מבחן בנושא נוסחת שורשים

שאלון זה הוא בנושא נוסחת שורשים לכיתה ט'
מומלץ ללמוד את הדף לפני שאתם עונים על השאלון.
מטרת השאלון לעזור לכם לדעת את החומר ולהכין אותכם לבחינה בכיתה.

מבנה השאלון
בשאלון 4 שאלות.

תוצג שאלה אחת בכל פעם.
לאחר שתענו על שאלה תוצג לכם התשובה הנכונה + נימוק.

בסיום השאלון תהיה לכם אפשרות לראות את כל השאלות וכל התשובות שעניתם עם ידי לחיצה על הכפתור " view שאלות".

בהצלחה.