משוואות לוגריתמיות

בדף זה נלמד כצד פותרים מספר סוגים של משוואות לוגריתמיות.

חוקי הלוגרתמים שאתם צריכים לדעת

 1. log a(x*y) = logax + logay
 2. log a(x/ y) = logax – logay
 3. logaxn = nlogax
 4. alogax = x
 5. כלל של שינוי בסיס הלוג:

בפתרון תרגילים משתמשים הרבה בפונקציית לן, ועבורה החוקים נראים כך:

 1. ln(x*y) = ln x + ln y
 2. ln(x/ y) = ln x – ln y
 3. ln xn = n*ln x
 4. elnx = x
 5. אם המשוואה כולה בלן אין צורך לשנות את בסיס הלוג.

כללים נוספים שניתן להשתמש בהם בפתרון משוואות לוגריתמיות :

 1. לוגריתם של המספר 1 הוא 0 לכל בסיס, כלומר loga1 = 0.
 2. ניתן לכתוב כל מספר בצורת לוגריתם. למשל את המספר 3 ניתן לכתוב בצורה של log28 = 3.

1.משוואות הנפתרות בעזרת הגדרת הלוגריתמים

במשוואת אלו יהיה לכם לוגרתמים אחד בלבד בצד אחד של המשוואה ומספר בצד השני.
לפי הגדרת הלוגריתם , אם מתקיים loga(x) = y , אז :  ay = x.

תרגיל 1

log 3 (2x + 1) = 2

לחצו לצפייה בפתרון

נשתמש בהגדרת הלוגריתם,
לפי הגדרת הלוגריתם , אם מתקיים loga( f(x) ) = y , אז :  (ay = f(x.
במקרה שלנו –
* a = 3
* y = 2
* f(x) = 2x + 1

לכן מתקיים :
3² = 2x + 1
2x + 1 = 9
2x = 8
x = 4

תרגיל 2

log 3 (3x + 54) = 4

פתרון

לחצו לצפייה בפתרון

נשתמש בהגדרת הלוגריתם,
לפי הגדרת הלוגריתם , אם מתקיים loga( f(x) ) = y , אז :  (ay = f(x.
במקרה שלנו –
* a = 3
* y = 4
* f(x) = 3x + 54

לכן מתקיים:
3x + 54  =  34
3x + 54 = 81
3x = 27
פתרון המשוואה : x = 3
(מכיוון ש:  33 = 27)

תרגיל 3

log 4 (32 + 2x) = 3

פתרון

לחצו לצפייה בפתרון

נשתמש בהגדרת הלוגריתם,
לפי הגדרת הלוגריתם , אם מתקיים loga( f(x) ) = y , אז :  (ay = f(x.
במקרה שלנו –
* a = 4
* y = 3
* f(x) = 32 + 2x

לכן מתקיים:
43  = 32 + 2x
2x + 32 = 64
2x = 32
נוציא log בבסיס 2 לשני האגפים.
log2(2x) = log232
* loga(ax) = x
לכן:
x = log232 = 5

פתרון המשוואה : x = 5

2.משוואות הנפתרות על ידי גורם משותף או משוואה ריבועית

במשוואות הללו תצטרכו להוציא גורם משותף. או שתצרכו להציב על מנת להפוך את המשוואה הלוגרתמית למשוואה ריבועית.

הכללים על פיהם עליכם לפעול:

 1. לבדוק האם יש גורם משתף או האם ניתן להפוך למשוואה ריבועית.
 2. אם יש מספר לוגרתמים במשוואה עליכם לאחד איברים בעזרת הכללים הללו:
  log a(x*y) = logax + logay
  log a(x/ y) = logax – logay
 3. אם יש לוגרתמים עם בסיס שונה עליכם להשתמש בנוסחה הזו על מנת ליצור בסיס זהה.
  logax = logbx : logba

דוגמאות לתרגילים הנפתרים בצורה הזו:

1.משוואה הנפתרת על ידי גורם משותף

4ln x – ln²x = 0

לחצו לצפייה בפתרון

נוכל להוציא גורם משותף מחוץ לסוגריים – ln x.
lnx ( 4 – lnx) = 0
למשוואה מסוג זה ישנם 2 פתרונות:
*     ln x = 0
x = 1
*   0 = (ln x – 4)
ln x = 4
נפעיל e בחזקת 2 האגפים.
elnx = e4
*חוקי לוגריתמים : elnx = x
x = e4

לכן הפתרונות : x1 = 1,   x2 = e4

2. משוואה הנפתרת על ידי הצבה והפיכה למשוואה ריבועית

2ln x + 8 = (lnx)²

פתרון

לחצו לצפייה בפתרון

הפונקציות הלוגריתמיות מוגדרות כאשר
x > 0

נציב t = lnx.
ואז מתקיים:
2t + 8 = t²
t² – 2t – 8 = 0
פירוק לגורמים:
t – 4)*(t + 2) = 0)
לכן : t1 = 4,   t2 = -2.

