סידור שברים פשוטים ושברים עשרוניים על ישר המספרים

בתרגילים מסוג נידרש לסדר שברים על פי גודלם על ישר המספרים.

במקרים בהם קשה להחליט ניתן להשתמש בחישוב מקורב כמו "האם המספר גדול או קטן מחצי?".  "האם המספר קטן או גדול משליש?".

מצאו את המיקום בערך וביחס למספרים האחרים, אין צורך למצוא מיקום מדויק.

  • הדף סידור שברים על ציר המספרים קל יותר. הוא כולל הסברים כיצד יודעים מה הגודל של מרחק בין שנתות. וכיצד מסדרים שברים פשוטים (בלבד) על ישר המספרים.

תרגיל 1
מקמו את השברים הבאים על ישר המספרים.

סידור שברים על ציר המספרים

ישר המספרים

פתרון

1/4 נמצא באמצע הדרך בין 0 ל- 0.5.
0.8 נמצא קרוב ל 1.
0.08 קרוב ל- 0.
2/3 גדול יותר מחצי אך קטן מ- 0.8
0.80 זהה ל- 0.8.
1.02  גדול בקצת מ- 1.

סידור המספרים על ישר המספרים

תרגיל 2
סדרו על פי גודלם את השברים הבאים:
סידור שברים על ישר המספרים
0.7  0.59,  3/10,   3/7, 0.82, 1/2

פתרון

פתרון התרגיל

סדר המספרים הוא:
0.82 > 0.7 > 0.59 > 1/2 > 3/7 > 3/10.
ההתלבטות בסדרה זו של מספרים היא מה יותר גדול 3/10 או 3/7.  ומכוון שהמכנה של 3/10 גדול יותר אז הוא המספר הקטן יותר.
התלבטות אחרת היא האם 3/7 הוא יותר גדול מחצי או יותר קטן. ומכוון ש 3/6 הם חצי אז 3/7 הוא קטן יותר.
דרך אחרת לדעת זאת היא להכפיל את המונה ב 2. ומכוון שלאחר ההכפלה נקבל מספר הקטן מ 1 (6/7) אז השבר המקורי קטן מ 1/2.
כמו כן 0.59 קטן מ 0.7 מכוון שיש לו רק 5 עשיריות לעומת 7 ב 0.7. מספר המאיות אינו משנה במקרה זה.

תרגיל 3
סדרו את המספרים הבאים:

סידור מספרים על ישר המספרים
4/9, 1.04, 2/7, 0.09, 0.4, 0.91

פתרון

פתרון התרגיל

סדר המספרים הוא:
1.04 >  0.91  > 4/9  >  0.4  > 2/7  >  0.09
ההתלבטות העיקרית צריכה להיות בין המספרים 4/9   0.4  2/7.
4/9 גדול מ 0.4 כי 0.4=4/10.
2/7 קטן מ 0.4 כי 2/7 קטן מ 1/3 ואילו 0.4 גדול יותר.
דרך אחרת לדעת זאת היא 2/7 = 4/14 שהם קטנים מ 4/10.

עוד באתר:

שאלה שאלות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.