כפל שברים עשרוניים

לדף זה 5 חלקים:

 1. נלמד איך ממקמים את הנקודה העשרונית בפתרון תרגילי כפל.
 2. נלמד כיצד מבצעים כפל של שברים עשרוניים.
 3. נפתור תרגילים בהם צריך למקם את הנקודה העשרונית.
 4. נדגיש 2 מצבים הדורשים תשומת לב.
 5. נפתור תרגילים.

על מנת להבין את הדף ולפתור תרגילים עליכם לדעת:

1.מיקום הנקודה העשרונית בפתרון תרגילי כפל

אם התרגיל שלנו הוא:
= 3.12 * 1.1

אז:
במספר 1.1 יש ספרה 1 לאחר הנקודה העשרונית.
במספר 3.12 יש 2 ספרות לאחר הנקודה העשרונית.
לכן בפתרון יהיו
3 = 1 +2
3 ספרות לאחר הנקודה העשרונית.

3.432 = 3.12 * 1.1
(תשובה עם 3 ספרות לאחר הנקודה העשרונית).

עבור התרגיל
= 2.79 * 3.777
במספר 3.777 יש 3 ספרות לאחר הנקודה העשרונית.
במספר 2.79 יש 2 ספרות לאחר הנקודה העשרונית.

לכן בפתרון יהיו:
5 = 3 +2
5 ספרות לאחר הנקודה העשרונית.
10.53783

עבור התרגיל
= 1.145 * 25
במספר 25 יש 0 ספרות לאחר הנקודה העשרונית.
במספר 1.145 יש 3 ספרות לאחר הנקודה העשרונית.

לכן בפתרון יהיו:
3 = 3 + 0
3 ספרות לאחר הנקודה העשרונית.
28.625 = 1.145 * 25

לסיכום
מספר הספרות לאחר הנקודה העשרונית בפתרון הוא מספר הספרות שיש לאחר הנקודה בשני המספרים המרכיבים את תרגיל הכפל ביחד.

2.כיצד מבצעים כפל של מספרים עשרוניים

יש מספר שיטות ללמוד כפל של שברים עשרוניים.
כאן אנחנו ניצמד לשיטה האומרת שכפל שברים עשרוניים מבצעים בדיוק כמו כפל במאונך עם תוספת אחת קטנה ולא קשה של קביעת המיקום של הנקודה העשרונית.

יש לנו את התרגיל:

כפל שברים עשרוניים

נתעלם מהנקודה העשרונית ונפתור את התרגיל כמו שפותרים את התרגיל 6 * 24:

פתרון התרגיל

ועכשיו עלינו למקם את הנקודה העשרונית.
במספר 2.4 יש לאחר הנקודה העשרונית ספרה אחת.
במספר 0.6 יש לאחר הנקודה העשרונית ספרה אחת.
לכן בתוצאה הסופית צריכים להיות 1 +1 = 2 ספרות.

פתרון התרגיל הוא 1.44

3.תרגילים בהם צריך רק למקם את הנקודה העשרונית

בתרגילים הבאים נותנים את התשובה ללא הנקודה העשרונית. שימו את הנקודה העשרונית במקום הנכון.

1952 ⇒ 0.61 * 3.2
פתרון
ב- 3.2 יש ספר אחת לאחר הנקודה העשרונית.
ב- 0.61 יש שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.
לכן בתשובה הסופית צריכות להיות 3 ספרות לאחר הנקודה העשרונית.
1.952

235 ⇒ 0.05 * 0.47
פתרון
0.47  שתי ספרות לאחר הנקודה.
0.05 שתי ספרות לאחר הנקודה.
לכן בתשובה הסופית צריכות להיות 4 ספרות לאחר הנקודה העשרונית.
0.0235

26391 ⇒ 4.63 * 57
פתרון
57 אין ספרות לאחר הנקודה העשרונית.
4.63 שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.
לכן בתשובה הסופית צריכות להיות 2 ספרות לאחר הנקודה העשרונית.
263.91

888 ⇒ 0.6 * 1.48
פתרון
0.6 יש ספרה 1 לאחר הנקודה העשרונית.
4.63 שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.
לכן בתשובה הסופית צריכות להיות 3 ספרות לאחר הנקודה העשרונית.
0.888

4. 2 מצבים הדורשים תשומת לב

1.  כאשר יש 0 באמצע

אין חובה להכפיל, אבל רצוי על מנת על מנת לא לשכוח להתקדם מקום.

התרגיל

בהתחלה נכפיל את 4 במספר העליון.
ואז אנחנו צריכים להכפיל את 0 במספר העליון.
חלקכם יגיד " אין סיבה לעשות זאת, התוצאה היא 0".

אבל יש סיבה לבצע את תרגיל הכפל הזה.
אנו יודעים שכל ספרה שאנו מתקדמים במספר התחתון אנו מתחילים לכתוב אותה מקום אחד שמאלה ביחס לשורה מעל.
אם נדלג על כתיבת שורה יתכן שאת השורה הבאה נתחיל במקום לא נכון.

