חיבור וחיסור שברים

נושא זה חשוב מאוד והוא דורש הבנה ותרגול – בעיקר בתרגילים הדורשים מכנה משותף.
קיימים 3 סוגי תרגילים בפעולות חיבור וחיסור שברים:

 1. שברים עם אותו מכנה.
 2. שברים שצריך למצוא להם מכנה משותף.
 3. חיבור וחיסור שברים מעורבים.

שברים עם אותו מכנה

זה הסוג הקל של התרגילים. בתרגילים כאלו המכנה נשאר כפי שהוא ובמונה אנו עושים את פעולת החיבור / חיסור כפי שכתוב בתרגיל.

 1. 5/7 = 3/7 + 2/7
 2. 1/6 = 2/6 – 3/6
 3. 10/12 = 4/12 + 6/12

שברים הדורשים מכנה משותף

על מנת שניתן יהיה לחבר או לחסר שברים חייב להיות להם אותו מכנה – "מכנה משותף". כיצד מוצאים מכנה משותף למדנו בסעיף הקודם על השוואת שברים.
לאחר שמצאנו מכנה משותף, עברנו את החלק הקשה. המשך הפתרון הוא כמו שלמדנו ב"שברים עם אותוו מכנה".

 1.   = 2/3+1/4
  11/12= 8/12 + 3/12
 2. = 1/12 – 1/6
  1/12 = 1/12 – 2/12
 3. = 1/8+ 2/4
  5/8 = 1/8 + 4/8
 4. = 1/3 – 4/9
  1/9 = 3/9 – 4/9
 5. = 2/3  – 6/8
  2/24 = 16/24 – 18/24

חיבור וחיסור מספרים מעורבים

מספרים מעורבים הם מספרים הכוללים שלם ושבר. יש שתי שיטות לחיבור וחיסור שברים מעורבים:

 1. להפוך את כל המספר לשבר פשוט, למצוא מכנה משותף ולחבר או לחסר.
 2. לחבר את השברים בנפרד ואת השלמים בנפרד. שיטה זו מתאימה יותר לתרגילי חיבור וקשה יותר בחלק מתרגילי החיסור.

דוגמאות לשימוש בשיטה הראשונה:

 1. = 3/4 2  – 1/2 3
  = 3/4 2 – 2/4 3 – מציאת מכנה משותף.
  3/4= 11/4  – 14/4 – הפיכה לשבר פשוט וחיסור.
 2. =1/5 1 + 1/2 2
  =2/10 1 + 5/10 2 – מציאת מכנה משותף.
  37/10 =  12/10 + 25/10

תרגילים בהם אחד המכנים הוא מכנה משותף של שני השברים

תרגילים בהם יש למצוא מכנה משותף חדש

 

עוד באתר:

שאלה שאלות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.