכן:
KL = BC.

סעיף ב חלק שני
על פי משפט זה:
"במרובע החוסם מעגל סכום שתי צלעות נגדיות שווה לסכום שתי הצלעות הנגדיות הנוספות".
ניתן לכתוב את המשוואה:
BC + AD = 0.5P
BC = 0.25P
4BC = P
P = 4KL

סעיף ג
היקף במעגל הוא 2πr.
נחלק את היקף הטרפז בהיקף המעגל:

עכשיו עלינו לבדוק האם האי שוויון הזה יכול להתקיים:

r < a

נסתכל על משולש ישר זוויות MTG ונראה שבו הרדיוס (MG) נמצא מול הזווית של 90 המעלות ולכן הוא היתר וגדול יותר מכל אחד מניצבי המשולש.
לכן:
r > a
לכן האי שוויון המבוקש לא יכול להתקיים.

קיץ 2019 מועד ב

סעיף א: להוכיח כי FAB = CAB
נוכיח את חפיפת המשולשים AFB ≅ ACB.

 1. AC = AF על קשתות שוות נשענים מיתרים שווים.
 2. C = F = 90  זווית היקפית הנשענת על קוטר גודלה 90 מעלות.
 3. AB צלע משותפת. זו גם הצלע הגדולה בשני המשולשים כי היא נמצאת מול זווית של 90 מעלות.
 4. AFB ≅ ACB  על פי צ.צ.ז.
 5. FAB = CAB  זוויות מתאימות בין משולשים חופפים.

סעיף א חלק שני: להוכיח BK = BD
קו המחשבה צריך להיות "איך הסעיף קודם עוזר לי"?

 1. FAB = DKB  זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים.
 2. BF = BC צלעות מתאימות בין משולשים חופפים.
 3. FAB = BDC  זוויות היקפיות הנשענות על מיתרים שווים שוות זו לזו.
 4. BDC = DKB  כלל המעבר.
 5. BD = BK  מול זוויות שוות במשולש BKD נמצאות צלעות שוות.

סעיף ב: הוכחה כי AKFC מעוין
על פי חפיפת המשולשים שהוכחנו בסעיף א אנו רואים שמרובע AFBC הוא דלתון עם שתי זוויות של 90 מעלות.
מכוון שהאלכסון הראשי בדלתון הוא חוצה זוויות ניתן להגדיר ולהשלים את הזוויות הבאות.

מכך נובע שזווית AKC = 90 – a
מכך נובע AC = CK.

מכך נובע שמרובע AFKC הוא מקבילית (מרובע שבו זוג צלעות שוות ומקבילות AF,CK הוא מקבילית).
AFKC הוא מעוין כי מרובע שבו זוג צלעות סמוכות שוות (AF = AC) הוא מעוין.

סעיף ג: להוכיח BDC ∼ CAB
את השוויון
BD * AB = CD * AC
ניתן לכתוב גם כך:

ובנוסף:
CDB = CAB  זוויות היקפיות הנשענות על אותו מיתר שוות זו לזו.
לכן:
BDC ∼ CAB על פי צ.ז.צ

סעיף ג חלק שני
DBC = BCA = 90 זוויות מתאימות בין משולש דומים.
CD קוטר: זווית היקפית שגודלה 90 מעלות נשענת על קוטר.

חורף 2019

סעיף א

 1. FCB = 90∠ זווית היקפית הנשענת על קוטר גודלה 90 מעלות.
 2. OBA =90∠  זווית בין משיק למיתר גודלה 90 מעלות.
 3. נגדיר BFC = a∠.
 4. BFD = 180 – a∠ זוויות צמודות.
 5. BAD = 360 – 90 – 90 – 180 + a = a∠ סכום הזוויות במרובע BFDA הוא 360 מעלות.
 6. BFC = ∠BAD∠ נובע מ 3,5.

סעיף ב
הרעיון של הפתרון:
משוואות מהסוג הזה הרבה פעמים נובעות מדמיון משולשים.
אבל לנו אין כאן שני משולשים.
במקרה זה נסתכל על הצלעות שבמשוואה ונחפש לאלו משולשים הצלעות הללו יכולות להיות שייכות.
KC, FC שייכות למשולש KFC.
AB, BO שייכות למשולש ABO.
לכן נוסיף את בניית העזר AO.

