קנה מידה

הגדרה וקריאה נכונה של קנה מידה

קנה מידה הוא היחס בין גודל בשרטוט לבין גודל במציאות.

קנה מידה יכול לשמש להקטנה או הגדלה

כאשר כותבים: קנה מידה 1:10 מתכוונים שבמציאות הגודל גדול פי 10 ביחס לשרטוט.
כאשר כותבים קנה מידה 10:1 מתכוונים שהגודל בשרטוט גדול פי 10 מהמציאות.

1:10 מציאות יותר גדולה.
10:1 מציאות יותר קטנה.

דברים נוספים שעליכם לדעת:

1.עליכם לדעת לשרטט שרטוט בסיסי על פי קנה מידה. כלומר יתנו לכם שרטוט ויגידו שעליכם לשרטט אותו בקנה מידה של 1:3. במקרה זה עליכם לשרטט כל חלק בגודל פי 3 מהשרטוט המקורי.

2. עליכם לדעת להסיק קנה מידה מתוך שרטוט.
יוצגו לכם שני שרטוטים ועליכם להסיק מהשרטוטים מה הוא קנה המידה.
עושים זאת על ידי מדידה של חלקים זהים בשני השרטוטים וחישוב היחס בניהם.

3. עליכם לדעת לשנות מידות לצורך רישום קני מידה. למשל לעבור מק"מ למטרים.

4. חזרה על נושא קנה מידה ניתן לעשות בדף קנה מידה כיתה ו.

תרגילים

תרגיל 1

שרטוטו בניין בקנה מידה של 1:100 ביחס למציאות.
בשרטוט גובה הבניין היה 50 ס"מ. מה גובה הבניין במציאות?
במציאות רוחב הבניין הוא 100 מטרים. מה רוחב הבניין בשרטוט?

פתרון

על פי הקנה המידה המציאות גדולה פי 100 מהשרטוט. לכן:

 1. 50*100= 5000. גובה הבניין הוא 5,000 ס"מ (או 50 מטר).
 2. 100:100=1. רוחב הבניין בשרטוט הוא 1 מטרים.

ניתן לפתור את השאלה גם בעזרת טבלה:

במציאות בשרטוט
100 1
? 50

המספר החסר הוא 50 * 100 = 5,000

תרגיל 2

אורך עכביש במציאות הוא 7 ס"מ. שרטטו אותו בקנה מידה של 40:1. מה גודל אורך העכביש בשרטוט?

פתרון

7*40=280.
אורך העכביש בשרטוט הוא 280 ס"מ או 2.8 מטרים.

ניתן לפתור גם בעזרת טבלה:

שרטוט מציאות
40 1
? 7

המספר החסר בטבלה הוא 40 * 7 = 280.

תרגיל 3

בטבלה המצורפת יש טורים של גודל במציאות, גודל בשרטוט וקניה מידה. נתונים 2 מהטורים. השלימו את הטור החסר.

השלמת ערכי קנה מידה

פתרון

 1. נתון כי הגודל במציאות הוא 100 ס"מ, הגודל בשרטוט הוא 2 ס"מ. מה הוא קנה המידה?
  100:2=50. קנה המידה הוא 1:50.
 2. נתון כי הגודל במציאות הוא 3 ס"מ, הגודל בשרטוט הוא 30 ס"מ. מה הוא קנה המידה?
  30:3=10. קנה המידה הוא 10:1.
 3. נתון כי הגודל במציאות הוא 1 ק"מ והקנה מידה הוא 1:20. מה הוא הגודל בשרטוט?
  1:20=0.05. הגודל בשרטוט הוא 0.05 ק"מ (שזה גם 50 מטרים).
  למי שלא נוח לעבוד עם שברים יכול לתרגם את הקילומטר למטרים ואז לחלק:
  1000:20=50 מטרים.
 4. נתון כי הגודל במציאות הוא 3 מטרים, קנה המידה הוא 20:1, מה הגודל בשרטוט?
  3*20=60. הגודל בשרטוט הוא 60 מטרים.
 5. השרטוט בגודל 10 ס"מ. קנה המידה הוא 1:2. מה הגודל במציאות?
  10*2=20. הגודל במציאות הוא 20 ס"מ.

פתרון התרגיל

עוד באתר:

שאלה שאלות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.