חוקי חזקות תרגילים

בדף זה תרגילים בנושא חוקי חזקות.

כל קבוצת תרגילים כוללת גם את החוקים שקדמו לה.

את חוקי החזקות עצמם + תרגילים נוספים, תרגילי הבנה בנושא חזקות תוכלו למצוא בקישור.

1. כפל חזקות עם בסיס שווה  am * a = am+n

 1. x² * x³
 2. x3*xm
 3. a* a4 * 32* 3
 4. x6 * y2*x-4* y0

פתרונות

 1. x² * x³ = x3+2 = x5
 2. x3*xm = x3+m
 3. a* a4 * 32* 3= a4+1 *32+1 = a5 * 33
 4. x6 * y2*x-4* y0 = x6-4* y2+0= x2*y2

2. חזקה של חזקה am)n = am+n)

 1. x4)5 )
 2. a4)3 * a )
 3. a3)2* a4 )
 4. y6)2 * (y2)2 )

פתרונות

 1. x4)5 = x4+5 = x9)
 2. a4)3 * a = a4+3 * a1 = a7+1= a8)
 3. a3)2* a4 = a3*2 *a4 = a6+4 = a10)
 4. y6)2 * (y2)2 = y6*2 * y2*2 = y12*y4 = y16)

3. חזקה של מכפלת איברים a*b*c)n = an*bn*cn)

 1. 3x)4 )
 2. x*4*y)5 )
 3. a3*b2*c)5*a2 )
 4. 4ac²)2 * (0.5a3c2)2 )

פתרונות

 1. 3x)4 = 34x4)
 2. x*4*y)5 = x5*45*y5)
 3. a3*b2*c)5*a2 = a3*5*b2*5*c5*a2 = a17b10c5)
 4. 4ac²)2 * (0.5a3c2)2 = 42a2c2*2 * 0.52a3*2c2*2 = 4a6+2c4+4 = 4a8c8)

חוק החזקות a בחזקת n- שווה ל אחד לחלק ב a בחזקת n

שאלה שאלות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.