בגרות במתמטיקה 4 יחידות

הבגרות במתמטיקה ברמת 4 יחידות מורכבת מ 2 שאלונים – 481 ו 482.
שאלון 481 הוא 65% מהציון הסופי ואלו 482 הוא 35% מהציון הסופי.
בדף זה זה תמצאו תאוריה ותרגילים בנושאים המופעים בבחינה.
בנוסף פתרונות מלאים לבגרויות.

שאלון 481

חלק ראשון

צריך לענות על 2 מתוך 3 שאלות בנושאים:
1. שאלות מילוליות.
2. גיאומטריה אנליטית.
3. הסתברות.
בכול אחד מהנושאים הללו תהיה שאלה אחת.

חלק שני

צריך לענות על 1 מתוך 2 שאלות בנושאים:
1. גיאומטריה.
2. טריגונומטריה.

חלק שלישי

בחלק זה יהיו לרוב 2 שאלות בנושא חקירת פונקציות ושאלה שלישית בנושא בעיות מינימום מקסימום.
הפונקציות שאותן צריך לדעת לחקור הן:
1.פולינומים.
2. שורש ריבועי.
3. פונקציות רציונליות.

חישוב אינטגרל יכול להופיע כחלק משאלה.

פתרונות מלאים של בגרויות

  1. שאלון 481 חורף 2017.
  2. שאלון 481 קיץ 2016 מועד א.

שאלון 482

חלק ראשון

בחירה של 1 מתוך 2 שאלות בנושאים:

  1. סדרות.
  2. טריגונומטריה במרחב.

חלק שני

בחירה של 2 מתוך 3 שאלות בנושאים:

  1. בעיות גדילה ודעיכה.
  2. חדו"א של פונקציות טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגרתמיות,  פונקציות חזקה עם מעריך רציונלי.

פתרונות מלאים של בגרויות

  1. שאלון 482 חורף 2017.
  2. שאלון 482 קיץ 2016 מועד א.