מתמטיקה לכיתה י 4-5 יחידות

בדף זה קישורים לדפי לימוד עבור תלמידי כיתה י ברמת 4-5 יחידות.

אלגברה

חזרה על החומר:

 1. פתרון משוואה עם נעלם אחד.
 2. פתרון שתי משוואות עם שני נעלמים.
 3. פתרון משוואה עם נעלם במכנה.
 4. פירוק לגורמים.
 5. פירוק הטרינום.
 6. נוסחאות הכפל המקוצר.
 7. חוקי חזקות.
 8. חוקי שורשים.

אלגברה מתקדמת:

 1. שבר בתוך שבר. (שבר המורכב מ 3 או 4 "קומות").
 2. כיצד יוצרים מכנה משותף במונה או במכנה (כאשר במכנה / מונה יש שבר וצריך לעשות לו מכנה משותף).
 3. משוואות דו ריבועיות.
 4. משוואות אי רציונליות.
 5. פתרון משוואה עם פרמטר.
 6. חקירת משוואה עם פרמטר.
 7. חקירת שתי משוואות עם פרמטר.

סיכומים:

 1. אי שוויונות (יסודות).
 2. שתי משוואות עם שני נעלמים.
 3. יחס.
 4. משפט פיתגורס.
 5. משוואה ריבועית.
 6. חזקות.
 7. אי שוויונות ריבועים.
 8. פירוק לגורמים.
 9. אי שוויונות עם שברים.

גיאומטריה אנלטית

הישר

 1. מציאת שיפוע (שלושת הדרכים).
 2. מציאת משוואת ישר (5 הדרכים למצוא משוואת ישר, כיתה ט).
 3. משוואת ישר עם משתנים (כיתה י).
 4. אמצע קטע.
 5. מרחק בין שתי נקודות.

משולשים, מרובעים, מעגל, שטחים:

 1. משולש ושטח משולש.
 2. גיאומטריה אנליטית חישוב שטחים.
 3. גיאומטריה אנליטית מרובעים סיכום.
 4. גיאומטריה אנליטית מרובעים. (תרגילים).
 5. משוואת מעגל.

סיכום:

 1. גיאומטריה אנליטית 4 יחידות סיכום החומר.

בעיות מילוליות

 1. בעיות תנועה שוויון דרכים.
 2. בעיות תנועה סכום דרכים.
 3. בעיות פגישה .
 4. בעיות תנועה לכיתה י.
 5. בעיות קנייה ומכירה.
 6. בעיות אחוזים.
 7. בעיות גיאומטריות.

הסתברות

 1. הסתברות כיתה ט (הסתברות של שתי מאורעות).
 2. דיאגרמת עץ.
 3. הסתברות מותנית הסבר אישי.
 4. הסתברות מותנית.
 5. בעיות הוצאה והחזרה.
 6. טבלה דו ממדית.
 7. דיאגרמת עץ או טבלה (איך יודעים מה לבחור).
 8. נוסחת ברנולי.
 9. הסתברות 4 יחידות (סיכום, דף עם שאלות מסכמות).

גיאומטריה

 1. חפיפת משולשים.
 2. חפיפת משולשים סיכום.
 3. דמיון משולשים.
 4. דמיון משולשים בניית משוואות.
 5. דמיון משולשים טריקים בבניית יחס הדמיון. (5 יחידות).
 6. דמיון משולשים שטח למתקדמים. (5 יחידות)
 7. משולש.
 8. יחס שטחים (משולשים עם גובה או בסיס משותף).
 9. יחס שטחים (מתקדם)
 10. מרובעים.
 11. מעגל.
 12. משפט תאלס.
 13. משפט חוצה הזוויות.
 14. משפטים בגיאומטריה.

טריגונומטריה

 1. טריגונומטריה במשולש ישר זוויות.
 2. טריגונומטריה במשולש שווה שוקיים.
 3. טריגונומטריה במרובעים.
 4. משפט הסינוסים.
 5. משפט הקוסינוסים.
 6. שטח משולש טריגונומטריה.
 7. שטח מקבילית טריגונומטריה.
 8. משוואות טריגונומטריות.
 9. זהויות טריגונומטריות.

חקירת פונקציות ואינטגרלים

 1. נגזרת – נגזרות של פונקציות שונות.
 2. נגזרת מכפלה.
 3. נגזרת מנה.
 4. נגזרת מורכבת.
 5. נגזרת עם פרמטרים.
 6. מציאת משוואת משיק יכול להופיע כחלק מהשאלה.
 7. משיק עם פרמטרים.
 8. פונקציית פולינום.
 9. משיק.
 10. פונקציה רציונלית.
 11. אסימפטוטה אנכית.
 12. אסימפטוטה אופקית..
 13. פונקציית שורש.
 14. אינטגרל פולינום.
 15. אינטגרל רציונלית.
 16. אינטגרל שורש.

דפים עם קישורים עבור כל הנושאים הקשורים אליהם:

 1. בעיות מילוליות.
 2. גיאומטריה אנליטית.
 3. הסתברות.
 4. גאומטריה.
 5. טריגונומטריה.
 6. פונקציית פולינום.
 7. משיק.
 8. פונקציה רציונלית.
 9. אסימפטוטות.
 10. פונקציית שורש.
 11. פונקציה טריגונומטרית.
 12. אינטגרלים.

 

עוד באתר: