מבחן בנושא אי שיוויון ריבועי 5 יחידות

שאלון זה הוא בנושא אי שוויון ריבועי לכיתה ט' -רמה של 5 יחידות
מומלץ ללמוד את הדף לפני שאתם עונים על השאלון.
מטרת השאלון לעזור לכם לדעת את החומר ולהכין אותכם לבחינה בכיתה.

מבנה השאלון
בשאלון 5 שאלות.

תוצג שאלה אחת בכל פעם.
לאחר שתענו על שאלה תוצג לכם התשובה הנכונה + נימוק.

בסיום השאלון תהיה לכם אפשרות לראות את כל השאלות וכל התשובות שעניתם עם ידי לחיצה על הכפתור " view שאלות".

בהצלחה.