נגזרת מנה

אם נתונות לנו שתי פונקציות שהקשר בניהן הוא קשר של חילוק.

אז הנגזרת מתקבל על ידי שימוש בנוסחה.

נגזרת מנה

נגזרת מנה

בדף זה נלמד להשתמש בנוסחה הזו עבור מספר סוגים של נגזרות:

  1. נגזרת מנה שבה יש רק מספר במונה.
  2. נגזרת מנה עם פולינום במונה ובמכנה (כולל פרמטרים)
  3. נגזרת מנה עם פונקציית שורש במונה או במכנה.

חוקי חזקות:
על מנת לפתור תרגילים הרבה פעמים נצטרך להשתמש בחוקי חזקות.
החוקים השימושיים ביותר הם:

על מנת לפתח את המכנה נשתמש בחוק האומר:
ab)n = an * bn)

על מנת לצמצם בסוף התרגיל נשתמש בחוק האומר:
am : an = am – n.

כמו כן עליכם לדעת נגזרת מכפלה לפני שאתם לומדים את דף זה.

נגזרת מנה שבה יש רק מספר במונה

הנגזרת של מספר היא 0.
אם:
f (x) = 2
אז:
f ' (x) = 0.

לכן כאשר יש לנו רק מספר במונה  זה מצמצם את מספר האיברים שלנו.

תרגיל 1

פתרון
הנוסחה שלנו היא:

נגזרת מנה

f (x ) = 10
f ' (x) = 0
g (x) = 3x²
g ' (x) = 6x

נגזור את הפונקציה:

הנגזרות מסומנות באדום

הנגזרות מסומנות באדום

תרגיל 2

פתרון
f (x ) = -4
f ' (x) = 0
g (x) = 2x7
g ' (x) = 14x6

הערה
מדוע לא התייחסנו למצב שבו יש רק מספר במכנה? כיצד נגזור את המצב הזה?

התשובה היא שניתן לכתוב היא 0.375 = 3/8.
ואז אנו הופכים את הפונקציה לפונקציית פולינום שקל לגזור.
h (x) = 0.375 x²
h ' (x) 0.75x

זו דרך קלה בהרבה משימוש בנוסחה של פונקציית מנה.

נגזרת מנה שבה יש פולינומים במונה ובמכנה

חזרה על נגזרת פולינום תוכלו לעשות בקישור.

תרגיל 1

פתרון

f (x ) = 5x
f ' (x) = 5
g (x) = 2x³ – 6
g ' (x) = 6x²

 

תרגיל 2

פתרון

f (x ) = 7x² – x
f ' (x) = 14x – 1
g (x) = 1 – x³
g ' (x) = -3x²

בתרגיל זה לא נבצע פתיחת סוגריים וכו.

תרגיל 3

פתרון

f (x ) = x² -2x + 1
f ' (x) = 2x – 2
g (x) = x² + 5
g ' (x) = 2x

נשתמש בהוצאת גורם משותף ופירוק הטרינום

נשתמש בהוצאת גורם משותף ופירוק הטרינום

בשלב האחרון השתמשנו בפירוק הטרינום, זה לא הכרחי היה ניתן להשאיר את התשובה כמו שהיא בתחילת השורה האחרונה.

תרגיל 4 (עם פרמטר וכפל במונה)

פתרון
אנחנו עדיין לא יודעים לגזור נגזרת מהסוג הזה.
עלינו להשתמש בנוסחאות הכפל המקוצר ולפתוח סוגריים על מנת לגזור.

את הביטוי הזה אנו יודעים לגזור.
נתייחס לפרמטר a כאילו הוא מספר.

f (x ) = 4x² + 4xa + a²
f ' (x) = 8x + 4x
g (x) = a – x
g ' (x) = -1

תרגילים הכוללים נגזרת שורש

חזרה על נגזרת שורש תוכלו לעשות בקישור.

תרגיל 1

פתרון

f (x ) = 3
f ' (x) = 0
g (x) = 1 – √x
(g ' (x) = 1/(2√x

 

תרגיל 2

פתרון

שימוש בנגזרת מנה בפונקציה הזו ייתן תרגיל ארוך ולא לצורך.
ניתן להשתמש בשוויון:
x0.5 = √x

ואז נשתמש בחוק החזקה האומר:
am : an = am – n

נהפוך את הפונקציה לפשוטה יותר:

ואז נגזור:

 

עוד באתר:

שאלה שאלות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.