סיכומים

בדף זה סיכומים.
הנושא הראשון מתאים לבית הספר היסודי וכל שאר הנושאים מתאימים לתלמידי חטיבה ותיכון.
נושאי הסיכומים הם:

 1. בית ספר יסודי (שברים).
 2. אלגברה.
 3. גיאומטריה אנליטית.
 4. הסתברות.
 5. סטטיסטיקה.
 6. בעיות מילוליות.
 7. גיאומטריה.
 8. פונקציות ואינטגרלים.
 9. 5 יחידות כיתה יב.

בית ספר יסודי (שברים)

 1. שברים פשוטים יסודות.
 2. שברים פשוטים 4 פעולות חשבון.
 3. שברים עשרוניים יסודות.
 4. שברים עשרוניים 4 פעולות חשבון.

אלגברה

 1. אי שוויונות (יסודות).
 2. שתי משוואות עם שני נעלמים.
 3. יחס.
 4. משפט פיתגורס.
 5. משוואה ריבועית.
 6. חזקות.
 7. אי שוויונות ריבועים.
 8. פירוק לגורמים.
 9. אי שוויונות עם שברים.
 10. חוקי שורשים.

גיאומטריה אנליטית

 1. פונקציה קווית (כיתה ח).
 2. גרף פונקציה קווית.
 3. משוואת ישר (כיתה ט)
 4. משוואת ישר כיתה י (לא סיכום, אבל דף חשוב מאוד).
 5. מרובעים וישר (כיתה י).
 6. קודקוד פרבולה.
 7. פרבולה וישר.
 8. פרבולה.
 9. מעגל 3 יחידות.
 10. מעגל 4 יחידות.
 11. גיאומטריה אנליטית 4 יחידות (סיכום כל החומר).

הסתברות

 1. יסודות ההסתברות.
 2. בעיות הוצאה והחזרה.
 3. דיאגרמת עץ.
 4. הסתברות מותנית הסבר אישי.
 5. טבלה דו ממדית.
 6. נוסחת ברנולי.
 7. הסתברות 4 יחידות.

סטטיסטיקה

 1. ממוצע.
 2. חציון.
 3. התפלגות נורמלית.

בעיות מילוליות

 1. בעיות אחוזים סיכום.
 2. בעיות תנועה סיכום תאורטי.
 3. בעיות תנועה שוויון דרכים.
 4. בעיות תנועה סכום דרכים.
 5. בעיות פגישה  (כיתות ח-י)
 6. בעיות פגישה (5 יחידות כיתה יא).
 7. בעיות קנייה ומכירה.

גיאומטריה

 1. משולשים חופפים.
 2. דמיון משולשים (כיתה ח).
 3. דמיון משולשים שטח (כיתה י)
 4. דמיון משולשים (טריקים כיתה י).
 5. משפטי מרובעים: טיפים כיצד לזכור אותם בקלות.
 6. משולש שווה שוקיים.
 7. נפח תיבה.
 8. שטח משולש.
 9. שטח מעגל.
 10. משפט פיתגורס.

פונקציות ואינטגרלים

 1. משיק.
 2. סוגי שטחים באינטגרל.
 3. אינטגרל נוסחאות.

כיתה יב 5 יחידות

 1. וקטורים.
 2. מספרים מרוכבים.