חילוק

חילוק עם שארית

על מנת להבין דף זה, יש לדעת את לוח הכפל היטב. הסבר לפעמים כשמחלקים מספר אחד במספר אחר, הם לא מתחלקים בדיוק. במקרה כזה, נשארת שארית. השארית תמיד תהיה קטנה מהמחלק (המספר בו חילקנו). למשל, ננסה את התרגיל הבא: = 5 : 11 11 לא מתחלק ב-5, אבל 10 כן מתחלק ב-5 לפי לוח הכפל: …

חילוק עם שארית לקריאה »

חילוק ב-9

בדף זה נלמד לחלק ב-9. על מנת להצליח בדף זה, וודאו שאתה יודעים היטב את הדפים הבאים: הכפולות הקטנות של 9 הכפולות הבינוניות של 9 הכפולות הגבוהות של 9 אם אינכם מצליחים לפתור את התרגילים השתמשו בתרגיל הכפל הדומה כמו בדוגמה הבאה. דוגמה = 9 : 27 פתרון נעזר בתרגיל הכפל: 27 = 3 * …

חילוק ב-9 לקריאה »

חילוק ב-8

בדף זה נלמד לחלק ב-8. על מנת להצליח בדף זה, וודאו שאתה יודעים היטב את הדפים הבאים: הכפולות הקטנות של 8 הכפולות הבינוניות של 8 הכפולות הגבוהות של 8 אם אינכם מצליחים לפתור את התרגילים השתמשו בתרגיל הכפל הדומה כמו בדוגמה הבאה. דוגמה = 8 : 24 פתרון נעזר בתרגיל הכפל: 24 = 3 * …

חילוק ב-8 לקריאה »

חילוק ב-7

בדף זה נלמד לחלק ב-7. על מנת להצליח בדף זה, וודאו שאתה יודעים היטב את הדפים הבאים: הכפולות הקטנות של 7 הכפולות הבינוניות של 7 הכפולות הגבוהות של 7 אם אינכם מצליחים לפתור את התרגילים השתמשו בתרגיל הכפל הדומה כמו בדוגמה הבאה. דוגמה = 7 : 14 פתרון נעזר בתרגיל הכפל: 14 = 2 * …

חילוק ב-7 לקריאה »

חילוק ב-6

בדף זה נלמד לחלק ב-6. על מנת להצליח בדף זה, וודאו שאתה יודעים היטב את הדפים הבאים: הכפולות הקטנות של 6 הכפולות הבינוניות של 6 הכפולות הגבוהות של 6 אם אינכם מצליחים לפתור את התרגילים השתמשו בתרגיל הכפל הדומה כמו בדוגמה הבאה. דוגמה = 6 : 12 פתרון נעזר בתרגיל הכפל: 12 = 2 * …

חילוק ב-6 לקריאה »

חילוק ב-4

בדף זה נלמד לחלק ב-4. על מנת להצליח בדף זה, וודאו שאתה יודעים היטב את הדפים הבאים: הכפולות הקטנות של 4 הכפולות הבינוניות של 4 הכפולות הגבוהות של 4 אם אינכם מצליחים לפתור את התרגילים השתמשו בתרגיל הכפל הדומה כמו בדוגמה הבאה. דוגמה = 4 : 8 פתרון נעזר בתרגיל הכפל: 8 = 2 * …

חילוק ב-4 לקריאה »

חילוק ב-5

בדף זה נלמד לחלק ב-5. על מנת להצליח בדף זה, וודאו שאתה יודעים היטב את הדפים הבאים: הכפולות הקטנות של 5 הכפולות הבינוניות של 5 הכפולות הגבוהות של 5 אם אינכם מצליחים לפתור את התרגילים השתמשו בתרגיל הכפל הדומה כמו בדוגמה הבאה. דוגמה = 5 : 15 פתרון נעזר בתרגיל הכפל: 15 = 3 * …

חילוק ב-5 לקריאה »

חילוק ב-3

בדף זה נלמד לחלק ב-3. על מנת להצליח בדף זה, וודאו שאתה יודעים היטב את הדפים הבאים: הכפולות הקטנות של 3 הכפולות הבינוניות של 3 הכפולות הגבוהות של 3 אם אינכם מצליחים לפתור את התרגילים השתמשו בתרגיל הכפל הדומה כמו בדוגמה הבאה. דוגמה = 3 : 6 פתרון נעזר בתרגיל הכפל: 6 = 2 * …

חילוק ב-3 לקריאה »