חשבון לכיתה ד

בדף זה תיאוריה ותרגילים על חומר הלימוד לכיתה ד במתמטיקה.
בכיתה ד שלושת הנושאים המרכזיים הם: פעולות חשבון, שברים והנדסה.

פעולות חשבון

זה הנושא המרכזי בכיתה ד התופס כמעט חצי משעות הלימוד המיועדות לשנה זו.
שני נושאים שיש ללמוד ואינם נמצאים כאן הם כפל במאונך וחילוק ארוך (מחלק חד ספרתי או עשרת שלמה).

 1. סדר פעולות חשבון  – חייבים לדעת.
 2. מספרים ראשוניים ופריקים – כיצד מפרקים מספר לגורמים ראשוניים.
 3. סימני התחלקות – סימני התחלקות ב 2,5,10 כבר למדתם. בדף זה תלמדו על סימני התחלקות ב 3,4,6,24.
 4. המבנה העשרוני.
 5. בעיות מילוליות.
 6. אומדן ו עיגול מספרים.
 7. תכונות ה-0 וה-1 – עבור אלו פעולות חשבון המספרים הללו מתנהגים שונה ממספרים אחרים.
 8. חזקות – מה היא חזקה?
 9. שיטת הספירה לפי ה א-ב – ניתן לתת מספרים לאותיות הא -ב. נושא קטן ולא חשוב.

שברים

הנושא השני בחשיבותו בשנה זו אך עליכם ללמוד אותו היטב כי בכיתות ה ו ו הוא הופך להיות הנושא המרכזי.

 1. מבוא לשברים: שבר מורכב משני מספרים (מונה ומכנה), ובנוסף כיצד מתאימים בין שבר לשרטוט.
 2. הרחבת שברים – ניתן להציג את אותו ערך של שבר בדרכים רבות. כיצד תוכלו לעשות זאת.
 3. כיצד כותבים מספר שלם בצורה של שבר.
 4. הפיכת מספר מעורב לשבר מדומה ושבר מדומה למספר מעורב.
 5. השוואת שברים עם מונה או מכנה זהה. איזה שבר יותר גדול?
 6. חיבור וחיסור שברים עם מכנה זהה.
 7. כפל מספר שלם בשבר.
 8. בעיות מילוליות עם שברים.

הדף שברים כיתה ד כולל סיכום של כל הנושאים שפורטו כאן.

הנדסה

בכיתה ד עליכם בעיקר להכיר את הנוסחאות השונות ולדעת כיצד להשתמש בהם. בנוסף אתם מתחילים להכיר את ההבדלים בתכונות של הצורות השונות.

 1. מיון משולשים – על פי גודל הזוויות או תכונות הצלעות
 2. אלכסונים – דף קצר המסביר מהם אלכסונים.
 3. שטחים והיקפים של מרובעים – מקבילית מלבן וריבוע.
 4. מצולעים כיתה ד – צורות פחות שימושיות.
 5. היקפים ושטחים של צורות מורכבות – כיצד מחשבים שטח של צורה המורכבת ממספר צורות.
 6. תיבה כיתה ד – הצורה התלת ממדית הראשונה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.