מבחן תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית

שאלון זה הוא בנושא תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה.
מטרת השאלון לעזור לכם לדעת את החומר ולהכין אותכם לבחינה בכיתה.
המטרה היא לא לבחון אותכם.

מומלץ ללמוד את הדף מציאת תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית ומשוואת ישר לפני שאתם עונים על השאלון.

מבנה השאלון
בשאלון 4 שאלות.

תוצג שאלה אחת בכל פעם.
לאחר שתענו על שאלה תוצג לכם התשובה הנכונה + נימוק.

בסיום השאלון תהיה לכם אפשרות לראות את כל השאלות וכל התשובות שעניתם עם ידי לחיצה על הכפתור " view שאלות".

בהצלחה.

הדרך שבה עליכם לענות
בשאלות יהיו שני מקומות ריקים שאתם צריכים למלא.
במקום הריק האמצעי עליכם למלא את הסימנים < או >.
במקום הריק מימין עליכם למלא מספר.