הוצאת גורם משותף

על מנת להצליח בנושא גורם משותף עליכם לדעת:

 1. פתיחת סוגריים (לדעת ב 100%).
 2. כפל חזקות ברמה בסיסית (הכרת הנוסחה  am+n = am * an.).

בדף זה 7 חלקים:

 1. וידאו מסכם.
 2. דוגמאות והסבר להוצאת גורם משותף.
 3. האם להוציא מינוס כגורם משותף.
 4. מכשולים בהוצאת גורם משותף.
 5. תרגילים: גורם משותף שהוא מספר.
 6. תרגילים: גורם משותף שהוא משתנה.
 7. תרגילים: מכנה משותף שהוא משתנה ומספר ביחד.

חלקים נוספים בדף שהם מעבר לנדרש כידע ראשוני:
8.פתרון משוואות בעזרת גורם משותף.
9.צמצום שברים בעזרת גורם משותף.

חלקים 4,5,6,7,8 הם למנויים בלבד.

1.וידאו מסכם

ניתן ללמוד את החומר מוידאו זה או ללמוד מהמשך הדף שם תמצאו הסברים כתובים וסרטונים קצרים יותר.

2.הסבר ודוגמאות

הוצאת גורם משותף שהוא משתנה מבוססת על חוק חזקות האומר:
am+n = am * an
בעזרת חוק חזקות זה אנו יכולים לרשום למשל:
x5 = x3 * x2

ניתן להוציא משתנה כגורם משותף למספר ביטויים רק אם כל הביטויים כוללים את המשתנה.
הגורם המשותף תמיד יהיה החזקה הקטנה ביותר שנמצאת על המשתנה.

דוגמה 1
2x4 – 7x²

פתרון
החזקה הקטנה היא x² לכן היא הגורם המשותף.
2x4 – 7x² = 2x² * x² – 7* x²
(x²(2x² – 7 =

דוגמה 2
5x6  + 8x4

פתרון
החזקה הקטנה ביותר היא x4.
נוציא את  x4 כגורם משותף.
(5x2 * x4 + 8 * x4 = x4 (5x² + 8

דוגמה 3 (גורם משותף שהוא מספר)
3x2 + 6a2

פתרון
הגורם המשתף של המספרים הוא 3.
3 הוא הגורם המשותף ולכן ניתן לכתוב:
(3x2 + 3*2a2 = 3(x2 + 2a2

דוגמה 4 (שלושה איברים)
הוציאו גורם משותף בתרגיל הבא:
2a5 + 8a6 + 4a3

פתרון
a³ הוא הגורם המשותף של החזקות.
2 הוא הגורם המשותף של המספרים.
2a³  הוא הגורם המשותף.

נכתוב את התרגיל כך:
2a3 * a2  +  2a3 * 4a3   +  2 * 2a3
הגורם המשותף הוא:
2a3
והתרגיל לאחר הוצאת הגורם המשותף נראה כך:
(2a3 (a2 + 4a3 +2

דוגמה 5
הוציאו גורם משותף לשלושת האיברים בתרגיל הבא:
x3 + x2 + 7

פתרון
בתרגיל זה לא ניתן להוציא גורם משותף לשלושת האיברים.
כי באיבר האחרון אין x, ועל מנת להוציא גורם משותף האיבר צריך להיות משותף לכל האיברים.

3.האם להוציא מינוס כגורם משותף

נניח שיש לנו את התרגיל:

3x² – 6 =

אז יש לנו שתי אפשרויות לפתור את התרגיל.

ללא הוצאת מינוס:

3x² – 6 = 3(x² – 2)

או עם הוצאת מינוס:

3x² – 6 = -3(-x² + 2)

שני הפתרונות הללו נכונים – כי כאשר פותחים את הסוגריים בשני המקרים חוזרים אל הביטוי המקורי.

אז במה נבחר?

נבחר במה שנוח לנו (למעט מקרה אחד שיפורט בהמשך).

לי באופן נוח יותר במקרה כזה לא להוציא מינוס, כי זה גורם לי לכתוב מינוס בתוך הסוגריים.

אבל במקרה כזה:

-3x² – 6 =

במקרה זה אני אעדיף להוציא מינוס, כי זה "חוסך" לי מינוס בתוך הסוגריים:

-3x² – 6 = – 3(x² + 3)

מקרה שבו נבחר מה שצריך ולא מה שנוח

במידה והוצאת מינוס או אי הוצאת מינוס תשפיע על האפשרות שלנו לצמצם את השבר, נבחר באפשרות שמאפשרת לנו לצמצם את השבר.

