השוואת שברים: כיצד משווים שבר למספרים אחד, חצי או שליש? כיצד משווים שברים מדומים?

בדף זה נלמד ניתן לדעת האם שבר גדול, קטן או שווה למספרים 1, 1/2, 1/3.

בחלק הראשון של הדף הסבר, בחלק השני תרגילים.

הדף מלווה בשלושה סרטוני וידאו הכוללים את אותו תוכן כמו הדף הכתוב.

כיצד משווים שבר למספר 1?

השוואת שברים: כיצד יודעים אם שבר גדול, קטן או שווה לחצי או אחד?

אם המונה של השבר גדול מהמכנה אז השבר גדול מ- 1.
אם המונה של השבר קטן מהמכנה של השבר אז השבר קטן מ- 1.

דוגמאות לשברים הגדולים מ- 1.

שברים הגדולים מ- 1: בכולם המונה גדול מהמכנה

שברים הגדולים מ- 1: בכולם המונה גדול מהמכנה

דוגמאות לשברים הקטנים מ- 1.

שברים קטנים מ- 1: המכנה גדול מהמונה

שברים קטנים מ- 1: המכנה גדול מהמונה

כיצד משווים שבר לחצי?

כאשר מכפילים את המונה של חצי פי 2 מקבלים שהמונה (2) שווה למכנה (2).

חצי

לכן אם נכפיל מונה של שבר הקטן מחצי פי 2 נקבל שהמונה עדיין קטן מהמכנה.
למשל שליש (1/3)

שליש קטן מחצי

ואם נכפיל מונה של שבר הגדול מחצי פי 2 נקבל שהמונה גדול מהמכנה.
למשל שלוש חמישיות (3/5)

3/5 גדול מחצי

כיצד משווים שבר לשליש?

כאשר מכפילים את המונה של שליש (1/3) פי 3 מקבלים שהמונה שווה למכנה.

שליש

לכן אם נכפיל את המונה של שבר הקטן מ- 1/3 נקבל שהמונה עדיין קטן מהמכנה.
למשל השבר 1/4

רבע

ואם נכפיל פי 3 מונה של שבר הגדול מ- 1/3נקבל שהמונה גדול מהמכנה.
למשל השבר שלוש שמיניות (3/8)

שלוש שמניות

2. השוואה של שני שברים מדומים הגדולים מ- 1

השוואת שברים: כיצד משוואים בין שברים מדומים

כאשר יש לנו שני שברים הגדולים מ- 1 או משלם אחר נהפוך אותם לשברים מעורבים.
לאחר מיכן אם ניתן לקבוע בבירור איזה שבר יותר גדול נקבע.
אם לא ניתן לקבוע נתעלם מהשלמים (השווים) ונשווה את השברים שלצידם.

דוגמאות.
איזה שבר יותר גדול?

תרגיל

נהפוך כל אחד מהשברים לשבר מעורב.
הופכים לשבר מעורב

שני השברים כוללים את השלם 1, לכן נתעלם מ- 1 ונשווה את השברים.
מי יותר גדול:
תרגיל

נבדוק האם השברים הללו קטנים או גדולים מחצי.

השבר 3/4 גדול מ 1/2 לעומת השבר 2/6 הקטן מ 1/2.

לכן התשובה הסופית היא:

פתרון התרגיל

3. תרגילים

פתרון תרגילים על ידי השוואת שברים לחצי או אחד

קבעו מי מבין השברים הבאים גדול יותר:

התרגיל

פתרון

פתרון התרגיל

עוד באתר:

שאלה שאלות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.