כמו כן. כיצד סעיף א קשור לסעיף ב?
בנתוני השאלה חצו את BFC.
וכאשר נעביר את AO אנו חוצים את זווית BAD על פי המשפט "ישר המחבר נקודה ממנה יוצאים שני משיקים עם מרכז המעגל חוצה את הזווית  שיוצרים המשיקים"

פתרון סעיף ב

נעביר את הישר AO.
נוכיח דמיון משולשים

 1. FCB = ∠OBA= 90∠  מצאנו בסעיף א.
 2. KFC = 0.5 ∠BFC = 0.5 ∠BAD= ∠BAO  נתון + ישר המחבר נקודה ממנה יוצאים שני משיקים עם מרכז המעגל חוצה את הזווית  שיוצרים המשיקים.
 3. FCK ≅ ABO דמיון משולשים על פי ז.ז.

בעזרת יחס הדמיון נבנה משוואה הכוללת את הצלעות המבוקשות בסעיף.

סעיף ג
הרעיון של הפתרון
כאן שוב אנו נדרשים לבנות משוואה.
הפעם המשוואה כוללת את הצלע KB, שלא שייכת לדמיון המשולשים.
עלינו לחשוב כיצד להכניס את הצלע לתוך המשוואה.
אפשרות אחת היא:
KB = BC – KC
אבל זו אפשרות לא ישימה במקרה זה.

אפשרות שנייה היא לשים לב ש FK הוא חוצה זווית ואז ניתן להשתמש במשפט חוצה הזווית כדי להכניס את KB לתוך המשוואה.
זה מה שנעשה.
על פי משפט חוצה הזווית.

נציב את הערך של KC שמצאנו בסעיף הקודם במשוואה זו.

נצמצם את CF במכנה של שני השברים.
נציב AB = R ונקבל:
KB * AB = 2R*AB = 2R²

סעיף ד
SBFK = 0.5FC*KB
SKFC = 0.5FC*KC

לכן אם KB > KC אז SBFK > SKFC.
על פי משפט חוצה הזווית מצאנו:


ומכוון ש 2R הוא יתר במשולש ישר זווית שבו CF הוא ניצב
אז 2R > CF
וגם
KB > KC
ולכן
SBFK > SKFC

קיץ 2018

שרטוט התרגיל

סעיף א
הרעיון של הפתרון:
עלינו להוכיח שהנקודה G היא נקודת המפגש של האנכים האמצעים במשולש ABC.
נשים לב ש BK, GE הם כבר אנכים אמצעים הנפגשים בנקודה אחת.
מה שנותר להוכיח הוא ש GF גם הוא אנך אמצעי.

F היא אמצע BC נתון.
נותר להוכיח GFB = 90∠.

נוכיח את חפיפת המשולשים GFB, GEB.

 1. GB צלע משותפת.
 2. EB = 0.5AB = 0.5CB = BF
 3. EBG = ∠GBF∠  אלכסון המעוין הוא חוצה זווית
 4. GFB ≅ GEB חפיפת משולשים על פי צ.ז.צ

נוכיח כי GF אנך אמצעים לצלע BC:
GFB = ∠GEB = 90∠  זוויות מתאימות בין משולשים חופפים.
F הוא אמצע BC (נתון)

לכן GF אנך אמצעים ל BC ו G היא נקודת המפגש של האנכים האמצעים.
נקודת המפגש של האנכים האמצעים היא מרכז המעגל החוסם את המשולש.

סעיף ב
לכל המשולשים יש זווית של 90 מעלות (במבחן אתם צריכים לפרט).
MCF = ∠BCK∠  זווית משותפת.
לכן:
FCM ∼ BCK על פי ז.ז.

KBC = ∠ GBF∠  זווית משותפת.
לכן:
BCK ∼ BGF.

MCF ∼ BCK ∼ BGF

סעיף ג
סעיף זה נפתר על פי יחס הדמיון שהוכחנו.
בכול פעם נעשה שינוי קטן במשוואה שקיבלנו ביחס הדמיון ונגיע אל המשוואה המבוקשת.

MCF ∼ BCK ∼ BGF
על פי יחס הדמיון של המשולשים 1,2

עכשיו נכפיל את המשוואה ב BK  ונחלק ב CF ונקבל את המשוואה המבוקשת.

הוכחת המשוואה השנייה:
על פי יחס הדמיון של המשולשים 1,3

נתון כי F הוא אמצע הצלע BC
נציב BF = CF ונקבל את המשוואה המבוקשת.

סעיף ג חלק שני
נשים לב שהביטוי MF : CF מופיע בשני השוויונות שהוכחנו.
לכן נוכל ליצור את השוויון השלישי

BK / CK
כל אחד מהקטעים הוא חצי מאלכסון המעוין.
ולכן זה היחס בין אלכסוני המעוין.

MC = r, BG = R
ולכן MC/BG הוא היחס בין הרדיוסים.
מש"ל.

