חשבון לכיתה ה

בדף זה תמצאו הסברים ותרגילים לחומר הלימוד בחשבון בכיתה ה.
בכיתה ה נלמדים 3 נושאים גדולים: שברים, אלגברה והנדסה.

שברים

שברים פשוטים ועשרוניים הם הנושא המרכזי בכיתה ה.

 1. מציאת מכנה משותף.
 2. חיבור וחיסור שברים.
 3. חיבור וחיסור שברים מעורבים.
 4. כפל שברים.
 5. חילוק שברים.
 6. כיצד עוברים משבר פשוט לשבר עשרוני.
 7. שברים עשרוניים כיתה ה.

אלגברה

 1. בעיות מילוליות כיתה ה.
 2. כתיבת שאלות מילוליות על פי תרגיל כיתה ה.
 3. חילוק ארוך.
 4. בעיות מילוליות הכוללות שברים כיתה ה.
 5. ממוצע – כיצד מחשבים.
 6. המבנה העשרוני ופעולות במספרים עד מליון.
 7. אחוזים כיתה ה.

הנדסה ושטחים

 1. שטחים כיתה ה.
 2. שטחים של צורות מורכבות.
 3. משולש כיתה ה.
 4. מקבילית כיתה ה.
 5. גבהים כיתה ה.
 6. מרובעים כיתה ה.
 7. בעיות בנייה בהנדסה כיתה ה.

נושאים השייכים לכיתה ה ואינם נמצאים בדף זה:

 1. פעולות חשבון במספרים טבעיים.
 2. חקר נתונים ומדידות.
 3. ריצוף מצולעים.
שאלה שאלות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.