לומדים מתמטיקה

או שמבינים או ששואלים

מבחנים

מבחנים

 

בדף זה מבחנים לכיתות ד-י.

סך הכל 241 מבחנים עם פתרונות מלאים.

המבחנים הם מבחנים אונליין ולא ניתנים להורדה.

המבחנים עובדים בצורה הזו:

 1. אתם מסמנים תשובה.
 2. באופן מיידי אתם מקבלים הודעה בדף האם הפתרון נכון או לא נכון וגם את הפתרון המלא של השאלה.

מטרת המבחנים הללו היא להיות שלב לפני המבחן בכיתה.

אין מטרה לבחון אותכם ולכן אין גם ציון בסוף המבחן.

המבחנים זמינים למנויים באתר בלבד.

כיתה ד

פעולות חשבון

 1. מבחן בנושא סדר פעולות חשבון
 2. מבחן בנושא חיבור וחיסור במאונך
 3. מבחן בנושא מספרים ראשוניים ופריקים
 4. מבחן בנושא סימני התחלקות
 5. מבחן בנושא פתיחת סוגריים בעזרת חוק הפילוג
 6. מבחן בנושא כפל מספרים גדולים בעזרת חוק הפילוג
 7. חוק הפילוג בחילוק.
 8. מבחן בנושא חזקות
 9. מבחן מסכם בנושא פעולות במספרים
 10. מבחן בנושא כתיבת מספר לפי מילים
 11. מבחן בנושא ערך של ספרה על פי מיקומה במספר
 12. מבחן בנושא אומדן
 13. מבחן בנושא השוואה בין מספרים גדולים
 14. מבחן בנושא כיצד קובעים אם תוצאת תרגיל היא זוגית או אי זוגית
 15. מבחן בנושא עיגול מספרים
 16. מבחן בנושא תכונת ה-0 וה-1
 17. מבחן בנושא מספרים עוקבים ומספרים קודמים
 18. מבחן מסכם בנושא המבנה העשרוני
 19. מבחן בנושא בעיות מילוליות

שברים

 1. מבחן בנושא התאמה בין שבר לצורה
 2. כיצד כותבים שבר.
 3. מבחן מסכם בנושא שברים
 4. התאמת המספר מהעורב לשבר המדומה.
 5. מבחן בנושא הפיכת מספר מעורב לשבר מדומה ושבר מדומה למספר מעורב
 6. מבחן בנושא חיבור וחיסור שברים עם מכנה זהה

הנדסה

 1. מבחן בנושא סוגי משולשים
 2. מבחן בנושא שטחים והיקפים של מרובעים
 3. מבחן מסכם בהנדסה

תיבה

 1. מבחן בנושא היכרות עם תיבה
 2. מבחן בנושא נפח ושטח פנים של תיבה

כיתה ה

שברים עשרוניים

 1. מבחן בנושא קריאה וכתיבה של שברים עשרוניים
 2. מבחן בנושא הקשר בין עשיריות למאיות ולאלפיות
 3. מבחן בנושא השוואה בין שברים עשרוניים
 4. מבחן בנושא חיבור וחיסור שברים עשרוניים 
 5. מבחן בנושא אומדן ועיגול שברים עשרוניים
 6. מבחן בנושא מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני
 7. מבחן מסכם בנושא שברים עשרוניים

שברים פשוטים

 1. מבחן בנושא צמצום והרחבת שברים
 2. מבחן בנושא מציאת מכנה משותף
 3. מבחן בנושא השוואת שברים בעזרת מכנה משותף
 4. מבחן מסכם בנושא שברים פשוטים.
 5. מעבר משבר פשוט לאחוזים ולהפך.

אלגברה

 1. מבחן בנושא בעיות מילוליות
 2. מבחן בנושא חילוק ארוך
 3. מבחן בנושא בעיות מילוליות הכוללות שברים
 4. מבחן בנושא ממוצע
 5. מבחן בנושא המבנה העשרוני עד מיליון
 6. מבחן בנושא מעבר משבר פשוט לאחוזים

הנדסה ושטחים

 1. מבחן משולש שווה שוקיים בית ספר יסודי.
 2. מבחן בנושא היקף ושטח משולש
 3. מבחן בנושא מבוא למרובעים
 4. מבחן בנושא מרובעים
 5. מבחן בנושא מקבילית
 6. מבחן בנושא גבהים
 7. מבחן בנושא שטח והיקף
 8. מבחן קשה בנושא שטח והיקף