גיאומטריה קיץ 2018 מועד ב

סעיף א
נעביר את הגובה והתיכון BP.

 1. נגדיר BD= 2X
 2. DP = X נקודת מפגש של התיכונים מחלקת את התיכון ביחס 2:1.
 3. AC = 2DP = 2X במשולש ישר זווית ADP התיכון ליתר שווה למחצית היתר.
 4. BD = AC.

סעיף ב
אנחנו נוכיח שהמרובע BLDK הוא דלתון ונגדיר את אורך אלכסוניו בעזרת x.

 1. BL = BK שני חצאים של צלעות שוות שווים זה לזה.
 2. DL = DK חלקים שווים של תיכונים שווים (בבגרות נדרש הוכחה ארוכה יותר מדוע CL = AK.
 3. לכן מרובע BLDK מורכב משני משולשים שווה שוקיים והוא דלתון.

בנוסף
LK הוא קטע אמצעים במשולש ABC (כי ישר היוצא מאמצע צלע ומגיע אל אמצע צלע שנייה הוא קטע אמצעים).
LX = 0.5AC = X קטע אמצעים במשולש שווה למחצית הצלע אליה הוא מקביל.

לכן שטח דלתון BLDK הוא:
2x * x * 0.5 = x²

BP = 2x + x = 3x
שטח משולש ABC הוא
S = 0.5 * BP * AC = 0.5 * 3X * 2X = 3X²

סעיף ג

שרטוט התרגיל

 1. LCA ≅ KAC חופפים על פי צ.ז.צ (במבחן יש לפרט את ההוכחה).
 2. DAC = ∠DCA∠ זוויות מתאימות בין משולשים חופפים.
 3. DAC + ∠DCA + 90 = 180∠  סכום זוויות במשולש DAC הוא 180 מעלות
 4. DAC = ∠DCA = 45∠.
 5. AML = 2∠BCL = 90  זווית מרכזית שווה פעמיים לזווית היקפית הנשענת על אותה הקשת.

סעיף ג חלק שני
LD = 0.5AD  תכונת מפגש התיכונים במשולש ABC וגם בגלל AK =CL.
במשולש LDA על פי משפט פיתגורס:
LA² = AD² + (0.5AD)² = 1.25AD²  (משוואה 1)

LM = AM שני רדיוסים במעגל החוסם
במשולש LMA על פי משפט פיתגורס:
LA² = AM² + LM² = 2AM²  (משוואה 2)

נשווה את שתי המשוואות ונקבל:
2AM² = 1.25AD²
AM² / AD² = 1.25/ 2
AM/AD = √0.625

קיץ 2017

 1. נגדיר זווית FCE=a∠.
 2. DEF=∠FCE = a∠  זווית בין משיק למיתר שווה לזווית ההיקפית הנשענת עליה.
 3. OEA = 90∠    רדיוס מאונך למשיק בנקודת ההשקה.
 4. OE מקביל ל CD: אם זוויות מתאימות שוות בין ישרים אז הישרים מקבילים.
 5. OEC = ∠FCE = a∠  זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים שוות זו לזו
 6. OC=0E  רדיוסים שווים זה לזה.
 7. OCE = ∠OEC= a∠   במשולש OCE מול צלעות שוות נמצאות זוויות שוות.
 8. BCD = ∠OCE + ∠OEC = 2a∠
 9. BCD = 2∠DEF∠  נובע מ 2  ו 8.

סעיף ב

 1. OC=OB: שני רדיוסים.
 2. OE קטע אמצעים בטרפז ABCD: אם ישר בטרפז יוצא מאמצע צלע ומקביל לבסיס (הוכחנו ב 4 סעיף קודם) אז הוא קטע אמצעים בטרפז.
 3. AE=ED: נובע מ 2.
 4. CDA = ∠BAE=90∠ : זוויות חד צדדיות בין ישרים מקבילים בטרפז ישר זווית.
 5. BEA = ∠BCE = a∠ : זווית בין משיק למיתר שווה לזווית ההיקפית הנשענת על המיתר.
 6. ΔABE≅ΔDFE: משולשים חופפים על פי ז.צ.ז . נובע מ (3,4,5).

סעיף ג

 1. OE = (AB + DC): 2 = (DF+DC) :2: קטע אמצעים בטרפז שווה לסכום הבסיסים לחלק ב 2.
  וגם AB=DFF – צלעות מתאימות בין משולשים חופפים.
 2. BC = 2R = 2OE = DF+DC

חורף 2017

שני מעגלים המשיקים בניהם ויוצאים אליהם משיקים משותפים.

