דמיון משולשים יסודות

1.

2.

באיזה משפט דמיון עושים את השימוש הרב ביותר?

3.

4.

שאלות 4-5 מתייחסות לאותו שרטוט.
5.

שאלה זו מתייחסת לשרטוט ולתשובה של השאלה מעל.
אם שטח משולש ABC הוא 8. מה הוא שטחו של משולש EDF?

6.

7.

8.

9.

נתון דמיון משולשים ABC ∼ FDE. גדלי הצלעות הידועים הם
FD = 6,  AC = 24,  BA = 18, BC = 15
מה גודלה של הצלע ED?

10.

ידוע שהמשולשים ABC ו FDE הם משולשים דומים.
גודל שטח משולש FDE הוא 1/4 (רבע) משטח משולש ABC.
גודל הצלע AC הוא 17. מה גודלה של הצלע FE?

11.

שאלת בונוס: שילוב של בעיה מילולית עם דמיון משולשים


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.