כיתה ו

שברים

 1. מבחן חיבור וחיסור שברים בעזרת מכנה משותף.
 2. מבחן חיבור וחיסור שברים מעורבים.
 3. מבחן בנושא חיבור וחיסור שברים ממספרים שלמים.
 4. מבחן חיבור וחיסור עם 3 שברים.
 5. מבחן מסכם בנושא חיבור וחיסור שברים.
 6. מבחן כפל שבר בשלם.
 7. מבחן כפל שברים פשוטים.
 8. מבחן כפל שברים מעורבים.
 9. מבחן מסכם בנושא כפל שברים פשוטים ומעורבים.
 10. מבחן מסכם בנושא חילוק שברים פשוטים ומעורבים.
 11. מבחן בנושא כפל וחילוק שברים עשרוניים ב-10 וב-100.
 12. מבחן בנושא כפל שברים עשרוניים.
 13. מבחן בנושא חילוק שברים עשרוניים.

בעיות מילוליות ואחוזים

 1. מבחן בנושא בעיות תנועה.
 2. מבחן צורות לאחוזים.
 3. מעבר משבר פשוט לאחוזים ולהפך.
 4. מבחן מסכם הקשר שבין שברים ואחוזים.
 5. מבחן שבר עשרוני לאחוזים.
 6. מבחן השלם הוא 100% .
 7. מבחן שברים גדולים מ 1 לאחוזים.
 8. מבחן מציאת החלק מהשלם (אחוזים).
 9. מבחן בעיות אחוזים מהסוג השני.
 10. מבחן בעיות אחוזים מהסוג השלישי.
 11. מבחן הוזלה והתייקרות באחוזים.
 12. מבחן מסכם בעיות מילוליות באחוזים.

הנדסה

 1. מבחן משולש שווה שוקיים בית ספר יסודי.
 2. מבחן היקף מעגל.
 3. מבחן שטח מעגל.
 4. מבחן נפח תיבה.
 5. מבחן נפח גליל.
 6. מבחן נפח חרוט.
 7. מבחן היכרות עם מנסרה משולשת.
 8. מבחן נפח מנסרה משולשת.
 9. מבחן נפח פירמידה.
 10. מבחן מסכם בנושא נפחים.
 11. מבחן ישרים מאונכים ומקבילים לבית הספר היסודי.

דברים נוספים

 1. הרחבה וצמצום יחס.
 2. מבחן בנושא קנה מידה.
 3. מבחן בנושא שינוי יחידות אורך.
 4. מבחן בנושא שינוי יחידות שטח.
 5. מבחן בנושא שינוי יחידות נפח.

כיתה ז

ביטוי אלגברי וסדרות

 1. בניית ביטוי אלגברי (התחלה).
 2. מבחן בניית ביטוי אלגברי ברמה שנייה.
 3. מבחן בניית ביטוי אלגברי עם שברים.
 4. מבחן בניית ביטויים אלגבריים קשים.
 5. מבחן בניית ביטוי אלגברי עם שברים.
 6. מבחן בנושא סדרות וחוקיות

מספרים שליליים

 1. מבחן בנושא חיבור וחיסור מספרים שליליים.
 2. מבחן בנושא גדול-קטן במספרים שליליים.
 3. מבחן בנושא חיבור וחיסור מספרים שליליים גדולים.
 4. מבחן בנושא כפל וחילוק מספרים שלילים.
 5. מבחן בנושא סדר פעולות חשבון עם מספרים שליליים.
 6. מבחן מסכם מספרים שליליים.

גיאומטריה

 1. מבחן בנושא נפח תיבה.
 2. מבחן בנושא שטח פנים של תיבה.
 3. מבחן בנושא ישרים מקבילים.
 4. מבחן חיבור צלעות וזוויות.
 5. מבחן בנושא זוויות צמודות.
 6. מבחן בנושא זוויות קודקודיות וזוויות צמודות.
 7. מבחן בנושא סכום זוויות במשולש.
 8. מבחן בנושא שטח משולש.
 9. מבחן בנושא שטח מעגל.
 10. מבחן בנושא היקף מעגל.
 11. מבחן בנושא שטח והיקף מעגל למתקדמים.
 12. מבחן בנושא נפח מנסרה משולשת.
 13. מבחן בנושא נפח ושטח פנים של קובייה.

אלגברה ותחום מספרי

 1. מבחן בנושא כינוס איברים דומים.
 2. מבחן בנושא פתיחת סוגריים.
 3. מבחן בנושא משוואות הנפתרות על ידי 4 פעולות חשבון.
 4. מבחן בנושא משוואה עם נעלם אחד.
 5. מבחן בנושא משוואות ללא פתרון או עם אינסוף פתרונות.

