שברים פשוטים ושברים עשרוניים על ישר המספרים

בתרגילים מסוג נידרש לסדר שברים על פי גודלם על ישר המספרים. עבור חלק מהשברים ניתן להחליט מי יותר גדול מבלי להפוך שבר פשוט לעשרוני ועבור חלק מהשברים יש להפוך.
במקרים בהם קשה להפוך ניתן להשתמש בחישוב מקורב כמו "האם המספר גדול או קטן מחצי?".  "האם המספר קטן או גדול משליש?".

תרגיל 1
סדרו על פי גודלם את השברים הבאים:
0.7  0.59,  3/10,   3/7, 0.82, 1/2

פתרון

פתרון התרגיל

סדר המספרים הוא:
0.82 > 0.7 > 0.59 > 1/2 > 3/7 > 3/10.
ההתלבטות בסדרה זו של מספרים היא מה יותר גדול 3/10 או 3/7.  ומכוון שהמכנה של 3/10 גדול יותר אז הוא המספר הקטן יותר.
התלבטות אחרת היא האם 3/7 הוא יותר גדול מחצי או יותר קטן. ומכוון ש 3/6 הם חצי אז 3/7 הוא קטן יותר.
דרך אחרת לדעת זאת היא להכפיל את המונה ב 2. ומכוון שלאחר ההכפלה נקבל מספר הקטן מ 1 (6/7) אז השבר המקורי קטן מ 1/2.
כמו כן 0.59 קטן מ 0.7 מכוון שיש לו רק 5 עשיריות לעומת 7 ב 0.7. מספר המאיות אינו משנה במקרה זה.

תרגיל 2
סדרו את המספרים הבאים:
4/9, 1.04, 2/7, 0.09, 0.4, 0.91

פתרון

פתרון התרגיל

סדר המספרים הוא:
1.04 >  0.91  > 4/9  >  0.4  > 2/7  >  0.09
ההתלבטות העיקרית צריכה להיות בין המספרים 4/9   0.4  2/7.
4/9 גדול מ 0.4 כי 0.4=4/10.
2/7 קטן מ 0.4 כי 2/7 קטן מ 1/3 ואילו 0.4 גדול יותר.
דרך אחרת לדעת זאת היא 2/7 = 4/14 שהם קטנים מ 4/10.

עוד באתר:

שאלה שאלות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.