מקבילית שטח כיתה ה

נוסחת שטח מקבילית

שטח מקבילית הוא אורך צלע כפול הגובה לצלע.

חישוב שטח מקבילית

חישוב שטח מקבילית

תרגיל 1: חשבו את שטח המקבילית

חשבו את שטח המקבילית שאורך הצלע שלה הוא 8 ס"מ ואורך הגובה אל צלע זו הוא 4 ס"מ.

חשבו את שטח המקבילית

פתרון

8*4 = 32 סמ"ר – זה שטח המקבילית.

תרגיל 2: יודעים את שטח המקבילית. חשבו את אורך הגובה או הצלע

נתונה מקבילית ששטחה 30 סמ"ר.

  1. אם אורך הגובה הוא 3 ס"מ, מה אורך הצלע אליה הוא מגיע?
  2. אם אורך הצלע הוא 6 ס"מ. מה אורך הגובה המגיע אל הצלע?

פתרון

  1. 10=30:3 – אורך הצלע הוא 10 ס"מ.
  2. 5=30:6 – אורך הגובה הוא 5 ס"מ.

תרגיל 3: בדקו האם יש שגיאה בנתונים של השרטוט

האם יש שגיאה בנתונים של השרטוט

פתרון

בנתונים ניתן לראות כי יש צלע של 8 ס"מ וגובה אליה באורך 3 ס"מ.
וצלע אחרת באורך 6 ס"מ וגובה אליה באורך 5 ס"מ.

8*3=24 סמ"ר.
6*5=30 סמ"ר.
חישוב שטח המקבילית בשתי דרכים נותן שתי תוצאות שונות, דבר שאינו נכון – לכן יש שגיאה בנתוני השרטוט.

תרגיל 4: האם ניתן לחשב את השטחים של המקביליות הבאות

האם ניתן לחשב את שטח המקביליות הבאות

פתרון

  1. במקבילית 1 נתון אורך גובה וארך צלע שאליה הגובה אינו מגיע – לכן לא ניתן לחשב שטח.
  2. במקבילית 2 נתון אורך גובה (5) ואורך צלע (8) הנמצאת מול הצלע שאליה הגובה מגיע. מכוון שצלעות במקבילית הנמצאות זו מול זו שוות ניתן לחשב את שטח המקבילית: 8*5=40 סמ"ר.
  3. במקבילית 3 הישר הנתון אינו גובה ולכן לא ניתן לחשב את שטח המקבילית.
  4. במקבילית 4 יש לנו צלע (3) וגובה לצלע (5) לכן ניתן לחשב את השטח. 5*3=15 סמ"ר.

תרגיל 5: תנו 2 דוגמאות לאורך צלעות מקבילית וגובה אל אחת מיהן כך ששטחן יהיה 20 סמ"ר.

(שימו לב ליחס גובה – צלע ולא להאם ניתן לבנות את המקבילית בפועל).

פתרון

  1. צלעות מקבילית 10 ו 3 ס"מ והגובה אל הצלע שאורכה 10 ס"מ הוא 2 ס"מ.
  2. צלעות מקבילית 6 ו 4 ס"מ והגובה אל הצלע שאורכה 4 ס"מ הוא 5 ס"מ.

עוד באתר:

שאלה שאלות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.