השוואת שברים, איזה שבר יותר גדול כיתה ד

בכיתה ד אתם מתחילים ללמוד להשוות בין שברים ולזהות מי גדול ומי קטן.
בהרבה מהתרגילים שתפתרו המונה או המכנה של השברים יהיו שווים, ויש כלל לפתרון במקרים הללו.

יש עוד סוגי שאלות, למשל עליכם לדעת לזהות האם שברים גדולים או קטנים מ 1/2. גם את זה נלמד כאן.

בסוף הדף תרגילים מכל הסוגים.

1. הכלל להשוואת שברים כאשר המונים או המכנים שווים

כאשר המונים או המכנים של שברים שווים. נשתמש בכלל הבא על מנת לזהות איזה שבר יותר גדול.

מונה גדול שבר גדול. מכנה גדול שבר קטן

כאשר המכנים שווים השבר שהמונה שלו גדול יותר הוא השבר הגדול יותר.

שלוש רבעים גדול יותר משני רבעים

שלוש רבעים גדול יותר משני רבעים

לעומת זאת, כאשר המונים שווים השבר שהמכנה שלו הוא מספר גדול יותר הוא שבר קטן יותר.

חצי גדול יותר משליש

חצי גדול יותר משליש

כיצד תוכלו לזכור את הכלל הזה בקלות יחסית?
לרוב את החלק הראשון, החלק שאומר שאם המכנים שווים אז השבר שלו המונה הגדול הוא השבר הגדול יותר, אנשים זוכרים ומבינים.
לעומת זאת בחלק השני לפעמים מתבלבלים.
לכן אני מציע לזכור רק שהחלק השני הוא להפך מהראשון.

תרגילים בהם המונה והמכנה אינם שווים

איזה שבר יותר גדול?
אנו רואים שהמכנה והמונה אינם שווים.
אבל אנו רואים של 3/5 יש מונה יותר גדול וגם מכנה יותר קטן.
כלומר שני הסימנים שדיברנו עליהם מראים שהוא יותר גדול ולכן:
פתרון התרגיל

 

2. שאלה מסוג אחר: איזה שבר קרוב יותר ל 1?

מבין השברים הבאים מי השבר הקרוב ביותר ל 1?

פתרון
לשברים הללו אין מכנה זהה ואין מונה זהה, אז כיצד נוכל לענות על השאלה?

נשים לב למה שחסר לכל אחד מהשברים הללו על מנת להגיע ל 1.

סדרת המספרים החסרה על מנת להגיע ל 1

בסדרת המספרים החסרה אנו רואים שכל המונים שווים ל 1.
לכן השבר הקטן ביותר הוא השבר שלו יש את המכנה הגדול ביותר (1/5).

כלומר לשבר 4/5 יש את המרחק הקטן ביותר מ 1.

3. חלוקת שברים לגדולים או קטנים יותר משבר אחר

קבעו עבור כל שבר מהשברים הבאים האם הוא קטן או גדול מחצי?

האם השברים גדולים או קטנים מחצי?

כיצד עונים על שאלות מסוג זה?

נכפיל את המונים של כל אחד מהשברים הללו פי 2.
אם התוצאה שנקבל גדולה מהמכנה, השבר החדש גדול מ 1, אז השבר המקורי גדול מחצי.
אם התוצאה שנקבל קטנה מהמכנה, השבר החדש קטן מ 1, אז השבר המקורי קטן מחצי.

הכפלה של השברים פי 2

לסיכום, השברים שקטנים מחצי הם:

השברים שקטנים מחצי

השברים שגדולים מחצי הם:

השברים שגדולים מחצי

שאלה:
אם ישאלו אותנו אם שברים גדולים או קטנים משליש, כיצד נפתור?

על מנת לדעת אם שברים קטנים או גדולים משליש עלינו להכפיל את המונה שלהם פי 3. אם השבר החדש שמתקבל גדול מ 1 אז השבר המקורי גדול משליש. אם השבר החדש קטן מ 1 אז השבר המקורי קטן מ 1.

4. תרגילים

תרגילים בכל הנושאים שנלמדו בדף.

תרגיל 1
מבין זוגות השברים הללו קבעו מי השבר הגדול ומי הקטן.

מצאו את השבר הגדול

פתרון

פתרון התרגיל

 

תרגיל 2
קבעו מי מבין השברים הבאים הוא הרחוק ביותר מהמספר 1.

פתרון
לשברים הללו אין מונה או מכנה שווה.
נחשב את המרחק שלהם מ 1.

המרחק של השברים מ 1

אנו רואים שלכל המרחקים יש מונה שווה והוא 2.
ביקשו מאיתנו את המרחק הגדול ביותר וזה השבר עם המכנה הקטן ביותר, כלומר 4/6.

תרגיל 3
מבין השברים המצורפים, כתבו מי גדול או קטן מהשבר שליש (1/3)?

מי מהשברים גדול משליש

פתרון

נכפיל את כל אחד מהשברים פי 3, אם השבר שיתקבל גדול מ 1 אז השבר המקורי גדול משליש.
אם השבר החדש שיתקבל קטן מ 1 אז השבר המקורי קטן משליש.
הדבר נובע מכך ששליש כפול 3 שווה ל 1.

פתרון התרגיל

עוד באתר:

סיכום הנושאים הנלמדים בנושא שברים בכיתה ד

סיכום של 10 נושאים בנושא שברים כיתה ד
שאלה שאלות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.