המבנה העשרוני כיתה ד

בשיטה העשרונית ערכה של ספרה נקבע על פי מיקומה במספר כאשר כל תזוזה במיקום שמאלה מכפילה את ערך הספרה פי 10.

למשל: 592
5 – ספרת מאות.
9 – ספרת עשרות.
2 – ספרת האחדות.

103,691
1 – מאות אלפים.
0 – עשרות אלפים.
3 – אלפים.
6 – מאות.
9 – עשרות.
1 – אחדות.

תרגילים

תרגיל 1: מה הוא המספר התלת ספרתי הקטן ביותר

100.

תרגיל 2: מה הוא המספר התלת ספרתי הגדול ביותר

999.

תרגיל 3: כתבו את המספרים הבאים

  1. חמישים ושבע אלף + שלוש מאות + שבעים + 5.
  2. ארבעת מאות אלף ושתיים.
  3. שלושים אלף מאתיים ושלוש.

פתרון

  1. 570,375 – חמישים ושבע אלף + שלוש מאות + שבעים + חמש.
  2. 400,002 – ארבעת מאות אלף ושתיים.
  3. 30,203 – שלושים אלף מאתיים ושלוש.

תרגיל 4: כיצד שינוי ספרה משפיעה על ערך המספר

  1. במספר 6981 החליפו את הספרה 9 בספרה 4. בכמה ירד או עלה ערך המספר?
  2. במספר 642,869 החליפו את הספרה 4 בספרה 6. בכמה ירד או עלה ערך המספר?

פתרון

  1. הספרה 9 היא השלישית מימין ומייצגת מאות. לכן הספרה 4 תגרום להפחתה של 500 (חמש מאות) לערך המספר.
  2. הספרה 4 היא החמישית מימין ולכן מייצגת עשרות אלפים. לכן החלפתה בספרה 6 תגרום להוספה של 20,000 (עשרים אלף) לערך המספר.

עוד באתר:

שאלה שאלות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.