שרטוט התרגיל, גיאומטריה 581 חורף 2017

סעיף א: הוכחה ש BDEC טרפז שווה שוקיים.

 1. AE=AC – משיקים היוצאים למעגל מאותה נקודה שווים זה לזה.
 2. AB=AD – משיקים היוצאים למעגל מאותה נקודה שווים זה לזה.
 3. AC / AB = AD / AE – נובע מ 1 ו 2.
 4. DB ΙΙ EC – המשפט ההפוך למשפט תאלס. אם קטעים יוצרים על שוקי זווית קטעים פרופורציונלים אז הם ישרים מקבילים.
 5. DE ו BC אינם מקבילים משום שהם נפגשים בנקודה A.
 6. BDEC טרפז – אם במרובע זוג ישרים מקבילים וזוג ישרים שאינו מקביל אז המרובע הוא טרפז. (נובע מ 4 ו 55).
 7. BC=AC-AB = AE-AD=DE – שוויון וחיסור קטעים שווים.
 8. BDEC טרפז שווה שוקיים – נובע מ 6 ו 7.

סעיף ב: HG קטע אמצעים בטרפז.

 1. HD=HF – שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה (H) שווים זה לזה.
 2. HE=HF – שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה (H) שווים זה לזה.
 3. HE=HD – כלל המעבר, נובע מ 1 ו 2.
 4. GF=GB – שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה (G) שווים זה לזה.
 5. GF=GC – שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה (G) שווים זה לזה.
 6. GB=GC – כלל המעבר, נובע מ 4 ו 5.
 7. HG קטע אמצעים בטרפז – ישר היוצא מאמצע צלע בטרפז ומגיע אל אמצע הצלע השנייה הוא קטע אמצעים בטרפז.

סעיף ג: הוכחה ש R* BD = r * CE.

 1. O2E=R, O1D=r.
 2. HEO2=90∠ – זווית בין ישר למשיק שווה ל 90 מעלות.
 3. 90=ADO1∠ – זווית בין ישר למשיק שווה ל 90 מעלות.
 4. O1D ΙΙ O2E – אם זוויות מתאימות שוות זו לזו אז הישרים מקבילים.
 5. r/ R = AD / AE – על פי ההרחבה הראשונה למשפט תאלס (במשולש AEO2).
 6. BD / CE = AD / AE –  על פי ההרחבה הראשונה למשפט תאלס (במשולש ΔACE).
 7. r/ R = BD / CE
  r*CE = R * BD – מש"ל.

קיץ 2016 מועד א שאלה 4

קיץ 2016 מועד א גיאומטריה שרטוט התרגיל

סעיף א. הוכחה ש ΔEAB ∼ ΔEDF

 1. CEB= ∠AEB=x∠ – נתון + הגדרה לצורך נוחות.
 2. ABE= ∠CEB=∠AEB=x∠  – זוויות מתחלפות שוות בין ישרים מקבילים + נובע מ 1.
 3. CE=2DE=6a – נתון.
 4. FD=3a = DE – התיכון לייתר במשולש ישר זווית ΔCFE שווה למחצית היתר.
 5. DFE=∠DEF=x∠ – במשולש ΔDFE מול צלעות שוות נמצאות זוויות שוות.
 6. ΔEAB ∼ ΔEDF – נובע מ 2,5 על פי משפט דמיון ז.ז.

סעיף ב.

 1. נמצא את יחס הדמיון של ΔEAB ו ΔEDF.
  ED / EA =3a / 4a = 3/4
  יחס הדמיון בין המשולשים הוא 3:4.
 2. יחס השטחים בין המשולשים הוא יחס הדמיון בריבוע ²(3/4) = (9/16).
  כלומר 9SEAB= 16SEDF.
  SEDF= (9/16) SEAB
 3. נוכיח כי SCEF= 2SEDF
  למשולשים  ΔEDF ו ΔFDC יש צלע באותו אורך (CD=DE) והגובה היורד אל צלע זו מקודקוד F הוא גובה משותף (ושווה ואורכו). מכוון ששטח משולש הוא מכפלת צלע בגובה אליה לחלק ב 2 אז שטח המשולשים שווה ומתקיים: SCEF= 2SEDF.
 4. SEDF=0.5 SCEF= (9/16) SEAB
  SCEF =(18/16)SEAB=(9/8)SEAB
  SCEF = (9/8)SEAB – תשובה סופית.

