הפיכת מספר מעורב לשבר מדומה ולהפך

בדף זה נלמד כיצד הופכים מספר מעורב לשבר מדומה.

וכיצד הופכים שבר מדומה למספר מעורב.

1. הגדרת מספר מעורב ושבר מדומה

מספר מעורב הוא צירוף של מספר ושבר.
המספרים הבאים הם מספרים  מעורבים:

מספרים מעורבים

מספרים מעורבים

שבר מדומה הוא שבר הגדול מ 1. למשל:

שברים מדומים

שברים מדומים

למה עוברים בין מספר מעורב לשבר מדומה ולהפך?

על מנת לבצע פעולות חישב בשברים פשוטים  (חיבור, חיסור, כפל, חילוק) צריך לעבור ממספר מעורב לשבר מדומה.
למשל, את התרגיל הבא לא ניתן לבצע כמו שהוא:

תרגיל שצריך להפוך לשבר מדומה על מנת לפתור

כמו כן עוברים משבר מדומה למספר מעורב כאשר נותנים תשובה סופית לתרגיל.
ובנוסף המעבר משבר מדומה למספר מעורב הוא חלק מהבנת הכללים על פי הם מתנהלת המתמטיקה.

הפיכת שבר מדומה למספר מעורב

2. כיצד עוברים ממספר מעורב לשבר מדומה

כיצד הופכים מספר מעורב לשבר מדומה? 3 תרגילים הנפתרים בשתי שיטות
הסבר מהיר כיצד להפוך מספר מעורב לשבר מדומה. 2 תרגילים בשתי דקות

נניח ויש לנו את המספר המעורב

1.5

כיצד נהפוך אותו לשבר מדומה?

דרך אחת:
נהפוך את השלם (1) לשבר עם מכנה 2.
2/2 = 1 ונמשיך בתרגיל.

דוגמה נוספת:
להפוך את המספר הבא לשבר מדומה:
2.5

דוגמה נוספת

הפיכת 3 ושני שליש לשבר מדומה

דרך שניה:

בדרך הזו מכפילים את השלם במכנה של השבר ומוסיפים את מונה השבר.
ההסבר יותר ברור בוידאו.

דוגמאות:

הפיכת 1.5 לשבר מדומה

הפיכת 2.5 לשבר מדומה

הפיכת 3 ושני שליש לשבר מדומה

3. תרגילים

הפכו את השברים הבאים לשברים מדומים.

הפכו את המספרים המעורבים לשברים מדומים

פתרונות
נפתור שני תרגילים בדרך הראשונה ושני תרגילים בדרך השנייה.

פתרונות בדרך השנייה:

בסוף הדף מחכה לכם בוחן הכולל תרגילים בהפיכת מספר מעורב לשבר מדומה.

4. הפיכת שבר מדומה למספר מעורב

הפיכת שבר מדומה למספר מעורב

את הנושא הזה קל יותר להסביר בוידאו מאשר בכתב, אם אתם רוצים הסבר יסודי השתמשו בוידאו.

הפכו את המספר הבא למספר מעורב.

5/3

בשלב הראשון נבדוק כמה פעמים נכנס המכנה במונה.
כמה פעמים נכנס 3 ב 5.
… 1 = 3 : 5
התשובה היא 1.
נרשום:

ומה השארית שנשארה לנו? 2/5. נוסיף אותם לתשובה.

פתרון התרגיל

עוד מספר דוגמאות פתורות:

תרגילים פתורים.

6. תרגילים

הפכו את המספרים המדומים הבאים לשברים מעורבים:

תרגילים

פתרונות

פתרונות התרגיל

סיכום הנושאים הנלמדים בנושא שברים בכיתה ד

סיכום של 10 נושאים בנושא שברים כיתה ד
שאלה שאלות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.