כיצד לבצע כפל וחילוק של עשרות, מאות ואלפים ללא מחשבון

בדף זה נלמד כיצד מבצעים פעולות של כפל, חילוק, חיבור וחיסור במספרים גדולים ללא מחשבון.

הכלל אומר שעל מנת לבצע את הכפל והחילוק יש להתעלם מהאפסים שבסוף המספרים ולאחר מיכן להוסיף אותם בצורה נכונה.

בדף 3 סרטוני וידאו המסבירים את החומר התאורטי שבדף.

1. כיצד מבצעים כפל

כיצד לבצע כפל של מספרים עגולים ללא מחשבון

שלבי ביצוע הכפל הם:

  1. נבצע את תרגיל הכפל ללא אפסים.
  2. נוסיף את כל האפסים שהחסרנו בסוף התשובה.

תרגיל 1
= 40 * 7

פתרון
נבצע את התרגיל ללא אפסים:
28 = 4 * 7
הורדנו 0 אחד לכן נוסיף 0 אחד.
28 ⇐ 280
280 = 40 * 7

תרגיל 2
= 30 * 20

פתרון
נבצע את התרגיל ללא אפסים.
6 = 2 * 3
הורדנו שני 0, לכן נוסיף שני 0.
6 ⇐ 600
600 = 30 * 20

תרגיל 3
= 300 * 500

פתרון
נבצע את התרגיל ללא אפסים:
15 = 3 * 5
הורדנו ארבעה 0, לכן נוסיף 4 אפסים.
15 ⇐  150,000 (מאה וחמישים אלף)
150,000 = 300 * 500

תרגיל 4
= 20 * 1800

פתרון
נבצע את התרגיל ללא אפסים:
36 = 2 * 18
הורדנו שלושה אפסים, לכן נוסיף שלושה אפסים.
36  ⇐  36,000 (שלושים ושש אלף).
36,000 = 20 * 1800

2. כיצד מבצעים חילוק

כיצד לבצע חילוק של מספרים עגולים ללא מחשבון

השלבים הם:

  1. גם בתרגילי חילוק נבצע את התרגיל ללא אפסים.
  2. נוסיף את מספר האפסים שהורדנו מהמחולק (המספר השמאלי). ונוריד את מספר האפסים שהורדנו מהמחלק (המספר הימני).

ובנוסף נלמד שיטה נוספת שניתן להשתמש בה כאשר יש אפסים גם אצל המחלק וגם אצל המחולק. החל מתרגיל 2.

תרגיל 1
= 3 : 150

פתרון
נבצע את התרגיל ללא אפסים:
5 = 3 : 15
הורדנו 0 אחד מהמספר השמאלי ולכן נוסיף 0 אחד לתוצאה.
5  ⇐ 50
50 = 3 : 150

תרגיל 2
= 20 : 2600

פתרון
נפתור את התרגיל ללא אפסים:
13 = 2 : 26
הורדנו שני אפסים מהמספר השמאלי ואחד מהימני. סך הכל עלינו להוסיף 1 = 1 – 2 אפסים.
13  ⇐ 130
130 = 20 : 2600

שיטה נוספת
במקרה זה יש לנו אפסים משני הצדדים וניתן להוריד מספר שווה של אפסים מהצדדים.
= 20 : 2600
מורדים 0 אחד מכל אחד מהצדדים ומקבלים:
130 = 2 : 260

תרגיל 3
= 100 : 190,000

פתרון
נפתור את התרגיל ללא אפסים:
19 = 1 : 19
2 = 2 – 4.  נוסיף שני אפסים.
19 ⇐  1,900
1900 = 100 : 190,000

פתרון בשיטה השנייה.
= 100 : 190,000
מורידים שני 0 מכל אחד מהצדדים ומקבלים.
1900 = 1 : 1900

תרגיל 4
= 180 : 54,000

נפתור את התרגיל ללא אפסים:
3 = 18 : 54
2 = 1 – 3. נוסיף שני אפסים.
3 ⇐  300
300 = 180 : 54,000

פתרון בשיטה השנייה.
= 180 : 54,000
נוריד 0 אחד ונקבל
300 = 18 : 5,400

3. כיצד מבצעים תרגילי חיבור וחיסור

כיצד לבצע חיבור וחיסור של מספרים עגולים ללא מחשבון
  1. בתרגילי חיבור נפתור רק תרגילים השייכים לאותה קבוצה. למשל 70 + 80 או 400 + 900.
    לא נפתור (בהתחלה) תרגילים כמו 50 + 330.
  2. עבור סוג מספרים זה פותרים ללא אפסים ואז מוסיפים את מספר האפסים שהורדנו לאחד המספרים.

תרגיל 1
= 60 + 90

פתרון
נפתור ללא אפסים:
15 = 6 + 9
הורדנו 0 אחד לכן נוסיף 0 אחד.
150 = 60 + 90

תרגיל 2
= 400 – 700

פתרון
נפתור ללא אפסים:
3 = 4 – 7
הורדנו שני 0 לכן נוסיף שני 0.
3 ⇐ 300
300 = 400 – 700

תרגילי חיבור וחיסור קשים יותר

את התרגילים הללו נפתור בעזרת חוק הפילוג.
"נפרק" את אחד המספרים לשני חלקים בצורה שיהיה לנו קל יותר לפתור את התרגילים.

תרגיל 1
840 + 230

פתרון
1070 = 30 + 200 + 840

תרגיל 2
=  3100 + 4500

פתרון
7600 = 100 + 3000 + 4500

תרגיל 3
= 340 + 980

פתרון
1320 = 40 + 300 + 980

תרגיל 4
 = 420 – 850

פתרון
430 = 20 – 400 – 850

תרגיל 5
= 2400 – 5600

פתרון
3200 = 400 – 2000 – 5600

עוד באתר:

שאלה שאלות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.