למשל:

תחום הגדרה x ≠ -1.

במקרה זה נוציא 3- במונה על מנת שנוכל לצמצם עם המכנה.

4.מכשולים בהוצאת גורם משותף

1.כאשר בתוך הסוגריים נשאר המספר 1

דוגמה 1
הוציאו גורם משותף בתרגיל הבא:
x3 + 2x5

פתרון
x³ היא החזקה המשותפת.
לכן אנו יכולים לכתוב את התרגיל גם כך:
x3 * 1 + x3 * 2x2
אנו רואים ה x3 משותף לשני האיברים לכן ניתן להוציא אותו כגורם משותף.
(x3 (1 + 2x2

כיצד נדע שהגענו לתשובה הנכונה?
אם נפתח סוגריים נגיע אל הביטוי המקורי:
x3 (1 + 2x2 ) = x3 + 2x5

*הערה
יש תלמידים שלא ברור להם למה אנו צריכים את המספר 1 בביטוי כאן:
(x3 (1 + 2x2
והתשובה היא שאם נשמיט את ה 1 כאשר נפתח סוגריים לא נחזור לביטוי המקורי.
x3 * ( 2x2 ) =  x5
זו תשובה שגויה.
ה 1 קיים כי:
x3 * 1 = x3

דוגמה 2
הוציאו גורם משותף בתרגיל הבא:
x – x10

פתרון
אנו יודעים כי:
x = x1
x1 היא החזקה המשותפת. לכן ניתן לכתוב את התרגיל המקורי כך:
x1 – x1 * x9

אנו רואים כי הגורם המשותף הוא x1
(x1 * 1 – x1 * x9 = x1 (1 – x9

2.כאשר יש שני איברים הפוכי סימן בתוך סוגריים

 

ההסבר למכשול זה נועד לתלמידים מצטיינים.

שאלה מקדימה להוצאת הגורם המשותף.
אם יש את הביטוי:

3 * (x – 2)

ומבצעים את השינוי הבא

-3 * (x – 2)

מה ניתן לשנות בשני האיברים שבתוך הסוגריים בביטוי השני כדי שהביטוי השני יהיה שווה לביטוי הראשון.

תשובה
השינוי הוא בעצם הכפלה של המספר שמחוץ לסוגריים ב 1-.
אם נכפיל את האיברים שבתוך הסוגריים ב 1-, כלומר נהפוך להם הסימן זה היה כאילו הכפלנו את הביטוי המקורי שלמעלה ב:

-1 * -1 = 1

לסיכום, זה ביטוי השווה לביטוי הראשון:

-3 * (-x + 2)

לכן
כאשר נקבל שני סוגריים שבתוך סוגריים אחד יש שני איברים הפוכי סימן לאיברים שבסוגריים השני נהפוך את סימן האיברים שבתוך הסוגריים וגם את הסימן של המספר שלפני הסוגריים.
כך בעצם הכפלנו את הביטוי פעמיים ב 1-. ומכוון ש:

-1 * -1 = 1

לא שיננו את ערך הביטוי.

דוגמה
הוציאו גורם משותף בביטוי הבא:

3 * (x – 4) + x (4 – x)

פתרון
נשים לב ששני הביטויים (x,4) בתוך הסוגריים הם הפוכי סימן.
4 מופיע בסוגריים הראשון כשלילי ובסוגריים השני כחיובי.
x מופיע בסוגריים הראשון כחיובי ובסוגריים השני כשלילי.

לכן נכתוב כך:

3 * (x – 4) + x (4 – x) = 3 * (x – 4) – x (-4 + x)
(x – 4) * (3 – x)

דוגמאות מהירות להוצאת גורם משותף

בחלק זה דוגמאות ללא הסברים.

דוגמה 1
2x4 + 3x2 = x2 * 2x2 + x2 * 3
(x2(2x2 + 3

דוגמה 2
4x5 + 8x2 = 4x² *x² + 4x² *2
(4x² (x³ + 2

דוגמה 3
6x10 – 2x12 =3 * 2x10 – x² * 2x10
(2x10(3 – x²

דוגמה 4
4x³ – 8x5 = 4x³ * 1 – 4x³ * 2x²
(4x³(1 – 2x²

5.תרגילים: הוצאת גורם משותף שהוא מספר

הודעה זו מסתירה תוכן המיועד למנויים בלבד.
לחצו כאן כדי לבחור את המנוי המתאים לכם.

