תיבה

מבנה תיבה

תיבה היא גוף תלת ממדי המורכב משישה מלבנים. אני ממליץ לכם לזכור זאת היטב ואם אתם מסתבכים בשאלה התייחסו אל השאלה כאל שאלה בנושא מלבנים.

המלבנים היוצרים את התיבה נקראים פאות וקיימים 6 פאות בתיבה.
חשוב לזכור שתיבה מורכבת מ 6 מלבנים.
צלעות התיבה נקראות מקצועות וקיימים 12 מקצועות בתיבה.

האלכסונים ששני הקודקודים שלהם נמצאים על אותה פאה נקראים "אלכסון פאה".
האלכסונים ששני הקודקודים שלהם נמצאים על פאות שונות נקראים "אלכסון התיבה".

אלכסונים בתיבה

אלכסונים בתיבה

תיבה מוגדרת על ידי 3 גדלים

חשוב מאוד: תיבה מוגדרת על ידי שלושה גדלים. זכרו זאת.
בכול שאלה שאתם נשאלים אם תדעו את שלושת הגדלים תוכלו לענות על כל שאלה הקשורה לתיבה.
a – אורך התיבה.
b – רוחב התיבה (ניתן לראות זאת גם כעומק).
h – גובה התיבה.

תיבה ריבועית היא תיבה שבה בסיס התיבה הוא ריבוע ולכן a=b. בתיבה מסוג זה 2 מספרים מגדירים את התיבה כולה.

קובייה היא מקרה מיוחד של תיבה שבו שלושת הגדלים שווים אחד לשני. כלומר:
a=b=h.

 • קובייה – הסבר מפורט יותר ותרגילים על צורה זו.

תיבה לעומת קובייה

תיבה ריבועית

נפח, שטח פנים ושטח מעטפת

הגדרות ותכונות התיבה כפי שפורטו בדף

הגדרות ותכונות התיבה

נפח התיבה הוא המכפלה של: אורך X רוחב X גובה.
a * b *h.
שטח הפנים
  הוא סכום השטחים של ששת מלבני התיבה.
2ab+2ah+2bh.
שטח המעטפת כולל את ארבעת המלבנים שנמצאים בצדדים (ללא הבסיסים).
2ah+2bh.

תרגילים

יש תרגילים נוספים בהמשך הדף.

פריסה של תיבה

פריסה של תיבה היא פתיחה התיבה והפיכתה לגוף דו ממדי עם 6 מלבנים.

כיצד תבצעו פריסה נכונה?

אני ממליץ לכם להיכנס לדף שרטוט פריסה של תיבה, יש שם דוגמאות לפריסות נכונות ולא נכונות.

דוגמה לפריסת תיבה:

פרסו תיבה שגודל המקצועות שלה הם 5,2,6

תיבה זו יכולה להיפרס בין היתר בצורות הבאות:

פריסה של תיבה

תרגיל

נתונה פריסה של תיבה. כאשר נסגור את התיבה:

 1. איזו פאה תהיה מקבילה לפאה המסומנת ב A?
 2. אלו פאות יהיו סמוכות לפאה המסומנת ב A?
 3. איזו נקודה תתלכד עם הנקודה B?

 

שרטוט התרגיל, פריסה של תיבה

פתרון

נסמן את הפאה המקבילה ב A. את הפאות הסמוכות ב C. ואת הנקודה המתלכדת ב B.

פריסה של תיבה

תרגילים

תרגיל 1: נתונים גדלי התיבה. מה גודלם של המלבנים

בתיבה נתון כי האורך (a) הוא 20 ס"מ, הרוחב הוא (b) הוא 10 ס"מ ואילו הגובה (h) הוא 80 ס"מ.
כתבו את הגדלים של שלושת זוגות המלבנים.

פתרון

אורך * רוחב. 20 * 10 ס"מ.
אורך * גובה 20 * 80 ס"מ.
רוחב * גובה 10 * 80 ס"מ.

תרגיל 2: תיבה מוגדרת על ידי_______ מספרים

אורך הצלעות של זוג מלבנים בתיבה הוא 4 ו 7 ס"מ וזוג מלבנים אחר הוא 7 ו 5 ס"מ.
מה הם אורכי הצלעות של זוג המלבנים השלישי?

פתרון

תיבה מוגדרת על ידי 3 מספרים: אורך, רוחב וגובה. בשאלה נתונים לנו כבר שלושת המספרים (4,5,7) ועלינו למצוא את השילוב שחסר.
4,5 – זו התשובה.

נפח ושטח פנים

תרגיל 1: חישוב שטח פנים כאשר נתונים שטחי מלבני התיבה

נתונה תיבה שבה שטחי המלבנים המרכיבים אותה הם: 10 סמ"ר, 25 סמ"ר, 40 סמ"ר.
א.מה הוא שטח הפנים של התיבה?
ב.אם ידוע כי שטח המלבן העליון הוא 25 סמ"ר. מה שטח מעטפת התיבה?

שרטוט התרגיל, תיבה

פתרון
כל מלבן נכלל פעמיים בשטח הפנים לכן שטח הפנים הוא:
(10+25+40)2
2*75=150.
תשובה: שטח הפנים של התיבה הוא 150 סמ"ר.

