פיזיקה

כבידה וגרביטציה

בדף זה תרגילים בנושא גרביטציה. תרגיל 1 ידוע שרדיוס כד"א הוא 6,378 ק"מ, ותאוצת הכובד על פני כד"א היא 9.8 מטר לשנייה בריבוע. חשבו את מסת כדור הארץ. פתרון עפ"י חוק הכבידה הכוח הפועל בין שני גופים הוא: F = GMm / r² (משוואה 1) הכוח שכדור הארץ מפעיל על גופים קרובים הוא: F = …

כבידה וגרביטציה לקריאה »

תנועה הרמונית פשוטה

בדף זה תרגילים בנושא תנועה הרמונית. תרגיל 1 נתונה מסה נקודתית m התלויה מחוט חסר מסה באורך L המבצעת תנודות עם זוית מקסימלית θ קטנה. א. ציירו את הכוחות הפועלים על המסה. ב. מצאו ביטוי לגודל התאוצה הפועלת על המסה. באיזה שלב בתנועה גודלה מקסימלי? ג.  במהלך ניסוי במעבדה הוסטה המסה בזווית התחלתית θ, ומדדו שהמסה …

תנועה הרמונית פשוטה לקריאה »

תנע ועבודה

בדף זה תרגילים בנושא תנע ועבודה. תרגיל 1 גוף בעל מסה m = 1 kg נמצא במנוחה על משטח בעל מקדם חיכוך μ = 0.2. א. מפעילים על הגוף כוח F = 20 N המתואר בשרטוט. מה תהיה מהירות הגוף לאחר 5 שניות? ב. לאחר 5 שניות הכוח מפסיק לפעול, והגוף ממשיך בתנועה בקטע באורך 10 …

תנע ועבודה לקריאה »

תנועה מעגלית

בדף זה תרגילים בנושא תנועה מעגלית. תרגיל  1 כדור שמסתו 2 ק"ג תלוי על חוט באורך 2 מ' ומסתובב במהירות זוויתית קבועה ω. החוט מחובר לתקרה בדינמומטר המורה 21 ניוטון. א. חשבו את הזווית α בין החוט לאנך לתקרה. ב. חשבו את המהירות הזוויתית ω. פתרון הדינמומטר מציין את מתיחות החוט. שרטוט תרשים כוחות וחלוקה לרכיבים: סעיף …

תנועה מעגלית לקריאה »

זריקה משופעת

בדף זה תרגילים בנושא תנועה של גופים על פני שני ממדים (זריקה משופעת). תרגיל 1 מגובה 200 מטרים נזרק גוף במהירות אופקית של 50 מטרים בשנייה. מה מהירות הגוף לאחר 4 שניות? ציינו את המהירות הכללית, את המהירות האופקית ואת המהירות האנכית. מה מרחקו של הגוף מראש המגדל בזמן פגיעתו בקרקע? מה מהירות פגיעת הגוף …

זריקה משופעת לקריאה »

מכניקה

בדף זה קישורים לדפים בנושאי הלימוד השונים של מכניקה עבור תלמידי פיזיקה ברמת 5 יחידות. תנועה בקו ישר. נפילה חופשית. וקטורים. זריקה משופעת. חוק ראשון ושלישי של ניוטון. חוק שני של ניוטון. תנועה מעגלית תנע ועבודה. תנועה הרמונית. גרביטציה.

חוק ראשון ושלישי של ניוטון

בדף זה תרגילים בנושא החוק הראשון והשלישי של ניוטון. תרגיל 1 שרטטו את הכוחות הפועלים על גוף שמשקלו W ומונח על משטח מאוזן. פתרון כח הכבידה מפעיל על הגוף כוח כלפי מטה שגודלו mg, כאשר m היא מסת הגוף וg היא תאוצת הכובד. (זהו גם משקלו של הגוף: mg = W). המשטח עליו מונח הגוף …

חוק ראשון ושלישי של ניוטון לקריאה »

וקטורים

בדף זה תרגילים שיעשו לכם היכרות עם נושא הוקטורים בהקשר של פיזיקה. תרגיל 1 אדם הולך צפונה 3 קילומטר ואז מערבה 4 קילומטר. חשבו את העתקו של האדם (גודל וכיוון). פתרון גודל: מחשבים לפי משפט פיתגורס: d = √(3² + 4²) = 5 כיוון: חישוב גודל הזווית המסומנת: tan α = 4/3 α= 53.13º תשובה: העתק האדם …

וקטורים לקריאה »

נפילה חופשית

בדף זה תרגילים בנושא נפילה חופשית. התרגילים מחולקים לשניים. נפילה חופשית של גוף יחיד ונפילה חופשת של שני גופים. נפילה חופשית של גוף יחיד תרגיל 1 גוף מופל מגובה 200 מטרים . תוך כמה כמה זמן יפגע בקרקע? באיזו מהירות יפגע בקרקע? מאותו מגדל נזרק גוף במהירות 20 מטרים בשנייה כלפי מטה. תוך כמה זמן …

נפילה חופשית לקריאה »

תנועה בקו ישר

בדף זה שאלות בנושא תנועה בקו ישר. השאלות מחולקות לשאלות גרפים ושאלות חישוב. שאלות גרפים לפניכם שלושה גרפים של העתק (x) כפונקציה של זמן (t). תארו במילים את כל אחד משולשת סוגי התנועה. האם שלושת הגופים יצאו מאותו מקום? מה המהירות הממוצעת של כל אחד מהגופים? פתרון 1. גרף 1: זו תנועה במהירות משתנה. ניתן …

תנועה בקו ישר לקריאה »