מנויים באתר יכולים לשאול שאלות גם:
1.וואטסאפ: 0527-586-585
2.דרך המייל: help@m-math.co.il

מי שאינו מנוי יכול להשאיר שאלה על ידי השארת תגובה באתר.

להגיב על משה ביטול התגובה

השאירו שאלה או תגובה באתר. אין צורך להשאיר אימייל (השירות זמין לכולם ללא תשלום).

31 מחשבות על “הוצאת גורם משותף”

 1. שלום :)
  יש לי פונקציה : fx= tan^2x-tan^2x • sin^2x
  ניסיתי לפשט אותה, (הכל בריבוע ועם איקס)
  Sin/ cos – sin/cos• sin
  עכשיו השאלה שלי היא אם אני יכולה להוציא גורם משותף?
  תודה!

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   לא בטוח שאני קורא נכון את מה שכתוב כאן ולא רוצה להטעות.
   אבל אם יש סינוס בכל המונים ניתן להוציא אותו.
   כמו כן הייתי בודק את האפשרות לכתוב את התרגיל המקורי עם מכנה יחיד – ומשם להוציא גורם משותף.

   1. כאילו sin / cos-cos•1?
    ומה זה אומר מכנה יחיד ? אני יכולה לשים שם רק 1 לא? אז עדיין אין לי מה להוציא משותף
    שוב תודה

    1. לומדים מתמטיקה

     אני לא מבין את סדר הדברים ומה תוצאה של מה. לכן אענה רק על מה הכוונה מכנה יחיד
     זו הפונקציה המקורית
     tan^2x-tan^2x • sin^2x
     יש בה שני ביטויים שהמכנה שלהם הוא cos בריבוע.
     לכן ניתן לכתוב אותם עם קו שבר יחיד כאשר במכנה יש cos בריבוע.

 2. דבר ראשון אני רוצה לאמר תודה רבה! האתר עוזר לי מאוד!
  ודבר שני- ראיתי שיש טעות ב "דוגמאות מהירות להוצאת גורם משותף", דוגמה 2:
  האגפים שם לא שווים, אם פותרים את התרגיל רואים שהאגף הימני לא שווה לאגף השמאלי.

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   הדוגמה הזו

   4x^5 + 8x^2 = 4x² *x² + 4x² *2
   (4x² (x³ + 2

   היא דוגמה נכונה.
   אם פותחים את הסוגריים שבסוף מקבלים את הביטוי שבהתחלה.

   1. שלום

    קודם כל אלף תודות האתר מדהיייייים , אני לא מבין איך הפתרון הזה נכון

    לא אמור להיות 4x^2(x^3*2)
    אשמח להסבר
    נ.ב – אפשר שעורים פרטיים אצלך ? אני מאזור מטה יהודה
    תודה אורי

    1. לומדים מתמטיקה

     שלום
     תודה על המחמאות, אני לא נותן שיעורים פרטיים.
     לא הבנתי על איזה תרגיל מדובר, אם תוכל לכתוב את מספרו וגם לכתוב איזה שלב בפתרון אינו מובן.

 3. בחלק 2 בדף זה (הוצאת גורם כשיש 2 סוגריים עם סימנים הופכיים) בסוף הדוגמה כתוב: "לכן נכתוב כך:
  ((x)+ 4– )(x) – 3*(x – 4) + x (4 – x) = 3* (x – 4)
  ((x) + 3) * (x- 4)=
  ולא הבנתי בתוצאה הסופית למה לכפול את (x-4) ב ((x) + 3) ולא ב ((x) – 3) הרי שלב קודם הסימן של הx מחוץ לסוגריים היה –
  (סליחה על הסוגריים המיותרים באיקסים שבתרגיל פשוט בלעדיהם האיקסים קפצו לתחילת השורה..)

 4. ערב טוב
  בהוצאת גורם משותף ל 3 איברים
  תרגיל 10
  הוצאת גורם משותף איקס וואי
  במחובר השלישי לאחר הפירוק רשמת מינוס שלוש וואי
  רציתי לדעת איך זה מתבצע כי לפי מה שהבנתי האיקס אמור להיכפל במינוס מכיוון שהוא נמצא לפני הוואי
  תודה מראש

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   כאשר מבצעים כפל אין חשיבות לסדר בו כופלים.
   למשל:
   x * y * (-1) = y * (-1) * x
   לכן אם יש ביטוי xy וכופלים אותו ב (-) ניתן לרשום את התוצאה כ xy- או yx-.