מצד ימין טעות היכולה להיגרם מחוסר הכפלת ה- 0 במספר 3.04. השורה שלאחר מיכן לא מתחילה במקום הנכון

מצד ימין טעות היכולה להיגרם מחוסר הכפלת ה- 0 במספר 3.04.
השורה שלאחר מיכן לא מתחילה במקום הנכון

2. כיצד כותבים ופותרים תרגיל כמו 3.2 * 0.023

אנו מתעלמים מהנקודה העשרונית וגם מאפסים הנמצאים משמאל במספר 0.023.
נכתוב את התרגיל כך:

התרגיל

ונפתור:

פתרון התרגיל

ואיפה נמקם את הנקודה העשרונית?
3.2  יש ספרה אחת לאחר הנקודה העשרונית.
0.023  יש 3 ספרות לאחר הנקודה.
לכן בתשובה הסופית שלנו צריכות להיות 4 ספרות לאחר הנקודה.
0.0736 = 3.2 * 0.023

5.תרגילים עם פתרונות מלאים

תרגיל 1
פתרו את התרגיל 0.3 * 0.5

תרגיל

פתרון

פתרון התרגיל

תרגיל 2
פתרו את התרגיל 2.4 * 5.2

התרגיל

פתרון

פתרון התרגיל

תרגיל 3

תרגיל

פתרון

פתרון התרגיל

תרגיל 4
פתרו את התרגיל 0.04 * 2.8

פתרון
נרשום את התרגיל כך:

התרגיל

ונפתור:

פתרון

עכשיו עלינו למקם את הנקודה העשרונית.
0.04  יש במספר 2 ספרות לאחר הנקודה.
2.8  יש במספר 1 ספרות לאחר הנקודה.
לכן בתשובה צריכים להיות 3 ספרות לאחר הנקודה.
0.112

תרגיל 5

פתרו את התרגיל  0.4 * 3.600
(שימו לב שהמספר הוא 3.6 ולא 3,600. יש שם נקודה ולא פסיק).

בצורת הכתיבה הרגילה שלנו נקבל:
התרגיל

אבל ניתן להשתמש בכך ש:
3.6 = 3.600
ואז התרגיל הוא:
4 * 3.6
נכתוב זאת כך:

התרגיל

הפתרון הוא:
פתרון התרגיל

בתרגיל 4 * 3.6 יש רק ספרה אחת לאחר הנקודה העשרונית ולכן בתשובה שלנו תהיה רק ספרה אחת לאחר הנקודה העשרונית.
14.4
14.4 = 4 * 3.6
וגם:
14.4 = 0.4 * 3.600

כפל שבר עשרוני בשלם

כפל שבר עשרוני בשלם יכול להיות קל יותר מכפל שבר עשרוני בשבר עשרוני.
במקרים מסוימים זה ניתן לחישוב בעל פה.

שיטה אחת היא לפתור את התרגיל כמו שאנו פותרים תרגיל כפל עשרוני רגיל.
רק שבמקרה של השלם אין צורך לרשום אפסים לאחר הנקודה העשרונית.

כלומר כאשר אנו רוצים לפתור את התרגיל 0.13* 4
אין צורך לכתוב את התרגיל כ:

אלא ניתן לפתור אותו כ:

בתרגיל המקורי יש שתי ספרות לאחר הנקודה ולכן גם בתשובה יהיו שתי ספרות.
0.52 = 0.13 * 4

תרגיל 2
פתרו את התרגיל = 0.37 * 6

פתרון

הפתרון הוא:

בתרגיל המקורי היו שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית לכן גם בתשובה יהיו שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.

2.22 = 0.37 * 6

בתרגילים מסוימים ניתן לחשב את התוצאה בעל פה.
או ללא צורך לכתוב את התרגיל במאונך.
למשל:
= 0.1 * 5

פתרון
5 = 1*5
לכן התשובה 0.5

תרגיל 2
4 * 0.8

פתרון
32 = 4 * 8
לכן התשובה 3.2

תרגיל 3
= 0.12 * 3

פתרון
36 = 12 * 3
לכן התשובה 0.36.

עוד באתר:

 1. כפל שברים פשוטים.
 2. חשבון לכיתה ו – נושאים נוספים הנלמדים בשנה זו.
 3. שברים עשרוניים – דברים נוספים שצריך ללמוד.
 4. לוח הכפל – שינון ותרגילים בכל הרמות.

4 thoughts on “כפל שברים עשרוניים

  1. לומדים מתמטיקה מאת

   שלום יעל
   הסתכלתי בדף ובאמת הנושא החשוב הזה לא כתוב בצורה ברורה.
   אז הוספתי בראש הדף פרק עם דוגמאות בנושא הזה, קראי אותו.
   בקצרה אומר כי מספר הספרות לאחר הנקודה העשרונית בפתרון הוא מספר הספרות שיש לאחר הנקודה בשני המספרים המרכיבים את תרגיל הכפל ביחד.
   אבל ההסבר שבדף מלווה בדוגמאות וברור יותר.
   תודה ובהצלחה

  1. לומדים מתמטיקה מאת

   שלום עידו.
   הוספתי בסוף הדף הסבר ותרגילים יותר מפורטים ממה שאכתוב כאן.
   אתה יכול לפתור את התרגיל כמו שעושים כפל שברים עשרוניים רגיל. אבל יתכן ותצטרך לבצע הרבה כפל של אפסים.
   לכן יש שתי שיטות קיצור.
   הראשונה היא לא להוסיף לאחר השלמים אפסים.
   למשל, 0.21 * 3 לפתור כ 63 = 21*3. ואז ליצור שתי ספרות לאחר הנקודה.
   0.63 = 0.21 * 3
   ובמקרים אחרים ניתן גם לפתור בעל פה.
   דוגמאות נוספות בחלק התחתון של הדף.
   מקווה שעזרתי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.