תחום אלגברי

 1. מבחן בנושא היכרות עם מערכת הצירים.
 2. מבחן בנושא נקודות הנמצאות על הצירים.
 3. מבחן בנושא מרחק בין 2 נקודות ושטח משולש במערכת צירים.
 4. מבחן מסכם מערכת צירים.
 5. מבחן בנושא קריאת גרף.
 6. מבחן בנושא זיהוי פונקציה.
 7. מבחן בנושא ייצוג של פונקציה.
 8. מבחן בנושא תחומי עליה וירידה של פונקציה.

מבחנים נוספים

 1. מבחן חוק הפילוג לכפל.
 2. מבחן חוק הפילוג לחילוק.
 3. מבחן בנושא חזקות.
 4. מבחן בנושא שורשים ריבועיים.

כיתה ח

פונקציה קווית

 1. מבחן בנושא משוואת פונקציה קווית ונקודה.
 2. מבחן בנושא גרף, פונקציה קווית ונקודה.
 3. פונקציה קווית מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות.
 4. פונקציה קווית מציאת משוואת הישר בעזרת ישרים מקבילים ומאונכים.
 5. מבחן בנושא טבלת ערכים.
 6. מבחן בנושא נקודות חיתוך עם הצירים.
 7. מבחן בנושא נקודת חיתוך בין שני ישרים.
 8. מבחן מציאת ישר על פי שיפוע ונקודה.
 9. מבחן בנושא מציאת משוואת ישר.
 10. מבחן בנושא מציאת משוואת ישר למתקדמים.
 11. מבחן בנושא גרף פונקציה קווית.
 12. מבחן תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית.

יחס

 1. קריאה וכתיבה של יחס.
 2. מה ניתן להסיק מיחס.
 3. חלוקה ביחס נתון.
 4. פרופורציה ויחס.
 5. מבחן בנושא יחס ישר.
 6. מבחן בנושא בעיות מילוליות יחס.
 7. מבחן בנושא קנה מידה.

הסתברות וסטטיסטיקה

 1. שכיחות וסטטיסטיקה.
 2. מבחן בנושא הסתברות.
 3. מבחן בנושא ממוצע.
 4. מבחן בנושא חציון.
 5. שכיחות וסטטיסטיקה בוחן.

אי שיוויונות

 1. מבחן בנושא אי שיווויונות פשוטים.
 2. מבחן בנושא שרטוט אי שיוויונות על מערכת צירים.
 3. מבחן בנושא אי שיוויונות עם שברים.
 4. מבחן בנושא אי שיוויונות שכל x פותר אותם או ללא פתרון.
 5. מבחן בנושא תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה בעזרת אי שיוויונות.
 6. מבחן בנושא פתרון גרפי של אי שיוויונות.

הוצאת גורם משותף

 1. מבחן בנושא הוצאת גורם משותף.
 2. מבחן בנושא פתרון משוואות על ידי הוצאת גורם משותף.
 3. מבחן בנושא חיבור וחיסור שברים אלגבריים

אלגברה -נוספים

 1. מבחן בנושא חוק הפילוג המורחב.
 2. מבחן בנושא משמעות גרפית של 2 משוואות ב-2 נעלמים.
 3. מבחן בנושא שורש ריבועי.

אחוזים

 1. מבחן אחוזים תחילת העבודה עם משתנים.
 2. מבחן אחוזים: בעיות הנפתרות בשלב אחד.
 3. מבחן בעיות אחוזים הנפתרות בשני שלבים.
 4. מבחן התייקרות והנחה כפולים באחוזים.

גיאומטריה

 1. מבחן בנושא זוויות מתאימות ומתחלפות הקבצת מיצוי.
 2. מבחן בנושא זוויות מתאימות ומתחלפות הקבצת א.
 3. מבחן הוכחת ישרים מקבילים.
 4. מבחן משולש שווה שוקיים חטיבה.
 5. מבחן זווית חיצונית במשולש.
 6. מבחן משפט פיתגורס יסודות.
 7. מבחן בנושא משפטי חפיפה
 8. מבחן בנושא רישום נכון של משולשים חופפים
 9. מבחן בנושא זיהוי צלעות וזוויות שוות בין משולשים חופפים
 10. מבחן בנושא יחסי דימיון משולשים
 11. מבחן בנושא יחסי שטחים בין משולשים דומים
 12. מבחן בנושא יחסי דימיון במשולשים – מתקדמים
 13. מבחן בנושא יחסי דימיון ויחסי שטחים

