קנה מידה כיתה ו

הגדרה של קנה מידה

קנה מידה הוא היחס בין גודל בשרטוט לבין גודל במציאות.

קנה מידה יכול לשמש להקטנה או הגדלה

כאשר כותבים: קנה מידה 1:10 מתכוונים שבמציאות הגודל גדול פי 10 ביחס לשרטוט.
כאשר כותבים קנה מידה 10:1 מתכוונים שהגודל בשרטוט גדול פי 100 מהמציאות.

1:10 מציאות יותר גדולה.
10:1 מציאות יותר קטנה.

קנה מידה תרגילים

תרגיל 1

נתונה מפה בקנה מידה של 1:10,000.
אם זזים 2 ס"מ על המפה כמה ס"מ זזים במציאות?

פתרון
המרחק שזזים הוא 2 * 10,000 = 20,000 ס"מ.
ובתרגום למטרים אלו 200 מטרים.

לחלק עוזר לבנות טבלה:

גודל במציאות גודל בשרטוט
10,000 1
? 2

המספר החסר הוא 20,000

תרגיל 2

לצורך מחקר בנו דגם של עכביש בגודל 4 מטרים. הדגם הוא ביחס של 100:1. מה הגודל של העכביש במציאות?

פתרון

4 מטרים הם 400 ס"מ. ואם המציאות קטנה פי 100 מהדגם שנבנה אז הגודל במציאות הוא:
4=400:100
תשובה: הגודל במציאות הוא 4 ס"מ.

ניתן לפתור את התרגיל גם בעזרת טבלה:

גודל במציאות גודל הדגם
1 100
? 400

המספר החסר הוא 4.

עוד באתר:

שאלה שאלות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.