כעת נחזור להצבה המקורית : t = lnx
1. ln x = 4
על פי הגדרת הלוגריתמים נקבל:
x = e4

2. אפשרות שנייה:
ln x = -2
על פי הגדרת הלוגריתמים נקבל:
x = e-2

לכן הפתרונות:   x1 = e4 , x2 = e-2

3.משוואות בהם צריך לאחד לוגריתמים

תרגיל 1

ln x + ln (x – 2) = 0

לחצו לצפייה בפתרון

הפונקציות הלוגריתמיות מוגדרות כאשר x > 2.

מחוקי הלוגריתמים : log a(x*y) = logax + logay
לכן נוכל לכתוב את המשוואה כך:
ln [ x*(x-2) ] = 0
ידוע כי ln 1 = 0.
לכן:
x*(x-2) = 1
x2 – 2x = 1
x2 – 2x – 1 = 0
נפתור את המשוואה:*  x = 1 – √2 הוא מספר שלילי. (2√ גדול מ -1)
לכן הוא אינו בתחום ההגדרה של המשוואה הלוגריתמית הזו. (תחום ההגדרה – x > 2)

לכן פתרון המשוואה :   x = 1 + √2

 

תרגיל 2

log3x + log9x² = 4

פתרון

המשוואה מוגדרת כאשר x > 0.

אנו רוצים להפוך את שני האיברים שבצד השמאלי לאיבר אחד.
על מנת לעשות זאת עלינו לגרום להם להיות עם אותו בסיס.

החוק הלוגרתמי שמאפשר לשנות בסיס הוא:

נשתמש בחוק זה עבור האיבר
log9x2
כמו כן בשלב השני נשתמש בחוק:
logaxn = nlogax

נציב את מה שקיבלנו במשוואה המקורית:
log3x + log9x² = 4
log3x + log3x = 4
2log3x = 4
log3x = 2
לפי הגדרת הלוגריתם, אם מתקיים loga x  = y , אז :  ay = x.
לכן: x = 32 = 9
פתרון המשוואה : x = 9

4.משוואות בהם הלוגריתמים מופיע בחזקה

משוואות בהם הלוגרתמים מופיע בחזקה של המשוואה, במשוואות הללו יש להוציא לוגרתמים לשני צדדי המשוואה ולהשתמש בכלל:
loga(ax) = x

תרגיל 1

פתרון

תחום הגדרה:
16x > 0
x > 0
וגם:
lg4 16x + 1 > 0
lg4 16x  > – 1
16x > 4-1 = 0.25
x > 0.015625

תחום ההגדרה הוא:
x > 0.015625

פתרון המשוואה
נוציא לוגריתם בבסיס x לשני צדדי המשוואה:

מחוקי הלוגריתמים : loga(ax) = x
לכן:
log416x + 1 = logx 256
על-מנת ליצור בסיס משותף , נמיר את הלוגריתם בבסיס x לבסיס 4,
לפי הכלל של שינוי בסיס הלוגריתם :   logax = logbx : logb .
לכן:
log416x + 1 = log256 / log4 x
*לפי חוקי לוגריתמים : log a(x*y) = logax + logay
לכן : log416x = log4x + log416
נקבל:
log4x + log416 + 1 = log256 / log4 x
*log416 = 2
*log4256 = 4
log4x + 2 + 1 = 4 / log4 x
log4x + 3 = 4 / logx

נכפול ב: logx.
log4x)2 + 3*log4x = 4)

כעת על מנת לפתור את המשוואה נציב t = log4x
נקבל:

t2 + 3t = 4
t2 + 3t – 4 = 0
פירוק לגורמים:
t + 4) * (t – 1) = 0)
t1 = -4 , t2 = 1

לכן:
* log4x = 1
x = 41 = 4
*log4x = – 4
x = 4-4 = 1/256

פתרונות המשוואה:

x1 = 4
x2 = 1/256

עוד באתר:

אהבתם? שתפו עם בני משפחה וחברים

יש לכם שאלה? דברו איתי בצאט או השאירו תגובה
מצאתם טעות? יש לכם רעיון לשיפור האתר? כתבו לי 

2 מחשבות על “משוואות לוגריתמיות”

 1. מה יותר קטן?
  (log√2(0.5
  log2 0.5
  log0.5 √2
  איך פותרים את זה? (0.5, 2√ , 2, הראשונים שמופיעים אחרי log הם הבסיסים. לא יודע איך לרשום זאת במקלדת)
  תודה

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום טל
   על מנת לפתור אתה יכול להשתמש במשוואה של שינוי בסיס הלוג הרשומה למעלה ולשנות את כל הבסיסים ל 2.
   לאחר מיכן להשתמש בחוקי חזקות ובעובדה שהמספרים שורש 2 ו 0.5 הם חזקה של 2 (עליך לרשום אותם כחזקה של 2).
   מקווה שזה עוזר, בהצלחה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.