כיתה ט

חזקות

 1. מבחן בנושא כפל חזקות
 2. מבחן בנושא חילוק חזקות
 3. מבחן בנושא חזקה של חזקה
 4. מבחן בנושא חיבור וחיסור חזקות
 5. מבחן בנושא כתיבה מדעית של מספרים
 6. מבחן בנושא חיבור וחיסור שברים אלגברים
 7. מבחן בנושא הוצאת גורם משותף

הסתברות

 1. מבחן בנושא דיאגרמת עץ ל3 יחידות
 2. מבחן בנושא דיאגרמת עץ ל4-5 יחידות

פירוק לגורמים

 1. מבחן בנושא טרינום
 2. מבחן בנושא טרינום עם a שונה מ-1 
 3. מבחן בנושא דו איבר בריבוע

משוואה ריבועית

 1. מבחן בנושא נוסחת שורשים
 2. מבחן בנושא מספר הפתרונות של משוואה ריבועית ל4 יחידות
 3. מבחן בנושא מספר הפתרונות של משוואה ריבועית ל5 יחידות
 4. מבחן בנושא מכשולים בדו איבר בריבוע
 5. מבחן בנושא פתרון מקוצר למשוואה ריבועית
 6. מבחן בנושא אי שוויון ריבועי ל4 יחידות
 7. מבחן בנושא אי שוויון ריבועי ל5 יחידות

פרבולה

 1. מבחן בנושא פרבולה וישר
 2. מבחן בנושא מציאת קודקוד פרבולה וציר סימטריה להקבצה א'
 3. מבחן בנושא מציאת קודקוד פרבולה וציר סימטריה להקבצה ב'
 4. מבחן בנושא מציאת נקודות חיתוך של פרבולה עם הצירים
 5. מבחן בנושא פרבולת מינימום ומקסימום
 6. מבחן בנושא חיוביות ושליליות של פרבולה
 7. מבחן בנושא תחומי עליה וירידה של פרבולה
 8. מבחן בנושא חישוב שטחים בין פרבולה וישר
 9. מבחן בנושא חיתוך שתי פרבולות
 10. מבחן בנושא נקודות סימטריות בפרבולה
 11. מבחן בנושא הזזות של פרבולה
 12. מבחן בנושא הצגה קודקודית של פרבולה

גיאומטריה

 1. מבחן מסכם בנושא מרובעים
 2. מבחן בנושא תכונות טרפז
 3. מבחן בנושא תכונות מקבילית
 4. מבחן בנושא תכונות מלבן
 5. מבחן בנושא תכונות מעויין
 6. מבחן בנושא מציאת זווית במשולש עם משתנים

כיתה י

 1. מבחן אסימפטוטה אנכית.
 2. מבחן אסימפטוטה אופקית.
 3. מבחן נגזרת מכפלה.
 4. מבחן בנושא נגזרת מורכבת.
 5. מבחן פונקציה זוגית.
 6. מבחן פונקציה אי זוגית.
 7. מבחן היכרות עם משוואת מעגל.
 8. מבחן מרחק בין שתי נקודות 3 יחידות.
 9. מבחן מרחק בין שתי נקודות 4-5 יחידות.
 10. מבחן אמצע קטע 3 יחידות.
 11. מבחן אמצע קטע 4-5 יחידות.
 12. מבחן חקירת משוואה עם פרמטר.

 

14 מחשבות על “”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   בדף של כיתה ח יש הסבר על פונקציה קווית.
   בדף של כיתה י יש נושאים נוספים כמו אמצע קטע, מרחק בין נקודות, משולשים ומרובעים.
   מבחינת מבחנים יש בחלק של כיתה ח וכיתה י.

 1. דבר ראשון אין על האתר שלך!!!!!!!!!!!!
  דבר שני רצתי לדעת אם יש מבחנים לכיתה יא
  תודה!

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   תודה :)
   כרגע אין מבחנים כאלו עי אלו הם מבחנים עם תשובות ארוכות ומיועדים לבדיקה ממוחשבת.
   בכל נושא שבאתר יש שאלות בנושא והם מיועדות להכין למבחן.

 2. יש לכם הסבר על איך כותבים תשובות לתרגילי טריגו עם נוסחאות של sin cos tan ולא ע"י נוסחאת הסינוסים?