שטח המעטפת
שטח המעטפת כולל את שטחם של ארבעת המלבנים בצידי התיבה.
=(10+40)2
100.
תשובה: גודל שטח המעטפת הוא 100 סמ"ר.

תרגיל 2: חישוב שטח פנים ונפח על פי 3 ממדי התיבה

נתונה תיבה שבה האורך הוא 2 מטר, הרוחב 4 מטר ואילו הגובה 40 ס"מ.
חשבו את שטח הפנים והנפח של התיבה.

שרטוט התרגיל

פתרון
לפני שאנו מכנסים מספרים לנוסחאות עלינו לוודא כי היחידות של כל המספרים הן באותן יחידות מדידה.
לכן התרגום של 40 ס"מ הוא 0.4 מטר.

נפח
2*4*0.4=3.2.
תשובה: נפח התיבה הוא 3.2 מ"ק.

שטח פנים
המלבנים הם:
2,4
2,0.4
4, 0.4
(2*4)2 + (2*0.4)2 + (4*0.4)2
2*8+ 2*0.8 + 2*1.6=
3.2+1.6+16=
20.8
תשובה: שטח הפנים של התיבה הוא 20.8 מ"ר.

תרגיל 3: אם מחלקים תיבה לשניים האם הנפח ושטח הפנים נשארים זהים?

נתונה תיבה אשר חצו אותה ל 2 חלקים.

 1. האם נפח התיבה משתנה?
 2. האם שטח פני התיבה משתנה. ובכמה?
תיבה גדולה שמחולקת לשתי תיבות גדולות

תיבה גדולה שמחולקת לשתי תיבות גדולות

פתרון
נפח התיבה אינו משתנה כאשר מחלקים תיבה לשניים.
שטח פני התיבה גדל משום שלאחר החיתוך נוספו לשטח הפנים שני מלבנים שלא היו חלק משטח הפנים בתיבה השלמה.
בכמה גדל שטח הפנים? זה תלוי במקום שבו חוצים את התיבה. בעיקרון נוספים לשטח הפנים שני מלבנים בגודל שבו נחצתה התיבה.

תרגיל 4: נפח ושטח פנים בבעיה מציאותית

במפעל מייצרים מקררים שאורכם ורוחבם הוא 1 מטר ואילו גובהם הוא 2 מטרים.
חשבו את נפח המקרר.
את המקררים אורזים בקרטון. אם מידות הקרטון הן בדיוק כמו מידות המקרר כמה שטח קרטון צריך על מנת לארוז מקרר מכל צדדיו (כולל למעלה ולמטה)?

פתרון
נפח
1*1*2=2.
תשובה: נפח המקרר הוא 2 מ"ק.

מידות הקרטון העוטף את התיבה הן למעשה שטח הפנים של התיבה.
המלבנים הם: 1,1   1,2   1,2
(2*1)4 + (1*1)2=
10.
תשובה: גודל הקרטון שנדרש על מנת לארוז מקרר הוא 10 מ"ר.

תרגיל 5: בנו תיבה על פי נפח נתון

תנו שתי דוגמאות למידות תיבה שהנפח שלה הוא 50 סמ"ק.

פתרון
אלו מידות אורך, רוחב, גובה לדוגמה. (בס"מ)
10,5,1.   50,1,1.   100,1,0.5.
5,5,2.     2,10,2.5  25,2,1

תרגיל 6 – נתון נפח התיבה, מצאו את אורך הצלע

נתונה תיבה שנפחה הוא 20 מ"ק.
אורכה של התיבה הוא 8 מטר ורוחבה 5 מטר. מה הוא גובה התיבה?

שרטוט התרגיל

פתרון

קיימות שתי דרכים לפתור את הבעיה. עם משתנה וללא משתנה.
עם משתנה:
h – גובה התיבה.
על פי הנוסחה לנפח תיבה:
20=8*5*h
20=40h
h=0.5

פתרון ללא משתנה

מכפלת אורך התיבה ברוחבה הוא 8*5=40.
הנפח הוא 20.
אנו מחפשים מספר שיהפוך את ה 40 ל 20 והמספר הזה הוא ½=0.5.

אהבתם? שתפו עם בני משפחה וחברים

יש לכם שאלה? השאירו אותה במערכת התגובות או פנו אלי בצאט.

2 thoughts on “תיבה

 1. ערן

  אני צריך את הנוסחאות הבאות במידה וידוע לי רוחב אורך וגובה של תיבה אני צריך לדעת
  את הקודקוד הימני העליון האחורי של התיבה
  ואת הנקודה של אמצע התיבה

  1. לומדים מתמטיקה מאת

   שלום ערן
   קודם כל אני מניח שיש לך את אחד מקודקודי הבסיס, אחת לא ניתן לפתור את השאלה.
   מדובר בשתי משוואות עם שני נעלמים.
   אתה מגדיר את הנקודה המבוקשת בעזרת 2 נעלמים.
   משוואה אחת נובעת ממרחק בין שתי נקודות (שאתה יודע את גודלו).
   משוואה שנייה נובעת מנוסחת אמצע קטע.
   http://www.m-math.co.il/analytic-geometry/middle-of-line/
   לדעתי דיברת איתי בצאט ונעלמת. אם ההסבר לא ברור חזור לדבר איתי בצאט.
   בהצלחה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.