עיגול ואומדן של שברים עשרוניים

בדף זה נלמד שני נושאים "קטנים" יחסית.
עיגול שברים עשרוניים ואומדן שברים עשרוניים.

סרטון הוידאו מסביר כיצד מעגלים שברים עשרוניים.

עיגול שברים עשרוניים

כיצד מעגלים שברים עשרוניים

כמו בעיגול מספרים גם בעיגול שברים הכלל אומר שכאשר מעגלים את המספר 5 או גדול ממנו מעגלים למעלה.
כאשר מעגלים מספר הקטן מ- 5 מעגלים למטה.

בעיגול שברים יש עוד דבר חשוב.
נניח ויש לנו את המספר 2.645
ומבקשים מאתנו לעגל לאחדות.
במקרה זה נבדוק עם העשיריות גדולות או קטנות מ- 5 ולפי זה נעגל.
העשיריות הן 6 ולכן נעגל למטה.
המספר המעוגל הוא 3.

בצעו עיגול של 2.645 לעשיריות.
במקרה זה מסתכלים על המאיות.
המאיות הן 4, ולכן נעגל למטה.
המספר המעוגל הוא 2.4.

בצעו עיגול של 2.645 למאיות.
במקרה זה מסתכלים על האלפיות.
האלפיות הן 5, לכן נעגל למעלה.
המספר המעוגל הוא 2.65.

תרגילים בעיגול שברים עשרוניים

תרגיל 1
עגלו את המספרים הבאים לאחדות

  1. 15.24
  2. 0.8
  3. 0.48

פתרונות
כאשר מעגלים לאחדות  ספרת האחדות צריכה להיות הספרה האחרונה במספר. כל ספרה שנמצאת אחריה יורדת במספר המעוגל.
כאשר מעגלים לאחדות תמיד נסתכל על ספרת העשיריות, האם היא גדולה או קטנה מ- 5.

15.24
ספרת העשיריות היא 2 ולכן נעגל למטה.
המספר המעוגל הוא 15.

0.8
ספרת העשיריות היא 8 ולכן נעגל למעלה.
המספר המעוגל הוא 1.

0.48
ספרת העשיריות היא 4 ולכן נעגל למטה.
המספר המעוגל הוא 0.

תרגיל 2
עגלו את המספרים הבאים לעשיריות

  1. 1.671
  2. 0.9
  3. 1.22

פתרון
כאשר מעגלים לעשיריות מסתכלים על ספרת המאיות.

1.671
ספרת המאיות היא 7, לכן מעגלים למעלה.
המספר המעוגל הוא 1.7.

0.9
מה היא ספרת המאיות של 0.9?
0.9 = 0.90
לכן ספרת המאיות היא 0.
המספר המעוגל הוא 0.9 (כמו המספר המקורי)

1.22
ספרת המאיות היא 2.
לכן מעגלים כלפי מטה.
המספר המעוגל הוא 1.2.

אומדן עם שברים עשרוניים

יש נושאים חשובים יותר, אבל גם נושא זה הוא חלק מתוכנית הלימודים.

תרגיל 1

אלו תרגילים תוצאתם גדולה מ – 8?

  1. 3.61 + 3.9
  2. 4.2 + 4.31
  3. 3.57 + 4.6
  4. 6.2 + 1.3

פתרון
נבדוק כל תרגיל בנפרד.
3.61 + 3.9
סכום השלמים בתרגיל זה הוא 6.
סכום השברים קטן מ- 2.
לכן תוצאת התרגיל קטנה מ- 8.

4.2 + 4.31
סכום השלמים הוא 8.
השברים מגדילים את הסכום ולכן התוצאה גדולה מ- 8.

3.57 + 4.6
סכום השלמים הוא 7.
בנוסף יש לנו שני שברים שכל אחד מיהם גדול מ- 0.5. לכן סכומם גדול מ- 1.
תוצאת התרגיל גדולה מ- 8.

6.2 + 1.3
סכום השלמים הוא 7.
הגודל של כל אחד מהשברים קטן מ- 0.5. לכן סכומם קטן מ- 1.
תוצאת התרגיל קטנה מ- 8.

עוד באתר:

שאלה שאלות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.