 5. הי .
  בתרגיל המכיל מספרים אני יכול להוציא גורם משותף מספר חיובי ומספר שלילי . באחד הספרים ראיתי שצריך להוציא את הגורם הכי גדול . זה אומר שאם אני מתלבט להוציא 2 או מינוס שתיים בתרגיל מסויים שהוא הגורם משותף אני מוציא 2 ? כי 2 יותר גדול ממינוס 2 או שזה לא משנה ?
  מה שאומר שתמיד אני אוציא מספרים חיוביים כי הם יותר גדולים משליליים או שלא הבנתי בדיוק מה זה הגורם הגדול ביותר .
  מה הכוונה לגורם גדול ביותר ?
  תודה מראש !

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום ניר
   הכוונה היא שצריך להוציא את המספר הכי גדול בערך המוחלט.
   כלומר זה לא משנה אם תוציא את 2 או 2-.
   לכן, אתה צריך להוציא כגורם משותף מספרים חיוביים ושליליים ולא רק חיוביים.

 6. מסתבך לי תמיד הוצאת גורם משותף עם חזקה בריבוע, איך אתה מוציא את זה? למשל בתרגילים 5 6 בדף זה, אם אני לא יודע כמה הוא X איך אני יכול להוציא החוצה?

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   1.כאשר יש x על כל האיברים ה x שיוצא החוצה הוא ה x אם החזקה הקטנה ביותר.
   2.כאשר x הוא לא על כל האיברים ה x לא יוצא כגורם משותף.
   הוצאת גורם משותף מבוססת על כפל חזקות. אם תבין את זה זה יקל עליך
   https://www.m-math.co.il/math-9th-grade/multiplying-exponents/
   אם התשובה לא עזרה חזור אליי.

   1. כפל חזקות והוצאת גורם משותף אני יודע, מה שהתכוונתי זה למקרים שיש במשוואה X ו-X^2, [כמו בתרגיל 5 של השברים בדף הזה] ואני רואה שמוציאים אותו בX גורם משותף, ואני לא מבין איך זה יוצא, כי X^2 זה לא 2X, אלא מספר כלשהו שאיני יודע מהו והוא נכפל בעצמו, ולכאורה אין לי שום דרך לדעת מה הוא ה-X?!

    1. לומדים מתמטיקה

     אתה לא יודע את הערך המספרי של מה שאתה מוציא אלא אתה יודע שגודלו x.
     כמו שבפתרון משוואה עם נעלם אחד לפעמים מוסיפים 2x לשני צדדי המשוואה, לא יודעים בדיוק כמה מוסיפים אלא יודעים שהגודל הוא 2x.
     אם זה מה שאמרת, לא בטוח שהבנתי.

     1. אכתוב את הדוגמא שהסתבכתי בה,בתרגיל 5 למעלה – הוצאת גורם משותף בשברים.
      (3X+6X^2 = 3x(1+2X
      איך ה- 6X^2 נהפך להנ"ל?

      1. היה חסר לי כינוס איברים עם חזקות ולכן לא הבנתי את הנ"ל.
       תודה רבה לך אני לומד באופן עצמאי וממש מחכים מהאתר שלך, האתר הזה מדהים ועוד יותר מדהים שכל החומר בחינם.

       1. את/ה בעצם מפרק/ת את המשוואה ומחבר/ת אותה מחדש ואז יוצא לך 3 * 2 * x * x
        3 * 2 זה 6 ו x * x זה x^2 את/ה מכפיל את שניהם כי יש ביניהם כפל ויוצא לך 6x^2 מקווה שעזרתי😁

  1. לומדים מתמטיקה

   שלום
   תחום הצבה במשוואה או באי שוויון אלו הם קבוצת מספרים אשר ניתן להציב אותם במשואה והמשוואה תהיה מוגדרת.

   מתי משוואה לא מוגדרת? למשל עם מכנה המשוואה שווה ל 0. זה הופך את המשוואה ללא מוגדרת.

   איך מוצאים את תחום ההצבה? במשוואות הראשונות שלומדים בכיתה ח משווים את המכנה ל 0. כאשר x גורם למכנה להיות שווה ל 0 זה ערך שלא נמצא בתחום ההצבה.
   מידע מפורט יותר ודוגמאות תמצאי בקישור
   http://www.m-math.co.il/math-8th-grade/domain-of-equation/
   מקווה שעזרתי

להגיב על משה ביטול התגובה

השאירו שאלה או תגובה באתר. אין צורך להשאיר אימייל (השירות זמין לכולם ללא תשלום).