סעיף ג

 1. נוכיח ΔBFG ∼ ΔEFD
  DEF=∠FBG∠ – זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים שוות זו לזו.
  EDF=∠FGB∠ – זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים שוות זו לזו.
  ΔBFG ∼ ΔEFD על פי משפט דמיון ז.ז.עכשיו נמצא את יחס הדמיון בין המשולשים:
 2. EF/EB=3/4 – צלעות מתאימות בין משולשים דומים. יחס הדמיון הוא 3:4.
  3EB=4EF
 3. EB=EF+FB
 4. (4EF = 3(EF+FB
  4EF = 3EF +3FB
  EF=3FB.
 5. יחס הדמיון הוא כיחס הצלעות לכן 3:1 הוא יחס הדמיון.
 6. יחס השטחים הוא ריבוע יחס בדמיון לכן שטח משולש ΔBFG קטן פי 9 משטח משולש ΔEFD.

קיץ 2016 מועד ב שאלה 4

המרובע ABLK בר חסימה במעגל.
המרובע KLCD בר חסימה במעגל.

קיץ 2016 מועד ב טריגונומטריה שרטוט התרגיל

סעיף א. הוכחה ש AB ΙΙ BC.

 1. נגדיר: AKL =a ∠
 2. LBA = 180 – a∠ – במרובע החסום במעגל סכום זוויות נגדיות הוא 180.
 3. DKL = 180-a∠ – סכום זוויות צמודות הוא 180.
 4. LCD = 180 – a∠ – במרובע החסום במעגל סכום זוויות נגדיות הוא 180.
 5. LCD= ∠LBA∠ – נובע מ 2, 4.
 6. AB ΙΙ BC – אם זוויות מתאימות שוות זו לזו אז הישרים הם מקבילים.

סעיף ב. האם מרובע ABCD יכול להיות חסום במעגל?
נתונים נוספים: PA=3, PB=4, שטח משולש ΔABP = S, שטח מרובע ABCD=24S.

נניח כי המרובע ABCD יכול להיות חסום במעגל ונראה אם זה "מסתדר" עם שאר נתוני השאלה.

 1. LCD = 180 – a∠ – זו הגדרה שרירותית שעשינו קודם לכן.
 2. DAB=a∠ – במרובע ABCD החסום במעגל סכום זוויות נגדיות הוא 180.
 3. PAB=180-a – סכום זוויות צמודות הוא 180 מעלות.
 4. PBA=∠LCD=180-a∠ – זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים שוות זו לזו.
 5. PA=PB – נובע מ 3,4 – במשולש ΔPBA מול זוויות שוות נמצאות צלעות שוות.
  אבל זה לא נכון משום שבנתוני השאלה כתוב: PA=3, PB=4. לכן:

מרובע ABCD אינו יכול להיות חסום במעגל.

סעיף ג. PD=?

 1. CDK = ∠BAP∠ – זוויות מתאימות שוות בין קווים מקבילים.
 2. P∠ – זווית משותפת למשולשים ΔPAB ו ΔPDC.
 3. ΔPAB ∼ΔPDC – על פי משפט ז.ז.
 4. SPDC = SPAB + SABCD = 24s+ s=25s
 5. שטח משולש ΔPDC גדול פי 25 משטח משולש ΔPAB.
  יחס השטחים הוא ריבוע יחס הדמיון לכן יחס הדמיון בין המשולשים הוא 25√ = 5.
 6. PD = PA*5=3*5=15 ס"מ – צלעות במשולשים דומים מתייחסות זו לזו כיחס הדמיון.

ד. להיעזר בדמיון משולשים להביע באמצעות S את שטח המרובע KLCD.
נתון נוסף BL=5 ס"מ.

 1. נגדיר C=β∠
 2. LKD =180- β∠ – במרובע חסום במעגל סכום זוויות נגדיות שווה ל 180 מעלות.
 3. C=∠LKA =β∠ -זוויות צמודות משלימות ל 180 מעלות.
 4. P∠ – זווית משותפת למשולש ΔPDC ומשולש ΔPLK.
 5. ΔPDC ∼ ΔPLK.- על פי משפט דמיון ז.ז. נובע מ 3  ו 4.
 6. PL/PD = 9/15=3/5=0.6 – זה יחס הדמיון בין המשולשים.
 7. יחס השטחים הוא 0.6²=0.36.
 8. SPCD *0.36 =SPLK
  25S*0.36=9S=SPLK
 9. SKLCD = SPCD – SPLK = 25s-9s=16s
  SKLCD =16s

אהבתם? שתפו עם בני משפחה וחברים

יש לכם שאלה? דברו איתי בצאט או השאירו תגובה
מצאתם טעות? יש לכם רעיון לשיפור האתר? כתבו לי 

לתגובה

האימייל לא יוצג באתר.