לומדים מתמטיקה

או שמבינים או ששואלים

בגרות במתמטיקה 4 יחידות

הבגרות במתמטיקה ברמת 4 יחידות מורכבת מ 2 שאלונים – 481 ו 482.

שאלון 481 (לשעבר 804) הוא 65% מהציון הסופי ואלו 482 (לשעבר 805) הוא 35% מהציון הסופי.

בדף זה זה תמצאו תאוריה ותרגילים בנושאים המופעים בבחינה.

חלק מהדפים יכולים להיות קשים יותר מהנדרש בבחינה.

שאלון 481

הקדמה בנושא אלגברה

את הנושאים הללו עליכם לדעת אבל לא תהיה שאלה נפרדת עליהם.

 1. פתרון משוואה עם נעלם אחד.
 2. פתרון שתי משוואות עם שני נעלמים.
 3. פתרון משוואה עם נעלם במכנה.
 4. משוואה ריבועית.
 5. פירוק לגורמים.
 6. פירוק הטרינום.
 7. נוסחאות הכפל המקוצר.
 8. משוואת עם שברים אלגבריים.
 9. חוקי חזקות.
 10. חוקי שורשים.
 11. מתי שבר שווה 0? מתי שבר חיובי או שלילי?
 12. אי שוויונות עם שברים.
 13. שבר בתוך שבר (שבר שהמונה או המכנה שלו הם שבר).
 14. משוואות דו ריבועיות.
 15. משוואות אי רציונליות.
 16. פתרון משוואה עם פרמטר.
 17. חקירת משוואה עם פרמטר.
 18. חקירת שתי משוואות ממעלה ראשונה עם פרמטר.
 19. משוואות מעריכיות (לשאלון 482)

חלק ראשון

צריך לענות על 2 מתוך 3 שאלות בנושאים:
1. שאלות מילוליות.
2. גיאומטריה אנליטית.
3. הסתברות.
בכול אחד מהנושאים הללו תהיה שאלה אחת.

חלק שני

צריך לענות על 1 מתוך 2 שאלות בנושאים:
1. גיאומטריה.
2. טריגונומטריה.

חלק שלישי

בחלק זה יהיו לרוב 2 שאלות בנושא חקירת פונקציות ושאלה שלישית בנושא בעיות מינימום מקסימום.
הפונקציות שאותן צריך לדעת לחקור הן:
1.פולינומים.
2. משוואת משיק.
3.משוואת משיק עם פרמטרים.
2. שורש ריבועי.
3. פונקציות רציונליות.

נושאים קשורים המשולבים בשאלות הללו:

שאלון 482

חלק ראשון

בחירה של 1 מתוך 2 שאלות בנושאים:

 1. סדרות.
 2. טריגונומטריה במרחב.

חלק שני

בחירה של 2 מתוך 3 שאלות בנושאים:

 1. בעיות גדילה ודעיכה.
 2. חדו"א של פונקציות טריגונומטריות,
 3. פונקציות מעריכיות,
 4. פונקציות לוגרתמיות.

אינטגרלים יכולים להופיע כחלק מהשאלה:

 1. אינטגרל של פונקציות טריגונומטריות.
 2. אינטגרל של פונקציות מעריכיות.
 3. אינטגרל של פונקציות לוגריתמיות.

כמו כן מציאת משיק.