שטח מקבילית כיתה ה

נוסחת שטח מקבילית

שטח מקבילית הוא אורך צלע כפול הגובה לצלע.

חישוב שטח מקבילית

חישוב שטח מקבילית

תרגילים

בדף זה 5 תרגילים בנושא שטח מקבילית.
התרגילים כוללים פתרונות מלאים אך לא פתרונות וידאו.
אם אתם מעדיפים פתרונות וידאו תוכלו למצוא אותם בדף שטח מקבילית.

תרגיל 1: חישוב שטח והיקף מקבילית

אורך צלעות המקבילית הוא 6 ו- 4 סנטימטר.
אורך הגובה המגיע אל הצלע שאורכה 6 סנטימטר הוא 3 סנטימטר.

  1. חשבו את שטח המקבילית.
  2. חשבו את היקף המקבילית.

שטח מקבילית, שרטוט התרגיל

פתרון

חישוב השטח
שטח מקבילית שווה למכפלת צלע המקבילית בגובה המגיע אליה.
18 = 3 * 6
תשובה: שטח המקבילית הוא 18 סמ"ר.

חישוב ההיקף
במקבילית צלעות נגדיות (צלעות הנמצאות אחת מול השנייה) שוות זו לזו.
לכן אורך צלעות המקבילית הוא 6,6,4,4.
ההיקף הוא סכום ארבעת הצלעות.
20 = 4 +4 + 6 + 6
תשובה: היקף המקבילית 20 סנטימטר.

תרגיל 2: חישוב שטח מקבילית עם גובה חיצוני למקבילית

במקבילית ABCD אורך הצלע AB הוא 10 סנטימטר.
הגובה אל הצלע CD מגיע אל הנקודה E ואורכו 6 סנטימטר.
אורך הקטע CE 3 סנטימטר.
חשבו את שטח המקבילית.
(פירוט כל הנתונים בשרטוט).

שטח מקבילית, שרטוט התרגיל

פתרון

צלעות נגדיות במקבילית שוות זו לזו.
לכן גודל הצלע CD הוא 10 סנטימטר.
שטח מקבילית שווה לאורך צלע כפול הגובה אליה. אורך המשך הצלע CE אינו מעניין אותנו וניתן להתעלם ממנו.
60 = 6 * 10
תשובה שטח המקבילית 60 סמ"ר.

תרגיל 3: יודעים את שטח המקבילית. חשבו את אורך הגובה או הצלע

נתונה מקבילית ששטחה 30 סמ"ר.

  1. אם אורך הגובה הוא 3 ס"מ, מה אורך הצלע אליה הוא מגיע?
  2. אם אורך הצלע הוא 6 ס"מ. מה אורך הגובה המגיע אל הצלע?

פתרון

חלק 1
30 = __ * 3
המקום הריק מייצג את אורך הצלע.
איזה מספר חסר במקום הריק?
10
לכן אורך הצלע הוא 10 סנטימטר.

ניתן היה להגיע לפתרון גם באמצעות התרגיל:
10 = 3 : 30

חלק 2
30 = ___ * 6
המקום הריק מייצג אות אורך הגובה.
מה המספר החסר במקום הריק?
5
לכן אורך הגובה 5 סנטימטר.

ניתן היה להגיע לפתרון גם באמצעות התרגיל:
5 = 6 : 30

תרגיל 4: חישוב שטח מקבילית בשתי דרכים

בדקו האם יש שגיאה בנתונים של השרטוט

האם יש שגיאה בנתונים של השרטוט

פתרון

בנתונים ניתן לראות כי יש צלע של 8 ס"מ וגובה אליה באורך 3 ס"מ.
וצלע אחרת באורך 6 ס"מ וגובה אליה באורך 5 ס"מ.

8*3=24 סמ"ר.
6*5=30 סמ"ר.
חישוב שטח המקבילית בשתי דרכים נותן שתי תוצאות שונות, דבר שאינו נכון – לכן יש שגיאה בנתוני השרטוט.

תרגיל 5: האם ניתן לחשב את השטחים של המקביליות הבאות

האם ניתן לחשב את שטח המקביליות הבאות

פתרון

  1. במקבילית 1 נתון אורך גובה וארך צלע שאליה הגובה אינו מגיע – לכן לא ניתן לחשב שטח.
  2. במקבילית 2 נתון אורך גובה (5) ואורך צלע (8) הנמצאת מול הצלע שאליה הגובה מגיע. מכוון שצלעות במקבילית הנמצאות זו מול זו שוות ניתן לחשב את שטח המקבילית: 8*5=40 סמ"ר.
  3. במקבילית 3 הישר הנתון אינו גובה ולכן לא ניתן לחשב את שטח המקבילית.
  4. במקבילית 4 יש לנו צלע (3) וגובה לצלע (5) לכן ניתן לחשב את השטח. 5*3=15 סמ"ר.

תרגיל 5

הציעו שתי אפשרויות לצלע וגובה אל הצלע כך ששטח המקבילית יהיה 24 סמ"ר.

פתרון

עלינו למצוא שני זוגות של מספרים שמכפלתם 24. המספרים יכולים להיות:

  • 6 ו- 4.
  • 8 ו- 3.

עוד באתר:

שאלה שאלות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.